МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей
УКРАЇНСЬКІ ДІТИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ!

РУКСОЛІТИНІБ

Назва англійською мовою: Ruxolitinib.
Група/призначення:

Антинеопластичні засоби. Інгібітори протеїнкінази. Інгібітори янус-кіназ (Janus kinase, JAK). Руксолітиніб – це селективний інгібітор янус-кіназ (JAK1 і JAK2).

Покази: мієлофіброз, істинна поліцитемія.

Інші препарати цієї групи: баріцитиніб, упадацитиніб, тофацитиніб.

Альтернативні назви / синоніми: джакафі, джакаві.
Діюча речовина: руксолітиніб.
Рекомендації при вагітності: протипоказаний.
Рекомендації при лактації:  протипоказаний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):  

Відсутні повідомлення про застосування упадацитинібу у вагітних жінок. Дані від експериментальних тварин припускають ризик (зменшення ваги плодів, резорбція плодів на пізніх термінах у двох видів тварин) на фоні токсичних для матері доз. Нижчі, не токсичні для організму матері дози у щурів призводили до постімплантаційних втрат.

Відсутність  досвіду застосування в період вагітності у людини не дозволяє коректно оцінити ризик для ебріону/плода.

РЕКОМЕНДОВАНО:

1. ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ЛІКУВАННЯ ОТРИМАТИ НЕГАТИВНИЙ ТЕСТ НА ВАГІТНІСТЬ;
2. ВИКОРИСТОВУВАТИ НАДІЙНІ МЕТОДИ КОНТРАЦЕПЦІЇ
ПІД ЧАС ЛІКУВАННЯ
Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у щурів та кролів. Не було виявлено тератогенних ефектів на фоні найвищих доз, які призводили до впливу AUC (AUC – фармакокінетичний параметр, який характеризує сумарну концентрацію лікарського препарату в плазмі крові протягом всього часу спостереження; це абревіатура від англ. Area Under the Curve (площа під кривою) на рівні вдвічі вищому та 7% відповідно від клінічного впливу при використанні максимальної рекомендованої дози 25 мг двічі на день (clinical exposure at the maximum recommended dose (CEMRD). На фоні цих доз відзначали зменшення ваги плодів у щурів та кролів, а у кролів – підвищення частоти пізніх резорбцій. Материнська токсичність була присутня в обох видів тварин.

У щурів дози на рівні 34% від CEMRD, які вводились від моменту імплантації до лактації призводили до несприятливих наслідків, не пов’язаних з препаратом, а саме: показників народжуваності, виживання матерів та плодів, параметрів росту та розвитку.

Препарат не продемонстрував карциногенності у довготривалих дослідженнях у мишей. Численні дослідження мутагенності і кластогенності були негативними. У самок і самців щурів не спостерігали несприятливого впливу на фертильність та репродуктивну поведінку, але виявлено підвищення частоти постімплантаційних втрат  на фоні дози на рівні 34% від CEMRD.

Інформація щодо впливу на плід:

Відсутній досвід застосування у вагітних жінок.

Руксолітиніб частково метаболізується до двох активних метаболітів. Рівень зв’язування з білками плазми становить 97%, переважно з альбуміном. Середній період напіввиведення становить 3 години, а сумарно для основної сполуки та метаболітів – 5,8 годин.

Невідомо, чи препарат або його метаболіти проникають через плаценту в людини. Молекулярна вага основної сполуки припускає плацентарний трансфер, але високий рівень зв’язування з білками плазми та відносно короткий період напіввиведення обмежуватимуть вплив на ембріон/плід.

Застосування препарату під час грудного вигодовування:

Відсутні повідомлення про використання руксолітинібу в період лактації у людини. Препарат проникає до грудного молока тварин, але не відомо, чи це відбувається у людини. Молекулярна вага основної сполуки припускає, що вона та два її активні метаболіти проникатимуть до грудного молока, але високий рівень зв’язування з білками та відносно короткий період напіввиведення обмежуватимуть кількість препарату в грудному молоці. В цьому випадку наслідки впливу на немовля на грудному вигодовуванні невідомі.

Щодо лікованих дорослих: у >20% тромбоцитопенія і анемія, у >10% відзначали синці, запаморочення, головний біль.

Грудне вигодовування протипоказане в період лікування руколітинібом та ще 2 тижні після останньої дози.
 Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. 12th edition, 2022, Wolters Kluwer. 1461 pages. ISBN: 978-1975-1-6237-5.
  2. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox”.
  3. Ruxolitinib (Jakafi) Use During Pregnancy. Інформація з бази даних “Drugs.com”.
  4. Jakafi (Ruxolitinib): Uses, Dosage, Side Effects, Interactions, Warning. Інформація з бази даних “RxList” мережі WebMD.
  5. Ruxolitinib – NCBI Bookshelf (nih.gov). Інформація з бази даних “Drugs and Lactation Database (LactMed)”.
  6. Jakavi. Інформація з сайту Європейського агентства з лікарських засобів “European Medicines Agency”.
  7. Jakafi – ruxolitinib tablet. Інформація з сайту “DAILYMED – US National Library of Medicine”.

 

Адаптовано 20.08.2023 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри факультетської терапії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 20.08.2023 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...