МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

СЕВЕЛАМЕР

Група/призначення:

Лікарські засоби для лікування гіперкаліємії та гіперфосфатемії.

Це неабсорбуючий фосфат-зв’язуючий полімер (полiалiламiну гiдрохлорид), який не містить металів чи кальцію; містить полiамiни, відокремлені молекулами вуглецю від основи полімеру; ці аміни частково протонуються у тонкому кишечнику i вступають у взаємодію з молекулами фосфатів за допомогою iонних та водневих зв’язків.

Альтернативні назви / синоніми:

Ренагель (севеламеру гідрохлорид), ренвела (севеламеру карбонат).

Діюча речовина: севеламер.
Рекомендації при вагітності:

Відсутня інформація про застосування у людини, дані від експериментальних тварин припускають помірний ризик.

Рекомендації при лактації:

Відсутня інформація; ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Відсутній досвід застосування при вагітності у людини. Обмежені дані про застосування у тварин припускають помірний ризик токсичності, що частково можна пояснити дефіцитом жиророзчинних вітамінів, таких як вітамін D. Севеламер мінімально, якщо взагалі, абсорбується з шлунково-кишкового тракту у щурів та людини. Тобто, несприятливий вплив все ж таки пояснюється мальабсорбцією вітамінів, асоційованою з впливом препарату. Вплив севеламеру на абсорбцію вітамінів у вагітних не вивчався. Однак, може виникати потреба в додаванні вищих пероральних або внутрішньовенних доз вітамінів, особливо жиророзчинних (за виключенням вітаміну А).

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Згідно з інструкцією до препарату призначення вагітним щурам дози, вищої за рекомендовану для людини в 15-45 разів, виходячи з мг/кг, призводило до аномалій осифікації за рахунок мальбабсорбції вітаміну D. Лікування вагітних кролів 10-кратними дозами для людини (виходячи з мг/кг) підвищувало частоту резорбції.

Не спостерігали порушень фертильності в самок та самців щурів.

Інформація щодо впливу на плід:

Відсутній досвід застосування.

Призначається пацієнтам з нирковою недостатністю для зниження рівня фосфору в сироватці. Севеламер пригнічує абсорбцію фосфатів шляхом їх зв’язування. Препарат не абсорбується до системного  кровотоку.

Призначення адекватних вітамінних добавок у випадку прийому севеламеру може знизити несприятливий вплив останнього, якщо такий існує.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація.

Препарат не всмоктується до системного кровотоку, але може викликати вітамінну недостатність у матері, порушуючи всмоктування вітамінів в кишечнику, особливо жиророзчинних. Оскільки вітаміни проникають до грудного молока, що знижує концентрацію вітамінів в організмі матері, жінкам, які приймають севеламер слід призначати вищі пероральні дози вітамінів, особливо, жиророзчинних (за винятком вітаміну А) або вирішити питання про внутрішньовенне введення вітамінів у випадку необхідності.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 02.04.2018 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету. 
Переглянуто редакційною колегією 02.04.2018 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!