МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ПРОСТАГЛАНДИН Е1

Група/призначення:

Простагландини* та їх синтетичні похідні.

*Простагландини — високоактивні тканинні регулятори, одна з груп простаноїдів (похідних простанової кислоти) – окремої групи оксиліпінів, яка містить простагландини, ізопростагландини, тромбоксани і простацикліни — продукти циклооксигеназного шляху перетворення поліненасичених жирних кислот.

Простагландин Е1 – вазодилятатор, який збільшує судинний кровообіг. Препарат також пригнічує агрегацію тромбоцитів і має інші біологічні властивості, такі як бронходилятація та дозрівання шийки матки. Простагландин Е1 використовується для фармакологічного лікування еректильної дисфункції у чоловіків, розладів оргазму у жінок та немовлят з вродженими вадами серця, а разом з іншими простагландинами – для  дозрівання шийки матки.

Альтернативні назви / синоніми:

Алпростадил, алпростан, каверджект, едекс, простин вр.

Діюча речовина: простагландин Е1.
Рекомендації при вагітності: протипоказаний.
Рекомендації при лактації: ймовірно сумісний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Високі дози простагландину Е порушують розвиток ембріону у щурів.  Аналог простагландину Е1 мізопростол асоціюється з абортами та вродженими вадами у людини.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Лікування вагітних щурів алпростадилом підшкірно одноразовою дозою, яка в 14 разів перевищувала добову для людини, продемонструвало зростання частоти вроджених вад розвитку у потомства, включно з набряком, вадами очей, гідроцефалією. Дози, які перевищували клінічні в 3,5-7 разів, не призводили до несприятливих наслідків.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

Аналог простагландину Е1 мізопростол використовується як абортивний препарат. В одному випадку використання простагландину Е1 для індукції аборту асоціювалось з початком ішемії міокарду.

Простагландин E1 також призначається для підтримки прохідності артеріальної протоки у новонароджених з атрезією легеневої артерії або вродженою діафрагмальною килою в період підготовки до оперативного втручання. В деяких випадках атрезії легеневої артерії у немовлят розвиваються епізоди чітко розмежованої однобічної еритеми з одночасним зблідненням іншої половини тіла (зміна кольору «арлекін»). Цей стан є доброякісним і не потребує припинення лікування простагландинами. Також у новонароджених, які отримують простагландин Е1 відзначають лейкоцитоз. Якщо немовля знаходиться на підтримуючій терапії простагландином Е1 в нього може розвинутись антральна гіперплазія і в таких випадках рекомендовано моніторувати прохідність шлунку.

Застосування препарату під час вигодовування:

Простагландин Е1 є нормальним компонентом грудного молока людини, концентрація в молоці відповідає такій в плазмі. Простагландин Е1 може відігравати важливу роль (цитопротекція) для функціонування травного тракту немовляти на грудному вигодовуванні.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Простагландин Е1 застосовується у чоловіків з еректильною дисфункцією. Існують інтрауретральні форми алпростадилу. Одне дослідження виявило, що спонтанні ерекції знову з’явились у 40% лікованих алпростадилом інтракавернозно пацієнтів. Під час такої терапії можливий фіброз статевого члену, але в 50% наступає покращення незважаючи на продовження лікування препаратом.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 06.09.2016 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 07.09.2016 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!