МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей
УКРАЇНСЬКІ ДІТИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ!

ТЕРАЗОЗИН

Група/призначення:

Альфа-1-адреноблокатор, антигіпертензивний препарат. Альфа-адреноблокатори – препарати, які знижують периферичний опір судин – симпатоміметики.

Покази: лікування артеріальної гіпертензії, симптоматичне лікування доброякісної гіпертрофії простати.

Альтернативні назви / синоніми: гитрин.
Діюча речовина: теразозин.
Рекомендації при вагітності:

Відсутня інформація про використання у людини; дані від експериментальних тварин припускають низький ризик.

Рекомендації при лактації:

Відсутні дані про застосування у людини; ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Відсутні повідомлення про використання теразозину при вагітності у людини. Дані, отримані від експериментальних тварин, не свідчать про підвищений ризик вроджених вад розвитку та несприятливих результатів вагітностей. Препарат подібний до празозину.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Неопубліковані тератологічні дослідження, результати яких підсумовано в інструкції до препарату, не свідчать про підвищення частоти вроджених вад у потомства щурів та кролів, які при вагітності отримували пероральні дози теразозину, які у 1330 та 165 разів перевищують максимальну рекомендовану для людини, відповідно. При цих дозах зростала частота резорбції плодів у щурів та кролів та зростання скелетних варіацій у кролів.

У самців щурів та собак висока доза викликала атрофію яєчок. Рев’ю 1990 року дійшло висновку про безпечність та ефективність теразозину в лікуванні доброякісної гіпертрофії простати. Турецьке дослідження повідомило про ефективність теразозину в лікуванні передчасної еякуляції.

Інформація щодо впливу на плід:

Відсутній досвід застосування при вагітності. Невідомо, чи препарат проходить через плаценту, але його молекулярна вага це припускає.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація про застосування в період лактації. Молекулярна вага препарату припускає його проникнення до грудного молока.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Теразозин та подібний препарат доксазозин можуть покращувати відтік сечі у чоловіків з доброякісною гіпертрофією простати, як шляхом послаблення гладкої мускулатури простати, так і індукцією апоптозу.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 19.10.2016 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 19.10.2016 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...