МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ТАФЛУПРОСТ

Група/призначення:

Простагландини та їх синтетичні похідні; офтальмологічний засіб. Використовується для лікування глаукоми.

*Простагландини — високоактивні тканинні регулятори, одна з груп простаноїдів (похідних простанової кислоти) – окремої групи оксиліпінів, яка містить простагландини, ізопростагландини, тромбоксани і простацикліни — продукти циклооксигеназного шляху перетворення поліненасичених жирних кислот.

Альтернативні назви / синоніми: тафлотан, зіоптан.
Діюча речовина: тафлупрост.
Рекомендації при вагітності:

Відсутня інформація про використання у людини; дані від експериментальних тварин суперечливі.

Рекомендації при лактації:

Відсутня інформація про використання у людини.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

В експериментальних тварин препарат призводив до зниження виживання ембріонів, плодів, новонароджених. Переконливого підвищення частоти вроджених вад не продемонстровано. Відсутня інформація про використання у людини при вагітності.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Результати експериментів у тварин підсумовані в інструкції до препарату та більш детально на сайті FDA. Внутрішньовенне введення вагітним щурам та кролям призводило до зниження виживання ембріонів та зменшення ваги плодів. Згідно з інструкцією відзначали зростання вроджених вад у щурів при дозах, які в 343 рази перевищували рекомендовану для людини, виходячи з концентрації в плазмі, та в кролів при п’ятикратній рекомендованій для людини дозі. Однак, підсумок, розміщений на сайті (онлайн) не свідчить про підвищення частоти вроджених вад як в щурів, так і в кролів. У потомства щурів, які зазнали пренатального та під час лактації впливу тафлупросту, відзначали зниження виживання та уповільнення набирання ваги. Не виявлено несприятливого впливу препарату на фертильність у самок чи самців щурів. В молоці щурів виявляли тафлупрост та його метаболіти.

Інформація щодо впливу на плід:

Відсутній досвід застосування при вагітності у людини.

Застосування препарату під час вигодовування: відсутня інформація.
Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Адаптовано 01.03.20157 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 02.03.2017 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!