МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

СЕВЕЛАМЕР

Група/призначення:

Лікарські засоби для лікування гіперкаліємії та гіперфосфатемії.

Це неабсорбуючий фосфат-зв’язуючий полімер (полiалiламiну гiдрохлорид), який не містить металів чи кальцію; містить полiамiни, відокремлені молекулами вуглецю від основи полімеру; ці аміни частково протонуються у тонкому кишечнику i вступають у взаємодію з молекулами фосфатів за допомогою iонних та водневих зв’язків.

Альтернативні назви / синоніми:

Ренагель (севеламеру гідрохлорид), ренвела (севеламеру карбонат).

Діюча речовина: севеламер.
Рекомендації при вагітності:

Відсутня інформація про застосування у людини, дані від експериментальних тварин припускають помірний ризик.

Рекомендації при лактації:

Відсутня інформація; ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Відсутній досвід застосування при вагітності у людини. Обмежені дані про застосування у тварин припускають помірний ризик токсичності, що частково можна пояснити дефіцитом жиророзчинних вітамінів, таких як вітамін D. Севеламер мінімально, якщо взагалі, абсорбується з шлунково-кишкового тракту у щурів та людини. Тобто, несприятливий вплив все ж таки пояснюється мальабсорбцією вітамінів, асоційованою з впливом препарату. Вплив севеламеру на абсорбцію вітамінів у вагітних не вивчався. Однак, може виникати потреба в додаванні вищих пероральних або внутрішньовенних доз вітамінів, особливо жиророзчинних (за виключенням вітаміну А).

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Згідно з інструкцією до препарату призначення вагітним щурам дози, вищої за рекомендовану для людини в 15-45 разів, виходячи з мг/кг, призводило до аномалій осифікації за рахунок мальбабсорбції вітаміну D. Лікування вагітних кролів 10-кратними дозами для людини (виходячи з мг/кг) підвищувало частоту резорбції.

Не спостерігали порушень фертильності в самок та самців щурів.

Інформація щодо впливу на плід:

Відсутній досвід застосування.

Призначається пацієнтам з нирковою недостатністю для зниження рівня фосфору в сироватці. Севеламер пригнічує абсорбцію фосфатів шляхом їх зв’язування. Препарат не абсорбується до системного  кровотоку.

Призначення адекватних вітамінних добавок у випадку прийому севеламеру може знизити несприятливий вплив останнього, якщо такий існує.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація.

Препарат не всмоктується до системного кровотоку, але може викликати вітамінну недостатність у матері, порушуючи всмоктування вітамінів в кишечнику, особливо жиророзчинних. Оскільки вітаміни проникають до грудного молока, що знижує концентрацію вітамінів в організмі матері, жінкам, які приймають севеламер слід призначати вищі пероральні дози вітамінів, особливо, жиророзчинних (за винятком вітаміну А) або вирішити питання про внутрішньовенне введення вітамінів у випадку необхідності.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 02.04.2018 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету. 
Переглянуто редакційною колегією 02.04.2018 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...