МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ТАФЛУПРОСТ

Група/призначення:

Простагландини та їх синтетичні похідні; офтальмологічний засіб. Використовується для лікування глаукоми.

*Простагландини — високоактивні тканинні регулятори, одна з груп простаноїдів (похідних простанової кислоти) – окремої групи оксиліпінів, яка містить простагландини, ізопростагландини, тромбоксани і простацикліни — продукти циклооксигеназного шляху перетворення поліненасичених жирних кислот.

Альтернативні назви / синоніми: тафлотан, зіоптан.
Діюча речовина: тафлупрост.
Рекомендації при вагітності:

Відсутня інформація про використання у людини; дані від експериментальних тварин суперечливі.

Рекомендації при лактації:

Відсутня інформація про використання у людини.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

В експериментальних тварин препарат призводив до зниження виживання ембріонів, плодів, новонароджених. Переконливого підвищення частоти вроджених вад не продемонстровано. Відсутня інформація про використання у людини при вагітності.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Результати експериментів у тварин підсумовані в інструкції до препарату та більш детально на сайті FDA. Внутрішньовенне введення вагітним щурам та кролям призводило до зниження виживання ембріонів та зменшення ваги плодів. Згідно з інструкцією відзначали зростання вроджених вад у щурів при дозах, які в 343 рази перевищували рекомендовану для людини, виходячи з концентрації в плазмі, та в кролів при п’ятикратній рекомендованій для людини дозі. Однак, підсумок, розміщений на сайті (онлайн) не свідчить про підвищення частоти вроджених вад як в щурів, так і в кролів. У потомства щурів, які зазнали пренатального та під час лактації впливу тафлупросту, відзначали зниження виживання та уповільнення набирання ваги. Не виявлено несприятливого впливу препарату на фертильність у самок чи самців щурів. В молоці щурів виявляли тафлупрост та його метаболіти.

Інформація щодо впливу на плід:

Відсутній досвід застосування при вагітності у людини.

Застосування препарату під час вигодовування: відсутня інформація.
Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Адаптовано 01.03.20157 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 02.03.2017 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...