МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

РЕЗЕРПІН

Назва англійською мовою: reserpine.
Група/призначення: антигіпертензивний препарат.
Альтернативні назви / синоніми: немає.
Діюча речовина: резерпін.
Рекомендації при вагітності:

Обмежені дані про застосування у людини; відсутні релевантні дані від експериментальних тварин – не рекомендовано.

Рекомендації при лактації:ні

Обмежені дані про використання у людини; ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):  

Обмежений досвід застосування у людини та відсутність релевантних даних від експериментальних тварин не дозволяє коректно оцінити ембріо-фетальний ризик. Через побічний ефект резерпіну – можливе порушення розвитку головного мозку плода – він не рекомендований вагітним, оскільки доступні менш проблематичні антигіпертензивні препарати – лабеталол, ніфедипін, метилдопа. Також існує рекомендація уникати призначення резерпіну в І триместрі.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Основним ефектом резерпіну є деплеція катехоламінів та серотоніну в тканинах організму. Призначення вагітним кролям продемонструвало вплив на запаси катехоламіну і серотоніну в тканині головного мозку плода. Виснаження цих біогенних амінів в тканині головного мозку ембріону/плода може порушувати нормальний розвиток мозку. Одноразове введення резерпіну знижує інкорпорацію 3Н-тимідину в ДНК головного мозку  новонароджених щурів. У дорослих самців щурів, лікованих в неонатальному віці, відзначали зміни ядерного об’єму амігдалоїдних нервових клітин та зменшення числа синапсів  смугастого тіла гіпокампу. Пренатальний вплив у щурів в зрілому віці асоціювався зі зниженням здатності до навчання в лабіринті. У вагітних кролів доза резерпіну в межах 0,75-4,0 мг/кг/день порушувала імплантацію, але не призводила до підвищення частоти вроджених вад. У щурів доза резерпіну понад 1,0 мг/кг/день асоціювалась з несприятливим впливом на репродукцію, включно з гематомами, абортами, анофтальмією, вадами серця у потомства. Дози на рівні 1,0 мг/кг/день та вищі асоціювались з токсичністю у матерів та плодів, включно зі зменшенням ваги тіла, проте нижчі дози не призводили до таких наслідків. Дози нижчі за 1,0 мг/кг/день, які також знижували вагу дитинчат і матерів, впливали на параметри ЕКГ та пульсовий тиск у потомства щурів, які зазнали пренатального впливу резерпіну.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

Спільний перинатальний проект (Collaborative Perinatal Project), моніторуючи 50282 пари мати-дитина, виявив 48 випадків впливу препарату в І триместрі. Діагностовано 4 вроджені вади. Частота склала 8%, що є вищим показником за очікуваний, проте не було виявлено типового паттерну вроджених вад. Щодо лікування препаратом в будь-якому терміні вагітності: виявлено 475 випадків, вроджені вади були наступними: мікроцефалія (N=7), гідронефроз (N=3), гідроуретер (N=3), пахова кила (N=12).

Угорське наглядове дослідження випадок-контроль (Hungarian Case–Control Surveillance of Congenital Abnormalities) за період 1980-1996 років не виявило ознак існування вродженого резерпінового синдрому.

Резерпін проникає через плаценту. При використанні препарату перед пологами у новонародженого виникають виділення з носа, летаргія, анорексія. Існує стурбованість щодо зниження рівня катехоламіну.

В моніторинговому дослідженні  Michigan Medicaid Recipients, яке охопило 229101 завершену вагітність в період між 1985 та 1992 роками, зареєстроано 15 новонароджених з впливом резерпіну в І триместрі (F. Rosa, personal communication, FDA, 1993). Не виявлено великих вроджених вад (очікувалась одна).

Застосування препарату під час вигодовування:

Резерпін проникає до грудного молока, наслідки впливу на немовля на грудному вигодовуванні не відомі.

У випадку необхідності лікування матері перевагу слід надавати іншим препаратам.

Деякі автори висловлюють занепокоєння щодо шкідливого впливу резерпіну на головний мозок новонародженого. Повідомляється про 15-річну дівчинку з хронічним гломерулонефритом, в якої на фоні лікування резерпіном виникла галакторея.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

У чоловічої статі.

Щоденні ін’єкції резерпіну протягом 4 тижнів зменшували вагу простати та спричиняли гістопатологічні зміни в яєчках щурів. В експериментах резерпін змінював запліднюючу здатність сперматозоїдів у щурів та людини.

Багато антигіпертензивних препаратів, включно з резерпіном, здатні порушувати сексуальну здатність у чоловіків, проте невідомо, чи клінічне використання резерпіну асоціюється з порушенням еякуляції.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Eleventh edition, 2017, Wolters Kluwer. 1646 pages. ISBN: 978-1-4963-4962-0.
  2. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  3. База даних “Drugs and Lactation Database (LactMed)” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK501093/.

 

Адаптовано 07.08.2021 р.:
Еріка Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 08.08.2021 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!