МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей
УКРАЇНСЬКІ ДІТИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ!

КВЕРЦЕТИН

Група/призначення:

Ангіопротектори. Інші капіляростабілізуючі засоби. Належить до вітамінних препаратів групи Р.

Кверцетин (мелетін, софоретін, натуральний жовтий барвник 10) – це 3,3′,4′,5,7-пентагідроксифлавон, флавоноїд, який міститься в багатьох рослинах і може діяти як хелатор заліза. Міститься у продуктах харчування, включно з яблуками, цибулею, вином, чаєм, тощо. Доступний як харчова добавка, який рекламується як антиоксидант та протизапальний препарат.

Альтернативні назви / синоніми:

Мелетін, софоретін, натуральний жовтий барвник 10.

Діюча речовина: кверцетин.
Рекомендації при вагітності: відсутня інформація.
Рекомендації при лактації: відсутня інформація.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Призводить до домінантної летальності та впливає на фертильність у мишей при дозах 300 мг/кг. Відсутні дані про вплив при вагітності у людини.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Лікування вагітних щурів кверцетином в дозі 10 мг/кг/день не впливало несприятливо на результати вагітностей, хоча дитинчат не перевіряли на наявність вроджених вад розвитку. Препарат не підвищував частоти вроджених аномалій у щурів в іншому дослідженні на фоні материнської дози до 2000 мг/кг/день.

Мишей годували кверцетином (302 мг/кг їжі) за 3 дні до запліднення і до 14 дня вагітності, приблизно за 4 дні до пологів і до завершення органогенезу. Не відзначали істотної різниці наступних показників: розміру посліду, ваги плодів, ваги плаценти, концентрації вільного заліза в амніотичній рідині та істотних змін в концентрації ембріональних і дорослих глобінів чи еритроцитів. Миші віком 12 місяців з пренатальним впливом кверцетину з їжею матері не продемонстрували статистично істотних змін експресії генів глобінів, дозрівання еритроцитів чи деградації гему. Запаси заліза в печінці збільшувались у миші віком 12 тижнів з пренатальним впливом препарату. Клінічне значення цих знахідок невідоме.

У моделі мишей, схильних до розвитку раку внаслідок дефіциту репарації ДНК пренатальний вплив кверцетину в дозах 33,3 – 46,7 мг/кг/день, ймовірно, призводить до концентрації в плазмі вищої від отримуваної у людини на західній або азійській дієті і не впливає на вагу новонароджених чи співвідношення статей. Спостерігали невелике зростання пропорції клітин кісткового мозку у потомства з доказами ураження ДНК, але не частоти раку у віці 12 тижнів життя.

Інформація щодо впливу на плід: відсутня інформація.
Застосування препарату під час вигодовування:

Кверцетин виявлявся в грудному молоці людини в концентрації 32,5-108,6 нМ. Вміст кверцетину в молоці не змінювався залежно від стадії лактації.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Домінантне летальне тестування у мишей та щурів продемонструвало зростання домінантної летальності у самців мишей, які отримували 300 мг/кг кверцетину, а також зниження фертильності, але цього не виявляли у щурів на фоні аналогічних доз.

Підшкірні дози до 50 мг/кг/день у самок щурів на 1-3 дні вагітності призводили до змін об’єму маткової рідини та сприйнятливості ендометрію, що може порушувати імплантацію ембріону. Самки мишей, які отримували 5 мг/кг/день кверцетину у віці 2-6 місяців або 8-11 місяців протягом 9 місяців продемонстрували зниження посліду за рахунок збільшення інтервалів між народженнями. Автори дослідження зазначили, що ці результати відповідають інгібіторній дії кверцетину на фермент трансглутаміназу 2.

Кверцетин покращував рухливість, концентрацію, життєздатність сперматозоїдів у щурів. Дослідження у ссавців продемонстрували, що кверцетин вкорочував час капацитації* сперматозоїдів та пригнічував рухливість сперматозоїдів. Обидва ефекти можуть бути пов’язаними з антагонізмом до мембрани кальцієво – АТФ помпи. Інкубація сперми людини з кверцетином в концентрації 30 мкМ попереджала пероксидацію ліпідів. Життєздатність сперматозоїдів знижувалась на фоні дози 400 мкМ. Додавання кріопротекторного середовища з кверцетином покращувало якість кріоконсервованої сперми людини. Ці дослідження in vitro не можуть передбачити вплив кверцетину на фертильність чоловіків.

*Капацитація – набування сперматозоїдами ссавців здатності до проникнення через оболонку в яйцеклітину. Здійснюється в статевих шляхах самки під впливом секретів, які виробляються стінками яйцепроводів та матки.

Кверцетин продемонстрував активацію рецепторів естрогену in vitro. Клінічне значення цих знахідок не відоме.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Адаптовано 27.10.2019 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету. 
Переглянуто редакційною колегією 28.10.2019 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...