МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ТЕРАЗОЗИН

Група/призначення:

Альфа-1-адреноблокатор, антигіпертензивний препарат. Альфа-адреноблокатори – препарати, які знижують периферичний опір судин – симпатоміметики.

Покази: лікування артеріальної гіпертензії, симптоматичне лікування доброякісної гіпертрофії простати.

Альтернативні назви / синоніми: гитрин.
Діюча речовина: теразозин.
Рекомендації при вагітності:

Відсутня інформація про використання у людини; дані від експериментальних тварин припускають низький ризик.

Рекомендації при лактації:

Відсутні дані про застосування у людини; ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Відсутні повідомлення про використання теразозину при вагітності у людини. Дані, отримані від експериментальних тварин, не свідчать про підвищений ризик вроджених вад розвитку та несприятливих результатів вагітностей. Препарат подібний до празозину.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Неопубліковані тератологічні дослідження, результати яких підсумовано в інструкції до препарату, не свідчать про підвищення частоти вроджених вад у потомства щурів та кролів, які при вагітності отримували пероральні дози теразозину, які у 1330 та 165 разів перевищують максимальну рекомендовану для людини, відповідно. При цих дозах зростала частота резорбції плодів у щурів та кролів та зростання скелетних варіацій у кролів.

У самців щурів та собак висока доза викликала атрофію яєчок. Рев’ю 1990 року дійшло висновку про безпечність та ефективність теразозину в лікуванні доброякісної гіпертрофії простати. Турецьке дослідження повідомило про ефективність теразозину в лікуванні передчасної еякуляції.

Інформація щодо впливу на плід:

Відсутній досвід застосування при вагітності. Невідомо, чи препарат проходить через плаценту, але його молекулярна вага це припускає.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація про застосування в період лактації. Молекулярна вага препарату припускає його проникнення до грудного молока.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Теразозин та подібний препарат доксазозин можуть покращувати відтік сечі у чоловіків з доброякісною гіпертрофією простати, як шляхом послаблення гладкої мускулатури простати, так і індукцією апоптозу.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 19.10.2016 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 19.10.2016 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!