МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

РАБЕПРАЗОЛ

Група/призначення:

Інгібітори протонної помпи, засоби для лікування пептичної виразки.

Протоновий насос, він же протонна помпа – це ферментний білок, який сприяє виробленню соляної кислоти в шлунку, що необхідно для процесу перетравлювання їжі. Проте часто трапляється так, що кислота починає вироблятися у великих кількостях, що тягне за собою неприємні і хворобливі відчуття в шлунку.

Інгібітори, або блокатори протонної помпи – лікарські препарати, за допомогою яких здійснюється лікування захворювань шлунково-кишкового тракту, пов’язаних з підвищеною кислотністю.

Альтернативні назви / синоніми: аціфекс.
Діюча речовина: рабепразол.
Рекомендації при вагітності

Дані  про використання у людини – дані від експериментальних тварин припускають низький ризик.

Рекомендації при лактації:

Дані про використання у людини; потенційно токсичний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Відсутня інформація про використання рабепразолу при вагітності у людини. Досвід застосування двох інших, більш вивчених, інгібіторів протонної помпи – омепразолу та лансопразолу – не продемонстрував асоціації з вродженими вадами розвитку. Дослідження, яке припустило асоціацію між пренатальним впливом препаратів, що пригнічують кислотність шлунку та алергією дитячого віку потребує підтвердження [перевірки]. Найбезпечнішою рекомендацією є уникнення призначення рабепразолу при вагітності, особливо в І триместрі.

Якщо жінка потребує призначення рабепразолу або приймала його випадково на ранніх термінах ще не діагностованої вагітності, ембріо-фетальний ризик видається низьким (виходячи з досвіду застосування інших інгібіторів протонної помпи).

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у щурів та кролів з внутрішньовенними дозами, які у 13 та 8 разів перевищували рекомендовану для людини, відповідно. Не спостерігали порушень фертильності та шкоди для плода. У самок та самців щурів препарат викликав гіперплазію клітин слизової оболонки шлунку, у самок щурів – пухлини шлунку (на фоні всіх доз).

Тест Еймса in vitro (Ames) – генетичний тест з використанням бактерій Salmonella typhimurium в якості об’єкту; призначений для оцінки мутагенного потенціалу хімічних сполук; позитивний результат в тесті демонструє можливу канцерогенність) був позитивним у мишей та хом’яків, як і деякі інші тести на мутагенність.

Інформація щодо впливу на плід:

Відсутній досвід застосування при вагітності у людини. Невідомо, чи рабепразол проникає до плаценти, його молекулярна вага це припускає. Відомо, що омепразол з аналогічними властивостями проникає через плаценту.

Популяційне обсерваційне когортне дослідження використало дані 3 Шведських національних медичних реєстрів за 10-річний період (1995-2004 роки) і повідомило результати у 2009 році. Основним завданням було визначення алергічних захворювань та аналіз виписаних рецептів на препарати для лікування астми чи алергічних станів. Аналізували вплив наступних препаратів: антацидних, включно з антагоністами Н2-рецепторів, простагландинів, інгібіторів протонної помпи, комбінацій для лікування Helicobacter pylori, для лікування пептичних язв та гастроезофагеальної рефлюксної хвороби*. З 585716 дітей діагноз встановили 29490 (5%), а 5645 (1%) зазнали впливу антацидних препаратів при вагітності. З цих дітей 405 (0,07%) отримували лікування з приводу алергії. Для виникнення алергії співвідношення шансів становило 1,43 (98% ДІ 1,29-1,59), незалежно від препарату та материнського алергологічного анамнезу. Для виникнення астми дитячого віку, але не інших алергічних захворювань співвідношення шансів становило 1,51, 95% ДІ 1,35-1,69, незалежно від типу антацидного препарату та терміну впливу при вагітності.

*Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ), або рефлюксна хвороба — це хронічне рецидивуюче захворювання, що проявляється симптомами запалення дистальних відділів стравоходу, та зумовлене порушеннями моторно-евакуаторної функції гастроезофагальної зони, що характеризується спонтанними або регулярно повторюваними закидами шлункового або дуоденального вмісту в стравохід, що призводить до пошкодження дистального відділу стравоходу з розвитком у ньому ерозивно-виразкових, катаральних і функціональних порушень.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація. Молекулярна вага препарату припускає його проникнення до грудного молока.

Через позитивні карциногенні тести та потенційне пригнічення секреції шлункової кислоти у немовляти, яке знаходиться на грудному вигодовуванні, ймовірно, слід уникати призначення рабепразолу в період грудного вигодовування, допоки не буде отримано клінічних даних.

Згідно з інструкцією до препарату рабепразол та його метаболіти концентруються в молоці щурів. Призначення 400 мг/кг/день на пізніх термінах вагітності та в період лактації призводило до зменшення ваги дитинчат. Проте невідомо, чи це є наслідком прямого впливу препарату.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):  

При доклінічних дослідженнях, результати яких наводяться в інструкції, введення 30 мг/кг/день самцям та самкам щурів не порушувало фертильності. Такі дози призводили до концентрації в плазмі, яка в 10 разів перевищувала отримувану на фоні лікування у людини.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-.
  3. Сайт “MotherToBaby – a service of the Organization of Teratology Information Specialists (OTIS)” (http://www.mothertobaby.org/).

 

Адаптовано 03.12.2017 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 04.12.2017 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!