МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ХІНІН

Група/призначення:

Антималярійний препарат. Хінін -природний алкалоїд, головний алкалоїд кори хінного дерева, що має жарознижувальні, антималярійні, анальгетичні та протизапальні властивості.

Малярія – інфекційне захворювання, викликане малярійним плазмодієм, передається людині через укуси комарів роду Anopheles. Перебіг хвороби супроводжується гарячкою, ознобом, спленомегалією, гепатомегалією, анемією, характеризується хронічним перебігом з можливістю рецидивів.

Альтернативні назви / синоніми: немає.
Діюча речовина: хінін.
Рекомендації при вагітності:

Дані про застосування у людини передбачають ризик.

Рекомендації при лактації:

Обмежені дані про застосування у людини; ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Хінін успішно замінено новими препаратами для лікування малярії. Хоча при використанні терапевтичних доз не відзначали тератогенних ефектів, хінін не варто призначати при вагітності. Один з виробників визначає його протипоказаним при вагітності. Однак, частина вчених вважає, що хінін потрібно використовувати для  лікування хлорохін-резистентної малярії, викликаної плазмодієм falciparum (тропічна малярія).

При дозах, вищих від терапевтичних, спостерігали ураження слухового  нерву у плодів, які зазнали пренатального впливу хініну.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

У морських свинок, які зазнали пренатального впливу хініну, спостерігали аномалії внутрішнього вуха. У потомства кролів, лікованих при вагітності хініном,  відзначали ураження VIII пари черепно-мозкових нервів. Також у кроликів та шиншил спостерігали різні ураження центральної нервової системи. При лікуванні мишей, щурів, собак та мавп не виявляли тератогенних наслідків.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

Повідомляється про чисельні вроджені вади розвитку після невдалих спроб абортів високими дозами хініну в І триместрі. Це були наступні аномалії  (деякі новонароджені мали множинні вади і окремі з них згадуються більше одного разу):

  • Вади центральної нервової системи (в тому числі 6 випадків гідроцефалії) – 10 випадків;
  • Дефекти кінцівок (в тому числі 3 дисмелії (відсутність або вкорочення частини /кінцівки) – 8 випадків;
  • Дефекти обличчя – 7 випадків;
  • Вади серця – 6 випадків
  • Вади органів травлення – 5 випадків;
  • Вади сечостатевої системи – 3 випадки;
  • Кили – 3 випадки;
  • Аномалії хребців – 1 випадок.

Найчастіше зустрічались аномалії ЦНС та кінцівок.

Також повідомляється про дефекти органів слуху та зору. Вади в основному асоціюються з високими дозам при використанні хініну в якості абортивного засобу.

Хінін також застосовується для індукції пологів при внутрішньоутробній загибелі плода.

Вузький терапевтичний діапазон хініну робить його потенційно небезпечним для плода.

Повідомляється про 70 випадків прийому хініну при діагностованих і підозрюваних вагітностях. При цьому спостерігали 11 випадків материнської смертності та 41 – вродженої вади. Хінін нелегально використовують в якості абортивного засобу, деякі південно- африканські жінки приймають з цією ціллю високі пероральні дози (2-8 грам) в якості посткоїтальної контрацепції. Таке вживання є неефективним та небезпечним.

В моніторинговому дослідженні Michigan Medicaid recipients, яке охопило 229101 завершену вагітність  в період між 1985 та 1992 роками, виявлено 35 новонароджених, які зазнали впливу хініну в І триместрі вагітності. Зареєстровано 2 (5,7%) великі вроджені вади при очікуваній 1. Специфічні дані доступні для 6 категорій вроджених вад: серцево-судинної системи, полідактилії, розщілини хребта, орофаціальних розщілин, редукційних вад кінцівок, гіпоспадії, серед яких вад не виявлено. Ці дані не підтримують асоціацію між препаратом та вродженими вадами розвитку.

Спільний перинатальний проект (Collaborative Perinatal Project) не виявив асоціацію між вживанням хініну в І триместрі та вродженими вадами. Виявлено підвищення секреції інсуліну з гіпоглікемією внаслідок вживання хініну в період вагітності. Охоплено 150 вагітних, лікованих хініном від малярії і виявлено статистично значиме зростання рівня інсуліну в плазмі та зниження концентрації глюкози. Гестаційний вік на момент лікування не вказано.

Застосування препарату під час вигодовування:

Хінін проникає до грудного молока в невеликій кількості. Після прийому 6 жінками пероральних доз в 300 та 640 мг препарат виявляли в грудному молоці до 23 годин після дози з концентрацією від слідової до 2,2 мкг/мл. У немовлят при цьому не відзначали побічних наслідків.

При підозрі на дефіцит 6-фосфат-дегідрогенази у немовляти не слід годувати його грудним молоком до виключення захворювання, оскільки цей стан асоціюється з гемолізом.

Американська академія педіатрії вважає хінін сумісним з грудним вигодовуванням.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Високі дози хініну спричиняли токсичний вплив на яєчка у мишей та щурів. За результатами одного дослідження повідомляється, що цей ефект ослаблюється одночасним призначенням аскорбінової кислоти (вітамін С). Клінічна значимість цих знахідок у людини невідома.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Сайт “MotherToBaby a service of the Organization of Teratology Information Specialists (OTIS)” (http://www.mothertobaby.org/).

 

Адаптовано 18.05.2016 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 19.05.2016 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!