Інформація
      
Мистецтво
      
Навчання
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ПРОСТАГЛАНДИН Е1

Група/призначення:

Простагландини* та їх синтетичні похідні.

*Простагландини — високоактивні тканинні регулятори, одна з груп простаноїдів (похідних простанової кислоти) – окремої групи оксиліпінів, яка містить простагландини, ізопростагландини, тромбоксани і простацикліни — продукти циклооксигеназного шляху перетворення поліненасичених жирних кислот.

Простагландин Е1 – вазодилятатор, який збільшує судинний кровообіг. Препарат також пригнічує агрегацію тромбоцитів і має інші біологічні властивості, такі як бронходилятація та дозрівання шийки матки. Простагландин Е1 використовується для фармакологічного лікування еректильної дисфункції у чоловіків, розладів оргазму у жінок та немовлят з вродженими вадами серця, а разом з іншими простагландинами – для  дозрівання шийки матки.

Альтернативні назви / синоніми:

Алпростадил, алпростан, каверджект, едекс, простин вр.

Діюча речовина: простагландин Е1.
Рекомендації при вагітності: протипоказаний.
Рекомендації при лактації: ймовірно сумісний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Високі дози простагландину Е порушують розвиток ембріону у щурів.  Аналог простагландину Е1 мізопростол асоціюється з абортами та вродженими вадами у людини.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Лікування вагітних щурів алпростадилом підшкірно одноразовою дозою, яка в 14 разів перевищувала добову для людини, продемонструвало зростання частоти вроджених вад розвитку у потомства, включно з набряком, вадами очей, гідроцефалією. Дози, які перевищували клінічні в 3,5-7 разів, не призводили до несприятливих наслідків.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

Аналог простагландину Е1 мізопростол використовується як абортивний препарат. В одному випадку використання простагландину Е1 для індукції аборту асоціювалось з початком ішемії міокарду.

Простагландин E1 також призначається для підтримки прохідності артеріальної протоки у новонароджених з атрезією легеневої артерії або вродженою діафрагмальною килою в період підготовки до оперативного втручання. В деяких випадках атрезії легеневої артерії у немовлят розвиваються епізоди чітко розмежованої однобічної еритеми з одночасним зблідненням іншої половини тіла (зміна кольору «арлекін»). Цей стан є доброякісним і не потребує припинення лікування простагландинами. Також у новонароджених, які отримують простагландин Е1 відзначають лейкоцитоз. Якщо немовля знаходиться на підтримуючій терапії простагландином Е1 в нього може розвинутись антральна гіперплазія і в таких випадках рекомендовано моніторувати прохідність шлунку.

Застосування препарату під час вигодовування:

Простагландин Е1 є нормальним компонентом грудного молока людини, концентрація в молоці відповідає такій в плазмі. Простагландин Е1 може відігравати важливу роль (цитопротекція) для функціонування травного тракту немовляти на грудному вигодовуванні.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Простагландин Е1 застосовується у чоловіків з еректильною дисфункцією. Існують інтрауретральні форми алпростадилу. Одне дослідження виявило, що спонтанні ерекції знову з’явились у 40% лікованих алпростадилом інтракавернозно пацієнтів. Під час такої терапії можливий фіброз статевого члену, але в 50% наступає покращення незважаючи на продовження лікування препаратом.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 06.09.2016 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 07.09.2016 р.Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:


Опитування
Хто Ви?
Лікар
Середній медпрацівник
Студент (інтерн)
Вагітна жінка
Родичі вагітної жінки
Зацікавлена особа
Інше


Подивитись результати

Опитування
Ваша оцінка сайту УТІС:
Відмінно
Добре
Задовільно
Погано


Подивитись результати

Опитування
Для чого потрібна інформація?
Для роботи
Для навчання
Для лікування
Для догляду за хворим
З цікавості
Інше


Подивитись результати

Опитування
Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?
Повернусь і буду рекомендувати знайомим
Повернусь, бо потрібна інформація
Зайшов на сайт випадково
Не повернусь, бо не цікаво


Подивитись результати