МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

РІЗАТРИПТАН

Група/призначення:

Серотонінергічний засіб для лікування мігрені. Споріднені препарати: наратриптан, суматриптан, золмітриптан, елетриптан, алмотриптан, фроватриптан.

Альтернативні назви / синоніми: максалт.
Діюча речовина: різатриптан.
Рекомендації при вагітності:

Відсутня інформація про застосування у людини; дані від експериментальних тварин припускають помірний ризик.

Рекомендації при лактації:

Відсутня Інформація; ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Дані від експериментальних тварин припускають помірний ризик, проте через обмежений досвід застосування у людини важко його оцінити. Хоча рев’ю 2008 року щодо використання триптанів (сучасні засоби для лікування мігрені) не виявило доказів тератогенності, припускається можливе підвищення ризику передчасних пологів.

Препарати для лікування мігрені вважають протипоказаними при вагітності, якщо вони мають судинозвужуючі властивості.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у щурів та кролів. Самок лікували до та протягом парування, протягом вагітності і лактації дозами, які призводили до впливу у матерів в 15 та 225 разів вищого, відповідно, за вплив у людини при використанні максимальної рекомендованої дози 30 мг. Ці дози не були токсичними для матерів, але спричиняли зниження ваги новонароджених та зменшували подальше набирання ваги потомством. При тестуванні у щурів пре- та постнатальної токсичності виявили, що дози, які спричиняють вплив на матерів 225-500-кратний впливу максимальної рекомендованої дози для людини призводило до токсичності в потомства, що проявлялось зростанням смертності при народженні та перші три дні життя, зниженням набирання ваги, зменшенням здатності до навчання. Доза, яка не призводила до таких наслідків становила приблизно 7,5-кратну від максимальної рекомендованої для людини. Дослідження щодо розвитку ембріонів та плодів не виявили тератогенного впливу у щурів та кролів, лікованих в період органогенезу, які викликали материнський вплив в 225 та 115 разів вищий за отримуваний від максимальної рекомендованої дози, відповідно. На фоні цих доз зменшувалась вага плодів, але також знижувалось набирання ваги матерями. Доза, яка не викликала наслідків в обох видів тварин становила приблизно 15-кратну від максимальної рекомендованої для людини. Різатриптан проникає через плаценту у щурів та кролів.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

Зв’язування з білками плазми низьке (14%). Препарат метаболізується до неактивних  метаболітів. Період напіввиведення становить 2-3 години.

Також невідомо, чи різатриптан проникає через плаценту у людини. Молекулярна маса, мінімальне зв’язування з білками, помірний період напіввиведення припускають трансфер до ембріону/плода.

Програма реєстру вагітних від виробника (Merk pregnancy registry) проспективно моніторувала 81 жінку після впливу різатриптану. Результати цих вагітнотей наступні: 26 втрачені з під-нагляду, 3 спонтанні аборти, 1 медичний аборт (хромосомна аномалія – часткова реплікація хромосоми 3 в плода 39-річної жінки), 2 завмерлі плоди, 1 померлий новонароджений (недоношений), 50 народжених живими. Три самовільні викидні відбулися в І триместрі. Крім згаданої вище хромосомної аномалії діагностовано 3 вроджені вади розвитку (накладання артерій (час впливу невідомий); обструкія виходу сечового міхура в дитини з двійні (в матері гестаційний діабет та гіпертензія, одна дитина з двійні народилась живою, інша, з вадою, загинула у терміні 23 тижнів вагітності); гіпоспадія (потребувала хірургічної корекції). Серед 9 ретроспективних випадків 3 включали вроджені вади розвитку: 2 випадки хромосомної патології (дуплікація хромосоми 2 de novo, синдром Тернера) та 1 випадок аненцефалії (переривання за медичними показами на 16-му тижні).

Міжнародні проспективні повідомлення інформують про 3 випадки вроджених вад розвитку (в дужках термін впливу препарату): 1) недоношене немовля із затримкою розвитку, субепендімальною кістою, міжпередсердною комунікацією, помірно персистуючою артеріальною протокою (І триместр); 2) гемангіома не повідомленого розміру на голові та шиї (І триместр); 3) трисомія 21 (внутрішньоутробна загибель у 20 тижнів). Міжнародні ретроспективні повідомлення включали два випадки вроджених вад: катаракта та не уточнена аномалія.

Дослідження Норвезького медичного реєстру народжень вивчало питання прийому медикаментів шляхом опитування вагітних до відомого результату вагітності. Не виявлено підвищення частоти вроджених вад розвитку у дітей 1535 жінок, які отримували при вагітності триптан (47% суматриптан, 23,6% ризатриптан, 17,5% золмітриптан, 12,9% елетриптан). Спостерігали підвищення частоти атонії матки, що автори віднесли до основного захворювання.

Рев’ю 2008 року щодо безпечності триптанів при вагітності відмітило нечисленність пов’язаних з вагітністю даних про використання золмітриптану та подібних препаратів.

Інший аналіз 2008 року, не зважаючи на обмежену інформацію, дійшов висновку, що суматриптан видається безпечною альтернативою для лікування вагітних з вперше виявленою мігренню або погіршенням в І триместрі. Автори вважають, що необхідно провести ряд наступних досліджень, щоб рекомендувати суматриптан на пізніх триместрах.

Літературний огляд 2015 року та мета-аналіз щодо репродуктивної безпечності триптанів включив 6 досліджень з охопленням 4208 дітей жінок, що приймали суматриптан або інші триптани при вагітності для лікування мігрені. При порівнянні з контрольною групою здорових жінок виявлено істотне підвищення спонтанних абортів (співвідношення шансів 3,54, 95% ДІ 2,24-5,59). Не виявлено істотного підвищення рівня великих вроджених вад, недоношеності, спонтанних абортів при порівнянні з групою жінок з мігренню, які не приймали триптанів.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація. Молекулярна вага, низький рівень зв’язування з білками (14%), помірний період напіввиведення (2-3 години) припускають проникнення до грудного молока. Вплив на немовля на грудному вигодовуванні невідомий.

Згідно з інструкцією до препарату у щурів концентрація різатриптану в молоці в 5 разів перевищує показник в плазмі матерів.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Доклінічні дослідження, згідно з інструкцією до препарату, продемонстрували зменшення фертильності у самок щурів, лікованих дозою 100 мг/кг/день, яке спричиняло концентрацію в плазмі в 200 разів вищу, від отримуваної у жінок при лікуванні. Не призводила до наслідків доза 10 мг/кг/день, яка давала концентрацію в плазмі в 15 разів вищу від терапевтичної. У самців щурів не спостерігали несприятливого впливу на фертильність при використанні дози 250 мг/кг/день.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 14.08.2018 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 07.06.2018 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!