МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

САКСАГЛІПТИН

Назва англійською мовою: saxagliptin.
Група/призначення:

Антидіабетичні препарати. Інгібітори дипептидил пептидази-4 (DPP-4).

Альтернативні назви / синоніми: онгліза.

Комбіновані препарати: комбогліза (саксагліптин та метформін), кутерн (саксагліптин та дапагліфлозин).

Діюча речовина: саксагліптин.
Рекомендації при вагітності:

Відсутні дані про використання у людини; дані від експериментальних тварин припускають низький ризик.

Рекомендації при лактації:  

Відсутні дані про використання у людини; ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Відсутня інформація про використання саксагліптину в період вагітності у людини. Дані від експериментальних тварин припускають низький ризик, але відсутність досвіду застосування у людини не дозволяє коректно оцінити ембріо-фетальний ризик. Препаратом вибору для лікування вагітних з цукровим діабетом є інсулін, тому що інші гіпоглікемічні препарати не так чітко контролюють рівень цукру. Крім того, інсулін не проникає крізь плаценту до плода, усуваючи таким чином несприятливий вплив самого препарату на плід.

Якщо гіперглікемія виникає на ранніх термінах вагітності, вона тісно асоціюється з рядом несприятливих наслідків для матері та плода, включно зі структурними аномаліями. Для попередження таких наслідків американська колегія акушерів-гінекологів рекомендує при діабеті 1 та 2 типів в період вагітності призначати інсулін, а також при гестаційному діабеті, якщо дієта не допомагає.  Якщо жінка вагітніє, приймаючи саксагліптин, її слід перевести на інсулін.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у щурів та кролів. У цих видів тварин не спостерігали тератогенних наслідків при жодній з тестованих в період органогенезу доз. Препарат проникає через плаценту у щурів (відсутня інформація щодо кролів). У щурів на фоні дози, яка в 1503 та 66 разів перевищувала вплив від саксагліптину та його метаболіту при застосуванні максимальної рекомендованої дози 5 мг, спостерігали неповну оссифікацію тазу (оцінюється як затримка розвитку).

На фоні дози, яка у 7986 та 328 разів перевищувала показник впливу препарату та його метаболіту у людини при лікуванні максимальною рекомендованою дозою, відзначали материнську токсичність, зменшення ваги тіла плодів. У випадку призначення комбінації з метформіном (вплив метформіну 4-кратний впливу у людини від 2000 мг/день) не виявляли тератогенних чи ембріолетальних ефектів, в цьому випадку вплив саксагліптину в 21 разів перевищував показник від впливу максимальної рекомендованої для людини дози. Така комбінація у випадку 109-кратного перевищення максимальної рекомендованої для людини дози саксагліптину асоціювалась з краніорахішизисом (дефект нервової трубки, який характеризується неповним закриттям черепа та хребта) у двох плодів однієї самки.  На фоні токсичних для матері доз, які у ≥1629 та 53 рази, відповідно, перевищували максимальну рекомендовану для людини, при введенні щурам з 6 дня вагітності до 20 дня лактації спостерігали зменшення ваги тіла у потомства чоловічої та жіночої статі. На фоні всіх тестованих доз у щурів не спостерігали функціональних та поведінкових змін. У кролів діагностували мінімальні скелетні варіації на фоні токсичних для матері доз, які у 1432 та 992 разів, відповідно, перевищували максимальну рекомендовану дозу.  Саксагліптин не індукував виникнення пухлин у мишей чи щурів. Основна сполука не продемонструвала мутагенності або кластогенності в чисельних дослідженнях, а в окремому дослідженні – так само і для активного метаболіту. Препарат не впливав на фертильність у щурів. Високі дози, які призводили до материнської токсичності асоціювались з підвищеним ризиком резорбції плодів та наслідками для естрального циклу, фертильності, овуляції, імплантації.

Інформація щодо впливу на плід:

Саксагліптин є інгібітором діпептіділпептідази-4 (DPP4), який призначається для глікемічного контролю пацієнтам з цукровим діабетом 2 типу.  Інші препарати цього класу: лінагліптин, ситагліптин.

Преперат призначається перорально як доповнення до дієти та фізичних вправ для покращення глікемічного контролю у дорослих з цукровим діабетом 2 типу.  Ліпофільний препарат метаболізується до активного метаболіту, який має половинну потужність від основної сполуки. Рівень зв’язування з білками плазми основного препарату та метаболіту незначний, кінцевий період напіввиведення обох сполук складає 2,5 та 3,1 години, відповідно.

Невідомо, чи саксагліптин або його активні метаболіти проникають через плаценту у людини. Молекулярна вага основної сполуки, ліпофільні властивості, відсутність зв’язування з білками, термінальний період напіввиведення припускають проникнення до  ембріону/плоду.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація про використання саксагліптину в період лактації у людини.

Молекулярна вага основної сполуки, ліпофільні властивості, відсутність зв’язування з білками, термінальний період напіввиведення припускають екскрецію до грудного молока.

Наслідки такого впливу на немовля невідомі. Найчастішим несприятливим наслідком у дорослих при лікуванні цим препаратом був головний біль. Гіпоглікемія у немовляти на грудному вигодовуванні є малоймовірною, але дитину слід моніторувати відносно такого ефекту.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Eleventh edition, 2017, Wolters Kluwer. 1646 pages. ISBN: 978-1-4963-4962-0.
  2. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  3. База даних “Drugs and Lactation Database (LactMed)” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK501649/.

 

Адаптовано 15.06.2021 р.:
Еріка Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 16.06.2021 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!