МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ТЕМАЗЕПАМ

Група/призначення:

Транквілізатор групи бензодіазепінів із  седативною дією.

Покази: неврози і психопатії, що супроводжуються занепокоєнням, страхом, емоційним напруженням, депресивним і іпохондричним синдромом. Неврастенія, інволюційна депресія. Безсоння.

Темазепам є метаболітом діазепаму (транквілізатор групи бензодіазепінів).

Альтернативні назви / синоніми: ресторіл.
Діюча речовина: темазепам.
Рекомендації при вагітності:

Обмежені дані про застосування у людини; дані від експериментальних тварин припускають ризик.

Рекомендації при лактації:

Обмежені дані про застосування у людини; потенційно токсичний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Дані від експериментальних тварин не продемонстрували зростання частоти вроджених вад розвитку. Обмежені дані про використання у людини припускають асоціацію з розщілинами обличчя, але такі знахідки  потребують підтвердження. Одне дослідження повідомляє про мертвонароджену доношену дитину, мама якої приймала комбінацію темазепаму та дифенгідраміну (димедрол, антигістамінний препарат). Прийом бензодіазепінів на пізніх термінах вагітності може асоціюватися з побічними наслідками у новонароджених.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Інструкція до препарату повідомляє, що дослідження у щурів продемонструвало зростання резорбції плодів при материнській дозі 30 мг/кг/день та зростання постнатальної смертності при материнській дозі 60 мг/кг/день, а також рудиментарні ребра, що визнали варіантом норми.  При введенні вагітним кролям темазепаму спостерігали зрослі або асиметричні ребра та екзенцефалію при дозі 40 мг/кг/день.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

Інструкція до препарату вказує, що він є протипоказаним при вагітності, на основі даних щодо наслідків впливу інших бензодіазепінів. Деякі дослідники асоціюювали вживання в І триместрі діазепаму та хлордіазепоксиду (бензодіазепін тривалої дії) з підвищеним ризиком вроджених вад, особливо, розщілини піднебіння. Новіші дослідження з оцінки впливу цих препаратів не підтримують такої асоціації.

Існує стурбованість щодо прийому темазепаму в ІІІ триместрі стосовно впливу на немовля. У дітей, народжених жінками які зловживають діазепамом, може проявитися синдром відміни, м’язова гіпотонія, пригнічення смоктання, ціаноз, порушення терморегуляції.

Плацентарний трансфер темазепаму виявлено на ранніх термінах вагітності.

Одне повідомлення описує можливу перинатальну токсичність при призначенні темазепаму в комбінації з дифенгідраміном перед пологами. 28-річна жінка прийняла 50 мг дифенілгідраміну для лікування лущення шкіри за 1-1/2 години до прийому 30 мг темазепаму від безсоння. Приблизно через 3 години після вживання темазепаму, коли очікувався пік його концентрації в крові, жінка прокинулась через різкі рухи плода, які тривали кілька хвилин і раптово припинились.  Дівчинка з нормальною частотою серцевих скорочень в попередній день, народилась мертвою через 4 години. Ці ж автори повідомили, що комбінація дифенгідраміну та темазепаму у кролів підвищувала смертність плодів.  Вони припустили, що це, можливо, пов’язано з пригніченням темазепамом метаболізму дифенілгідраміну.

В новішому дослідженні повідомляється про немовля з асфіксією, ціанозом, гематомами, кровоточивістю  від невеликих пошкоджень, мама якого приймала темазепам в комбінації з кломіпраміном (трициклічний антидепресант та інгібітор зворотного захоплення серотоніну) протягом вагітності. Значення цього поодинокого випадку невідоме.

Дослідження у Великій Британії оцінювало вплив анксіолтиків та снодійних препаратів у  І триместрі за період 1990-2010 років і не виявило зростання частоти вроджених вад розвитку при вживанні темазепаму. Частота вроджених вад склала 2,9% у групі з 379 дітей, чиї матері отримали рецепт на темазепам (співвідношення шансів 1,07, 95% ДІ 0,49-2,37).

В моніторинговому дослідженні Michigan Medicaid recipients, яке охопило 229101 завершену вагітність  в період між 1985 та 1992 роками виявлено 146 новонароджених, які зазнали впливу темазепаму в І триместрі вагітності. Зареєстровано 6 (4,1%) великих вроджених вад при очікуваних 6. Специфічні дані доступні для 6 категорій вроджених вад (виявлені/очікувані): 1/1 вроджені вади серцево-судинної системи, 0/0 полідактилія, 0/0 розщілина хребта, 2/0 розщілина обличчя, 0/0 редукційна вада кінцівки, 0/0 гіпоспадія. Хоча 2 розщілини припускають асоціацію з препаратом, необхідно враховувати материнське захворювання, вживання інших препаратів.

Застосування препарату під час вигодовування:

Темазепам проникає в грудне молоко. Співвідношення молоко: плазма складало 0,1-0,2 у 10 жінок, які приймали препарат в дозі 10-20 мг за 15 днів до пологів, принаймні, 2 дні як снодійне.

В ретроспективному дослідженні, здійсненому при телефонному опитуванні 124 матерів, які отримували бензодіазепіни при грудному вигодовуванні, і, можливо, приймали при вагітності, не отримано інформації про пригнічення у невеликої кількості немовлят (<10), які зазнали впливу темазепаму при грудному вигодовуванні. Багато жінок в цьому дослідженні також приймали інші препарати. Робоча група ВООЗ з лактації дійшла висновку, що матері, які приймають час від часу невеликі дози бензодіазепінів можуть безпечно годувати немовлят.

Американська академія педіатрії вважає наслідки впливу темазепаму на немовля, яке знаходиться на грудному вигодовуванні, невідомими, але такими, що викликає стурбованість.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 14.12.2015 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 21.01.2016 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!