МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

СУГАМАДЕКС

Група/призначення:

Антидот, селективний антагоніст рокуронію та векуронію.

Покази: реверсія нейром’язової блокади, спричиненої рокуронієм або верокуронієм.

Альтернативні назви / синоніми: брайдан.
Діюча речовина: сугамадекс.
Рекомендації при вагітності:

Відсутні дані; дані від експериментальних тварин припускають низький ризик.

Рекомендації при лактації:

Відсутня інформація; ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Не призводить до вроджених вад розвитку у щурів та кролів.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Згідно з інструкцією до препарату не спостерігали підвищення частоти вроджених вад розвитку після внутрішньовенного введення щурам та кролям на 6-17 дні вагітності в дозах, які у 6-8 раз перевищують максимальну рекомендовану для людини, виходячи з  AUC*.

*AUC – фармакокінетичний параметр, який характеризує сумарну концентрацію лікарського препарату в плазмі крові протягом всього часу спостереження; це абревіатура від англ. Area Under the Curve (площа під кривою).

У кролів спостерігали зменшення ваги плодів та затримку осифікації на фоні материнської токсичності при 8-кратній від максимальної рекомендованої для людини дозі. Зниження ваги плодів кролів відзначали і на фоні подвійної максимальної рекомендованої дози для людини, при якій не відзначали токсичного впливу на матір.

Повідомлення 2015 року інформує про введення сугамадексу вагітним щурам в дозі 30 мг/кг внутрішньовенно з або без 3,5 мг/кг рокуронію на 7 гестаційний день. Це не впливало на концентрацію прогестерону. Вагітності протікали нормально, без самовільного переривання та мертвонароджень. Потомство макроскопічно виглядало нормальним.

Інформація щодо впливу на плід:

Відсутній досвід застосування.

У 2016 році повідомили про успішне використання сугамадексу в якості зворотнього агенту для неостигміну у вагітної з синдромом Вольфа-Паркінсона-Уайта (це синдром передчасного збудження шлуночків по додатковому (аномальному) шляху проведення імпульсів, а також виникненням надшлуночкових тахіаритмій по типу re-entry).

Застосування препарату під час вигодовування:

Згідно з інструкцією до препарату він проникає до молока щурів. Вплив на щуренят з молоком не призводив до несприятливого впливу на вагу, фізичний розвиток та поведінку.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Згідно з інструкцією сугамадекс знижує ефективність оральних контрацептивів шляхом пониження концентрації гормонів в сироватці. При введенні самцям щурів внутрішньовенно 6-кратних максимальній рекомендованій для людини доз протягом 29 днів перед та протягом парування, а самкам  – протягом 14 днів до парування та ще 5 днів після не спостерігали несприятливих наслідків.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Адаптовано 26.06.2018 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 27.06.2018 р.Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:


Опитування
Хто Ви?
Лікар
Середній медпрацівник
Студент (інтерн)
Вагітна жінка
Родичі вагітної жінки
Зацікавлена особа
Інше


Подивитись результати

Опитування
Ваша оцінка сайту УТІС:
Відмінно
Добре
Задовільно
Погано


Подивитись результати

Опитування
Для чого потрібна інформація?
Для роботи
Для навчання
Для лікування
Для догляду за хворим
З цікавості
Інше


Подивитись результати

Опитування
Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?
Повернусь і буду рекомендувати знайомим
Повернусь, бо потрібна інформація
Зайшов на сайт випадково
Не повернусь, бо не цікаво


Подивитись результати


Всього статей

1258

Наша подяка
 
Представляємо


Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information