МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ПРОМЕТАЗИН

Група/призначення:

Антигістамінний препарат, Н1-блокатор, антиеметик.

Альтернативні назви / синоніми:

Аллерган, атозил, фарган, фенерган, піпольфен, дипразин, протазин.

Діюча речовина: прометазин.
Рекомендації при вагітності: сумісний.
Рекомендації при лактації:

Відсутні дані про застосування у людини; ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Прометазин в цілому визнаний сумісним з вагітністю. Як і при вживанні інших фенотіазинів можливі дистонічні реакції.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Прометазин не виявився тератогенним  при тестуванні у щурів при дозах до 250 мг/кг/день.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

Спільний перинатальний проект (Collaborative Perinatal Project) моніторував 50282 пари мати-дитина, в 114 випадках приймався прометазин в І триместрі. 746 жінок приймали прометазин в будь-якому терміні вагітності. В жодній з груп не виявлено асоціації з вродженими вадами.

Дослідження 1964 року також не виявило асоціації між 165 випадками прийому прометазину в І триместрі та вродженими вадами.

У повідомленні 1971 року зазначається, що значно менше немовлят з вродженими вадами зазнали впливу антиеметиків в І триместрі при порівнянні з контрольною групою. Прометазин був найбільш вживаним антиеметиком.

В моніторинговому дослідженні Michigan Medicaid recipients, яке охопило 229101 завершену вагітність  в період між 1985 та 1992 роками, виявлено 1197 новонароджених, які зазнали впливу прометазину в І триместрі вагітності. Зареєстровано 61 (5,1%) велику вроджену ваду при очікуваній 51. Специфічні дані доступні для 6 категорій вроджених вад (виявлені/очікувані): 17/12 вроджені вади серцево-судинної системи, 4/3 полідактилія, 0/1 розщілина хребта, 1/2 орофаціальні розщілини, 1/2 редукційна вада кінцівки, 1/3 гіпоспадія. Тільки щодо вад серцево-судинної системи можна припустити асоціацію, проте слід враховувати вплив інших факторів: материнське захворювання, прийом інших препаратів, випадковість.

Препарат швидко проникає до плаценти при внутрішньовенній дозі і через 1,5 хвилин виявляється в пуповині. Через 15 хвилин досягається однакова концентрація препарату в крові плоду та матері, в плоду вона зберігається протягом 4 годин.

Кілька досліджень вивчали вплив прометазину в пологах. В невеликій групі спостерігали виражену респіраторну депресію. Однак, при 3 великих дослідженнях не виявили індукованої прометазином респіраторної депресії. Серед 33 жінок в пологах 28 отримували або тільки прометазин (1 випадок), або комбінацію меперидину (наркотичний анальгетик) з прометазином чи фенобарбіталом (протисудомний препарат) – 27 пацієнток. У всіх новонароджених спостерігали транзиторні та електроенцефалографічні зміни тривалістю до 3 днів. Тому один з авторів не рекомендує призначати прометазин в пологах.

При одному з досліджень відзначали тахікардію у матерів внаслідок впливу прометазину (в середньому на 30 ударів на хвилину) або прометазину-меперидину (в середньому на 42 удари на хвилину). Максимальний ефект досягався через 15 хвилин після введення препаратів. Частота серцевих скорочень у плодів значно не змінювалась.

Повідомляється про антиеметичні ефекти прометазину в дозі 25 мг та метоклопраміду в дозі 10 мг (стимулятор перистальтики), які призначали після меперидину при дослідженні з охопленням 477 жінок. При порівнянні з плацебо антиеметичні якості обох препаратів були кращими, але в групі лікованих прометазином спостерігали седацію, яка тривала і в післяпологовому періоді. Більше того, в групі прометазину була потреба в більшій кількості меперидину для аналгезії.

У вагітної з недіагностованою феохромоцитомою після введення прометазину спостерігали фетальний шок.

Повідомляється як про зменшення, так і про збільшення скоротливості матки від прометазину.

Повідомляється про суттєве порушення агрегації тромбоцитів у новонародженого і в меншій мірі у матері при призначенні прометазину в пологах. Хоча клінічне значення цього явища невідоме, воно порівняльне до певного стану кровотечі.

Прометазин призначають для лікування водянки плода у випадку резус-конфлікту. 6 пацієнток лікували пероральною дозою 150 мг/день між 26 та 34 тижнями вагітності під час проходження інтраперитонеальних трансфузій. Відомо тільки, що всі діти народились живими. Інші автори також повідомили про подібні успішні наслідки лікування вагітностей з резус-конфліктом. Згідно деяких клініцистів таке лікування потребує до 6,5 мг/кг/день прометазину. Однак, рев’ю 1991 року дійшло висновку, що користь від прометазину при лікуванні резус-конфлікту була маргінальною і це може бути  небезпечним для плода.

Повідомляється про 2 плодів жіночої статі з аненцефалією, матері яких приймали кломіфен для стимуляції вагітності (синтетичний стимулятор овуляції). Одна з цих жінок лікувала токсикоз прометазином.  Не припускається асоціації між прометазином та цією вадою (див. статтю Токсикозудота та блювота вагітності).

У  групі жінок, які приймали прометазин в дозах 125-1750 мг (в середньому 544 мг) народились 32 здорові дитини. 11 спроб суїциду здійснено в І триместрі. При порівнянні дітей, народжених після спроби суїциду з їхніми братами  та сестрами не виявлено зростання частоти вроджених вад та порушень неврологічного розвитку.

Дослідження з охопленням 27 народжених живими, які зазнали пренатального впливу наступної комбінації препаратів: амобарбіталу (барбітурат, снодійний, заспокійливий засіб),  глютетиміду (снодійний препарат) та прометазину, не виявило зростання частоти вроджених вад, але повідомляє про частоту інтелектуальних порушень на рівні 29,6%. На думку авторів подібні наслідки наступили від поєднаного впливу препаратів, бо  окремо кожний з них не дає такі ефекти.

У 2009 році дослідження проекту попередження вроджених вад (National Birth Defects Prevention Study (NBDPS) виявило ймовірну асоціацію між повідомленнями матерів про прийом прометазину та розщілиною хребта, групою дефектів нервової трубки, дефектом міжпередсердної та міжпередсердної перетинок, але автори відзначили, що ці асоціації могли виникнути випадково. Прометазин визнаний найбільш вживаним антиеметиком серед учасниць NBDPS – 82% виписаних рецептів для лікування токсикозу. Дослідження випадок-контроль у 2012 році від NBDPS не виявило асоціації між прометазином при вагітності та орофаціальними розщілинами, дефектами нервової трубки, гіпоспадією.

У 2005 році до інструкції прометазину додали застереження проти призначення препарату дітям до 2 років через ризик респіраторної депресії.

Застосування препарату під час вигодовування: відсутня інформація.

Молекулярна вага препарату припускає його проникнення в грудне молоко.

Якщо жінка приймає фенотіазинові антигістамінні препарати при лактації, слід моніторити немовля на предмет можливої седації та респіраторної депресії.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.
  3. Сайт “MotherToBaby – a service of the Organization of Teratology Information Specialists (OTIS)” (http://www.mothertobaby.org/).

 

Адаптовано 29.02.2016 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету. 
Переглянуто редакційною колегією 04.03.2016 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!