МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

СЕВОФЛУРАН

Група/призначення:  

Засоби для загальної анестезії. Галогенований інгаляційний анестетик, до цього класу також належать: енфлуран, галотан, ізофлуран, метоксифлуран, десфлуран. Покази: інгаляційний наркоз.

Севофлуран має нижчу жиророзчинність та розчинність в крові, аніж галотан чи ізофлуран, але вищу, ніж десфлуран. Анестетична потужність, виходячи з МАК на 50% менша за цей показник в ізофлурану, але на 30% перевищує такий для десфлурану. МАК – мінімальна альвеолярна анестетична концентрація – це концентрація, при якій 50% обстежених не реагують на болючi подразники.

Цей препарат є тригером злоякісної гіпертермії.

Альтернативні назви / синоніми: ультан.
Діюча речовина: севофлуран.
Рекомендації при вагітності:

Обмежені дані про використання у людини; дані від експериментальних тварин припускають низький ризик.

Рекомендації при лактації:

Відсутня інформація про використання у людини; ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):      

Севофлуран був тератогенним у мишей. В той же час відсутні повідомлення про використання на ранніх термінах вагітності у людини. Відсутність досвіду застосування в період органогенезу не дозволяє оцінити ризик виникнення структурних аномалій. Окрім того, загальна анестезія, як правило, пов’язана із застосуванням багатьох препаратів. Хоча тератогенність не описана для інших двох галогенованих загальних анестетиків – галотану та метоксифлурану, досвід застосування в І триместрі доступний тільки для галотану. Севофлуран призначається безпосередньо перед пологами для аналгезії та анестезії, але вплив на новонародженого не вивчався. Вважається, що це не повинно вплинути на новонародженого інакше, ніж інші загальні анестетики. Вплив на матку (релаксація та посилення кровотечі) також аналогічний до дії інших препаратів цього класу. Всі анестетики можуть призводити до пригнічення новонародженого, що може тривати 24 години і довше.

Потенційна репродуктивна токсичність (спонтанні аборти та неплідність) при професійному впливі севофлурану не вивчалась, але викликає стурбованість, виходячи з концентрації, виявленої одним дослідженням. Надалі в цьому дослідженні визначався професійний вплив закису азоту і було з’ясовано, що медпрацівники зазнавали впливу закису азоту та інших анестетиків одночасно.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

При репродуктивному дослідженні вагітним мишам вводили протягом 8 годин севофлуран та енфлуран в комбінації з різної концентрації киснем. Обидва препарати призводили до виникнення розщілини піднебіння, але частота була нижчою за ту, що спостерігали при впливі галотану. Підвищення концентрації кисню знижувало частоту цієї вади. Знахідки припускають, що розщілина піднебіння може виникати внаслідок материнської токсичності та чутливості штаму використаних мишей. При залученні резистентного до розщілин штаму мишей така вроджена вада не формувалася.

Дослідження in vitro у вагітних щурів з севофлураном, галотаном, ізофлураном продемонстрували істотне пригнічення індукованого окситоцином скорочення гладкої мускулатури матки.

Дослідження 2009 року в овець припустило малу ймовірність впливу севофлурану на артеріальний тиск матері та плоду до досягнення концентрації 1,5-2 МАК.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

Тератогенність ізофлурану, енфлурану, севофлурану оцінювали  за впливом кожного на проліферацію та диференціацію клітин в G1-фазі клітинного циклу. Теоретично вважається, що нормальний розвиток в період ембріогенезу, органогенезу, гістогенезу залежить від проліфераційних та диференціальних процесів міграції клітин. Так, до прикладу вальпроєва кислота, відомий тератоген для людини, є потенційним інгібітором G1-фази in vitro при концентрації, вдвічі нижчій за терапевтичну концентрацію в плазмі. При концентрації анестетиків, вдвічі меншій за МАК, антипроліферативна ефективність 3 препаратів була наступною: ізофлуран = енфлуран > севофлуран. Автори дійшли висновку, що ці три препарати не мають специфічних для вальпроату властивостей, що проявляються in vitro. МАК – мінімальна альвеолярна анестетична концентрація – це концентрація, при якій 50% обстежених не реагують на болючi подразники.

Два рев’ю дійшли висновку, що інгаляційні анестетики вільно проходять до тканин плода і, в більшості випадків, концентрація в матері та плода однакова. Молекулярна вага севофлурану та наявність його в головному мозку матері підтримують таке припущення.

Повідомлення 1999 року описує використання севофлурану для підтримки загальної анестезії при не акушерському хірургічному втручанні у жінки віком 25 років в терміні 13 тижнів вагітності. Через 6 місяців народилась дівчинка вагою 2820 грам без відхилень.

Два повідомлення інформують про застосування севофлурану для ургентного кесаревого розтину. Обидва випадки закінчились успішно.

При кесаревому розтині севофлуран має переваги над ізофлураном щодо самої анестезії, стану матері та новонародженого.

Проспективне дослідження із залученням 25 учасників, які отримали 1% севофлуран для загальної анестезії, не виявило підвищення частоти несприятливих результатів. Анестезія севофлураном для матері застосовується для забезпечення анестезії для плода при внутрішньоматковому хірургічному втручанні. Повідомляється про випадок холецистектомії на 34 тижні вагітності за допомогою севофлурану та внутрішньовенно введеного реміфентанілу для анестезії. Після ургентного кесаревого розтину спостерігали виражену брадикардію у новонародженого з необхідністю реанімаційних міроприємств. Такий несприятливий наслідок в цьому окремому випадку не можна пояснити севофлураном. Згідно з інструкцією до препарату він застосовувався у 29 випадках кесаревого розтину без несприятливих наслідків для матері чи новонародженого.

Застосування препарату під час вигодовування:

Хоча севофлуран призначається в пологах, вплив на немовля, яке одразу після народження знаходиться на грудному вигодовуванні, не описаний. Ймовірно, препарат виводиться з молозивом та молоком, що припускається за наявністю його в крові матері та виходячи з молекулярної ваги, але вплив на немовля такої кількості невідомий. Однак, ризик для немовляти на грудному вигодовуванні видається низьким. Інший галогенований анестетик галотан американською академією педіатрії вважається сумісним з грудним вигодовуванням.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Вважається, що існує певний репродуктивний ризик при використанні деяких анестетиків (самовільні викидні та неплідність). Дослідження щодо впливу інгаляційних анестетиків на працівників відділень інтенсивної терапії залучило 50 дорослих пацієнтів і наступні препарати: ізофлуран (N=19), десфлуран (N=31) за 1-годинний період. Половина пацієнтів була відключена від штучної вентиляції. Вплив постійно вимірювався з області плечей (так звана дихальна зона) медсестер. Концентрація ізофлурану та десфлурану в цій зоні перевищувала допустимі межі NIOSH в  37% та 87% випадків, відповідно, по часу 12% для ізофлурану та 49% для десфлурану. Автори вважають, що це може бути найгіршим результатом («worst-case analysis»), враховуючи обмеження цього дослідження.

Дослідження 2004 року виявило істотну асоціацію між материнським професійним впливом анестетиків при вагітності та певним дефіцитом розвитку у їхніх дітей, включно з великим та тонким моторним розвитком, неуважністю/гіперактивністю, показниками IQ.

 Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 15.03.2018 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 15.03.2018 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!