Інформація
      
Мистецтво
      
Навчання
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

СТРЕПТОМІЦИН

Група/призначення:

Антибактеріальні засоби для системного застосування. Аміноглікозиди.

Альтернативні назви / синоніми: немає.
Діюча речовина: стрептоміцин.
Рекомендації при вагітності:

Дані про використання у людини припускають ризик.

Рекомендації при лактації: сумісний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Стрептоміцин може впливати ототоксично на плід, що, в свою чергу, призводить до глухоти. Ризик такої токсичності є низьким при належному дозуванні та обмеженому впливі.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Тератогенні дослідження зі стрептоміцином у мишей, щурів, кролів, морських свинок не продемонстрували несприятливих наслідків, за винятком можливої ототоксичності.

Інформація щодо впливу на плід:

Стрептоміцин швидко проникає через плаценту до циркуляції плода та амніотичної рідини з досягненням концентрації на рівні 50% від показника в сироватці матері.  Давніші дослідження, володіючи інформацією про властивість стрептоміцину індукувати ототоксичність, не змогли визначити такий стан у немовлят з пренатальним впливом цього препарату. Пізніше ототоксичність описали у 2,5 місячної дитини, маму якої лікували з приводу туберкульозу стрептоміцином в дозі 30 грам на останньому місяці вагітності. У дитини діагностували глухоту з негативним кохлео-пальпебральним рефлексом. Ряд інших повідомлень і невеликих досліджень описали аналогічну токсичність. Проте в цілому частота вродженої ототоксичності (її наслідків), кохлеарних або вестибулярних, від дії стрептоміцину є низькою, особливо у випадку ретельного розрахунку дози і якщо тривалість впливу обмежена.

Доступна інформація про випадок токсичного впливу на VIII пару черепних нервів у плодів на фоні прийому стрептоміцину. Інших вказівок на асоціацію з вродженими вадами не знайдено.

Спільний перинатальний проект (Collaborative Perinatal Project) моніторував 50282 пар мати-дитина, в 135 випадках виявлено вплив стрептоміцину в І триместрі та в 355 – в будь-якому терміні вагітності. Не виявлено доказів в жодній з груп для припущення зв’язку з великими вродженими вадами розвитку або малими аномаліями чи певними дефектами.

Порівняння 1619 новонароджених, чиї матері лікувались з приводу туберкульозу в період вагітності різними препаратами, включно зі стрептоміцином, з контрольною групою дітей не виявило різниці частоти вроджених вад – 2,34% проти 2,56%. Інші дослідники дійшли висновку, що лікування вагітних, хворих на туберкульоз, не призводить до тератогенних наслідків.

Популяційне Угорське наглядове дослідження випадок-контроль за період 1980-1996 років (Hungarian Case–Control Surveillance of Congenital Abnormalities) оцінювало тератогенність аміноглікозидів (парентеральний гентаміцин, стрептоміцин, тобраміцин, перорально неоміцин), результати опубліковані у 2000 році. Основну групу склали 22865 жінок, у плодів або новонароджених яких діагностували вроджені вади, контрольну групу – 38151 жінка без вроджених вад у новонароджених. Аміноглікозиди отримували 38 жінок основної групи і 42 контрольної. Тільки одна жінка з основної групи лікувалась стрептоміцином і жодна з контрольної (5,0, 95% ДІ 0,2-122,9). Дослідники дійшли висновку про відсутність тератогенного ризику структурних вад при використанні аміноглікозидів і  що при пренатальному впливі аміноглікозидів ризик глухоти був не високим (хоча така оцінка не входила до дизайну дослідження).

Доступні окремі повідомлення про глухоту у дітей з пренатальним впливом стрептоміцину. Також дослідження в групі 13 здорових дітей з пренатальним впливом стрептоміцину виявило аномальні аудіограми у 4. Велике дослідження з охопленням 3 дітей визначило мінімальну втрату слуху в 2 дітей тільки при тестуванні.

Застосування препарату під час вигодовування:

Стрептоміцин проникає до грудного молока, співвідношення молоко : плазма становить 0,5-1,0. Позаяк пероральна абсорбція препарату є слабкою, ототоксичності у немовляти не очікується.

Існують три потенційні проблеми для немовляти на грудному вигодовуванні: модифікація флори кишківника, прямий вплив на немовля (алергічна відповідь або сенсибілізація), ускладнення інтерпретації результатів культури у випадку необхідності обстеження з приводу гіпертермії.

Американська академія педіатрії у 2001 році визнала стрептоміцин сумісним з грудним вигодовуванням.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Дані одного дослідження свідчать, що тривалий вплив стрептоміцину в процедурі допоміжних репродуктивних технологій  може несприятливо впливати на ооцити.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Eleventh edition, 2017, Wolters Kluwer. 1646 pages. ISBN: 978-1-4963-4962-0.
  3. Сайт «Is it compatible with breastfeeding?» Асоціації сприяння культурним та науковим дослідженням грудного вигодовування (http://e-lactancia.org/breastfeeding/streptomycin/product/).
  4. База даних “Drugs and Lactation Database (LactMed)” (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK501102/).

 

Адаптовано 02.06.2020 р.:
Еріка Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету. 
Переглянуто редакційною колегією 03.06.2020 р.Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:


Опитування
Хто Ви?
Лікар
Середній медпрацівник
Студент (інтерн)
Вагітна жінка
Родичі вагітної жінки
Зацікавлена особа
Інше


Подивитись результати

Опитування
Ваша оцінка сайту УТІС:
Відмінно
Добре
Задовільно
Погано


Подивитись результати

Опитування
Для чого потрібна інформація?
Для роботи
Для навчання
Для лікування
Для догляду за хворим
З цікавості
Інше


Подивитись результати

Опитування
Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?
Повернусь і буду рекомендувати знайомим
Повернусь, бо потрібна інформація
Зайшов на сайт випадково
Не повернусь, бо не цікаво


Подивитись результати