МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ПРОПОФОЛ

Група/призначення:

Засіб для загальної анестезії.

Альтернативні назви / синоніми:

Пропофол 1% фрезеніус, диприван.

Діюча речовина: пропофол.
Рекомендації при вагітності:

Обмежена інформація,  дослідження на тваринах допускають низький ризик.

Рекомендації при лактації:

Обмежені дані стосовно людини, ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Численні повідомлення стосуються використання пропофолу при кесарському розтині, препарат викликає тимчасову депресію у новонароджених.  Відсутня інформація про застосування в І та ІІ триместрах.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Виробник препарату зазначає, що дослідження на щурах та кролях не показали неcприятливого результату вагітності при тривалості застосування протягом двох тижнів у самок або 5 днів у самців в дозі до 15 мг/кг/день, якщо мама виживала.  Підвищений рівень материнської смертності при вагітності та лактації пов’язують з анестезією цим препаратом. При дослідженні впливу на культуру нейронів курчат, що проводилось в Японії, виявлено нейротоксичність пропофолу при концентрації, яка в 4 рази перевищує клінічну дозу для людини. Призначення пропофолу в дозі 9-10 мг або 19-20 мг вагітним щурам на 18 день гестації викликало у дитинчат затримку фізичного розвитку, пригнічення рефлексів, зменшення ваги головного мозку та тіла. На 28 день після народження потомство розвивалося нормально, тільки вага була знижена.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

Два клінічні дослідження повідомили про нижчі показники успішності при проведенні штучного запліднення та лапароскопічнго перенесення яйцеклітини при використанні анестезії пропофолом, проте кілька інших досліджень не повідомляли про подібні побічні ефекти, пов’язані із застосуванням пропофолу. Пропофол проникає швидко короткостроково через плаценту, концентрація його в пуповинній крові сягає 70% від концентрації в материнській крові. Такі ж дані отримані при дослідженні зразків в терміні 12-18 тижнів вагітності. Деякі дослідження, проведені in vitro припускають, що вплив пропофолу залежить від концентрації альбуміну в плазмі плода та матері, але клінічна значимість цих даних не була продемонстрована. Припускають також, що пропофол може стимулювати вазодилятацію та пригнічувати вазоконстриктивні ефекти брадикініну і простагландину F2alpha. Пропофол успішно застосовується в комбінації з інгаляційними препаратами для анестезії при відкритих оперативних втручаннях на плодах в ІІ та ІІІ триместрах вагітності. У 2010 році повідомили про вагітну, яка, перебуваючи в критичному стані внаслідок обструкції дихальних шляхів на фоні неходжкінської лімфоми, отримувала хіміотерапевтичне лікування, їй також проводилась штучна вентиляція легенів при седації пропофолом протягом 7 тижнів, починаючи з 15 тижня гестації. Плід загинув на 25 тижні, але це не можна пов’язати з пропофолом. В іншому випадку жінка з вторинним внутрішньомозковим крововиливом у терміні 33 тижнів вагітності знаходилась під седативним впливом пропофолу для вентиляції легенів протягом 48 годин поки проводився кесарський розтин. У новонародженого відмічено тільки пролонговану седацію. Інші повідомлення про застосування пропофолу в пологах не виявили негативного впливу на новонароджених. В більшості випадків висновки робилися базуючись на шкалі Апгар та відсутності потреби в штучній вентиляції. Інші спостереження, які включали оцінку стану новонароджених за шкалою оцінювання ранньої нейроповедінки немовлят (Early Neonatal Neurobehavioral Scale (ENNS), виявили, що при використанні пропофолу під час кесарського розтину діти мали деякі зміни нейроповедінки в порівнянні з тими, які зазнали впливу в пологах тіопенталу. Ці ефекти відмітили у віці 1-ї години життя, а їх зникнення – через 4 години. Аналіз 10 пологів із застосуванням анестезії пропофолом показав, що концентрація препарату в плазмі новонародженого в пологах змінюється із зміною концентрації у плазмі матері. Седація новонародженого та нижчі показники за шкалою Апгар швидше за все спостерігаються при вищій концентрації в плазмі матері.

Застосування препарату під час вигодовування:

Пропофол виявляється в грудному молоці в невеликій кількості (< 1 мг/мл) і вважається, що це не є ризикованим для немовляти.  Дані  про 3 жінок, які годували дітей і яким проводилась анестезія, показали, що через 24 години тільки 0,04% пропофолу потрапили в грудне молоко.  Автори дослідження вважають, що не було необхідності відмовлятися від грудного годування на період дії пропофолу. Друге дослідження, що охопило 5 жінок, виявило 0,02% материнської дози пропофолу в грудному молоці. Зниження продукції молока після хірургічних втручань, про яку повідомляють, можливо пов’язане не з дією якогось анестетика, а з  обмеженням вживання рідини під час операції. Також повідомляється про випадок хірургічного лікування ектопічної вагітності, коли через день після втручання у жінки виділялось молоко блакитно-зеленого кольору, забарвлення зникло через 48 годин від моменту операції. Дані, які би свідчили про вплив пропофолу або його метаболітів на колір молока, відсутні.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Результати доклінічних досліджень на тваринах, зазначені в інструкції, не показали негативного впливу препарату на фертильність  при використанні пропофолу протягом 2 тижнів у самок та 5 днів у самців. Ця доза в 6 разів перевищує рекомендовану для анестезії у людини. Інших даних щодо впливу на репродукцію не знайдено.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 01.05.2015 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 25.06.2015 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!