МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей
УКРАЇНСЬКІ ДІТИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ!

РЕЗЕРПІН

Назва англійською мовою: reserpine.
Група/призначення: антигіпертензивний препарат.
Альтернативні назви / синоніми: немає.
Діюча речовина: резерпін.
Рекомендації при вагітності:

Обмежені дані про застосування у людини; відсутні релевантні дані від експериментальних тварин – не рекомендовано.

Рекомендації при лактації:ні

Обмежені дані про використання у людини; ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):  

Обмежений досвід застосування у людини та відсутність релевантних даних від експериментальних тварин не дозволяє коректно оцінити ембріо-фетальний ризик. Через побічний ефект резерпіну – можливе порушення розвитку головного мозку плода – він не рекомендований вагітним, оскільки доступні менш проблематичні антигіпертензивні препарати – лабеталол, ніфедипін, метилдопа. Також існує рекомендація уникати призначення резерпіну в І триместрі.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Основним ефектом резерпіну є деплеція катехоламінів та серотоніну в тканинах організму. Призначення вагітним кролям продемонструвало вплив на запаси катехоламіну і серотоніну в тканині головного мозку плода. Виснаження цих біогенних амінів в тканині головного мозку ембріону/плода може порушувати нормальний розвиток мозку. Одноразове введення резерпіну знижує інкорпорацію 3Н-тимідину в ДНК головного мозку  новонароджених щурів. У дорослих самців щурів, лікованих в неонатальному віці, відзначали зміни ядерного об’єму амігдалоїдних нервових клітин та зменшення числа синапсів  смугастого тіла гіпокампу. Пренатальний вплив у щурів в зрілому віці асоціювався зі зниженням здатності до навчання в лабіринті. У вагітних кролів доза резерпіну в межах 0,75-4,0 мг/кг/день порушувала імплантацію, але не призводила до підвищення частоти вроджених вад. У щурів доза резерпіну понад 1,0 мг/кг/день асоціювалась з несприятливим впливом на репродукцію, включно з гематомами, абортами, анофтальмією, вадами серця у потомства. Дози на рівні 1,0 мг/кг/день та вищі асоціювались з токсичністю у матерів та плодів, включно зі зменшенням ваги тіла, проте нижчі дози не призводили до таких наслідків. Дози нижчі за 1,0 мг/кг/день, які також знижували вагу дитинчат і матерів, впливали на параметри ЕКГ та пульсовий тиск у потомства щурів, які зазнали пренатального впливу резерпіну.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

Спільний перинатальний проект (Collaborative Perinatal Project), моніторуючи 50282 пари мати-дитина, виявив 48 випадків впливу препарату в І триместрі. Діагностовано 4 вроджені вади. Частота склала 8%, що є вищим показником за очікуваний, проте не було виявлено типового паттерну вроджених вад. Щодо лікування препаратом в будь-якому терміні вагітності: виявлено 475 випадків, вроджені вади були наступними: мікроцефалія (N=7), гідронефроз (N=3), гідроуретер (N=3), пахова кила (N=12).

Угорське наглядове дослідження випадок-контроль (Hungarian Case–Control Surveillance of Congenital Abnormalities) за період 1980-1996 років не виявило ознак існування вродженого резерпінового синдрому.

Резерпін проникає через плаценту. При використанні препарату перед пологами у новонародженого виникають виділення з носа, летаргія, анорексія. Існує стурбованість щодо зниження рівня катехоламіну.

В моніторинговому дослідженні  Michigan Medicaid Recipients, яке охопило 229101 завершену вагітність в період між 1985 та 1992 роками, зареєстроано 15 новонароджених з впливом резерпіну в І триместрі (F. Rosa, personal communication, FDA, 1993). Не виявлено великих вроджених вад (очікувалась одна).

Застосування препарату під час вигодовування:

Резерпін проникає до грудного молока, наслідки впливу на немовля на грудному вигодовуванні не відомі.

У випадку необхідності лікування матері перевагу слід надавати іншим препаратам.

Деякі автори висловлюють занепокоєння щодо шкідливого впливу резерпіну на головний мозок новонародженого. Повідомляється про 15-річну дівчинку з хронічним гломерулонефритом, в якої на фоні лікування резерпіном виникла галакторея.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

У чоловічої статі.

Щоденні ін’єкції резерпіну протягом 4 тижнів зменшували вагу простати та спричиняли гістопатологічні зміни в яєчках щурів. В експериментах резерпін змінював запліднюючу здатність сперматозоїдів у щурів та людини.

Багато антигіпертензивних препаратів, включно з резерпіном, здатні порушувати сексуальну здатність у чоловіків, проте невідомо, чи клінічне використання резерпіну асоціюється з порушенням еякуляції.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Eleventh edition, 2017, Wolters Kluwer. 1646 pages. ISBN: 978-1-4963-4962-0.
  2. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  3. База даних “Drugs and Lactation Database (LactMed)” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK501093/.

 

Адаптовано 07.08.2021 р.:
Еріка Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 08.08.2021 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...