МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

АНТАГОНІСТИ РЕЦЕПТОРІВ СЕРОТОНІНУ

Група/призначення:

Антидепресанти. До антагоністів рецепторів серотоніну належать кетансерин (суфрексал, антигіпертензивний препарат), ритансерин, міансерин (толвон, антидепресант). З них найбільший досвід накопичено з кетансерином, блокатором НТ2 рецепторів. Відсутні стандартні дослідження з цими препаратами щодо токсичного впливу на розвиток, однак, кетансерин продемонстрував пригнічення диференціації клітин шкіри курячих ембріонів in vitro.

Ці препарати аналізуються разом з історичних причин, оскільки вони експериментально використовувались для дослідження залежної від серотоніну фізіології, але не можна дійти висновку про притаманність їм однакових несприятливих ефектів.

Інший селективний антагоніст серотоніну – алосетрон – розглянутий окремо (також див. статтю Депресія та вагітність).

Альтернативні назви / синоніми:

Міансерин, кетансерин, ритансерин, антагоністи серотоніну, суфрексал, толвон.

Діюча речовина:

Міансерин, кетансерин, ритансерин.

Рекомендації при вагітності: ймовірно сумісні.
Рекомендації при лактації: ймовірно сумісні.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Кетансерин, ритансерин, міансерин системно не вивчались на предмет впливу при вагітності. Лікування прееклампсії кетансерином може асоціюватись з неонатальною гіпотензією.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Плацентарний трансфер кетансерину повідомлений в овець та людини перед пологами. У вагітних овець індуковане серотоніном підвищення кров’яного тиску в матері та плода ефективно антагонізувалось кетансеріном, чого не відбувалось зі зниженням маткового кровотоку.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень. Дані про 5 новонароджених з пренатальним впливом кетансерину включали аналіз наявності первинного метаболіту – кетансеринолу. Період напіввиведення кетансерину у новонароджених варіює в межах 7-56 годин (в середньому 27 годин).

Повідомлено про використання міансерину в якості атидепресанту при 48 вагітностях. Результати були наступними: 5 добровільних абортів, 7 самовільних переривань, 1 мертвонародження, 1 дитина з вродженими вадами. Ці дані відповідають показникам в загальній популяції.

Шведський медичний реєстр народжень ідентифікував 732 жінок, які народили 737 немовлят, а в І триместрі вагітності зазнали впливу наступних препаратів: венлафаксину (N=501 жінка, 505 новонароджених), міртазапіну (N=144 жінок, 145 немовлят), міансерину (N=61 та 61, відповідно), ребоксетину (N=14 та 14, відповідно) або венлафаксину в комбінації з міансерином або міртазапіном, або ребоксетином (N=12 жінок, 12 немовлят). Рівень вроджених вад розвитку в цій групі становив 3,8% (N=28), а в реєстрі в цілому – 4,7%. Скориговане співвідношення для вроджених вад склало 0,85 (95% ДІ 0,58-1,24). Жінки, які приймали один з цих 4 препаратів при порівнянні з тими, що їх не вживали, були старшими 35 років, мали зайву вагу, палили 10 і більше сигарет в день. Не визначена кількість жінок також приймала інші медикаменти, такі як інші антидепресанти, седативні-снодійні, нейролептики, антигістамінні. Співвідношення для передчасних пологів (< 37 тижнів) склало 1,60 (95% ДІ 1,19-2,15), але не відзначали підвищеного ризику малої ваги при народженні або невідповідності ваги гестаційному віку. Не спостерігали підвищеного ризику неонатальних судом або мертвонародження. Дві жінки, які лікувались міансерином (7,5-15 мг/день), починаючи з 14 та 18 тижнів вагітності народили здорових немовлят на 40 тижні.

Використання кетансерину при вагітності та в післяпологовому періоді у жінок з прееклампсією продемонструвало ефективність цього препарату у зниженні кров’яного тиску, хоча при важких передчасних прееклампсіях препарат не зміг попередити прогресування. У випадках з антенатальним застосуванням кетансерину не відзначали несприятливого впливу на плід.

Інше повідомлення інформувало про гіпотензію у 8 з 58 немовлят з пренатальним впливом кетансерину. Однак, кетансерин частіше призначався при найважчій прееклампсії і не можна виключити вплив самого захворювання матері та інших препаратів. Кетансерин зменшував частоту скорочень матки. Ця знахідка відповідає дослідженням, які продемонстрували, що кетансерин знижує скоротливість ізольованої матки щурів і також діяв як токолітик у щурів.

Застосування препарату під час вигодовування:

Трансфер міансерину до грудного молока повідомили у двох жінок. Використали окремі зразки для визначення співвідношення молоко : плазма для міансерину та його основного метаболіту десметилміансерину і припустили, що до немовляти з молоком потрапляє 2% материнської дози. Слідову кількість активного препарату виявили в сечі одного немовляти. В жодного з двох дітей не відзначили видимого впливу препарату.

У молочної худоби серотонін активує скорочення м’язів молочних залоз і зменшує витік молока. Цей ефект блокується міансерином та кетансерином. Актуальність такої знахідки для жінок в період лактації невідома.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

У жіночої статі.

Вважається, що розрив фолікула яєчника в момент овуляції та лютеальна продукція прогестерону частково обумовленні серотоніном. Однак, в одному дослідженні у щурів кетансерин не впливав на стимульовану серотоніном овуляцію. Міансерин пригнічував продукцію прогестерону лютеальними клітинами корів. В інтактних щурів кетансерин пригнічував сплеск пролактину в жінок в проеструсі та знижував продукцію жовтого тіла вагітності. Актуальність такої знахідки для жінок не відома.

В чоловічої статі.

У самців щурів серотонін проявляє збудливий та гальмуючий ефект для мускулатури сім’явиносної протоки. Кетансерін пригнічує збудливий, але не гальмівний вплив серотоніну на цей орган. Кетансерин також пригнічує асоційовану з хоріонічним гонадотропіном проникність судин яєчок у щурів.

Ці знахідки мають сумнівне клінічне значення у чоловіків.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Адаптовано 07.04.2019 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 08.04.2019 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!