МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ПРОКАРБАЗИН

Група/призначення:

Антинеопластичний препарат. Покази: лімфогранулематоз (хвороба Ходжкіна), неходжкінські лімфоми. В комбінації з хіміотерапією.

Альтернативні назви / синоніми: матулан.
Діюча речовина: прокарбазин.
Рекомендації при вагітності: протипоказаний в І триместрі.
Рекомендації при лактації: протипоказаний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

При прийомі в І триместрі, хоча і в комбінації з іншими препаратами, спостерігали структурні аномалії. Найкраще уникати препарат в І триместрі в період органогенезу.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Давніші тератологічні дослідження у щурів повідомляють, що прокарбазин при вагітності індукує вроджені вади очей, кінцівок, головного мозку при дозах 10 мг/кг. Призначення 200 мг/кг вагітним щурам призводило до зростання частоти розщілини піднебіння та аномалій черепа. Подальші дослідження цієї ж групи авторів продемонстрували, що ці наслідки можна попередити одночасним призначенням фолієвої кислоти. Автори припустили, що фолієва кислота може відігравати непряму роль в сприянні внутрішньоутробного виправлення залежних від прокарбазину розщілин. В цьому дослідженні вагітним щурам вводили перорально 50 мг/кг, що не призводило до структурних аномалій у потомства. Однак, при такій дозі описали фетальну токсичність, включно із затримкою моторного розвитку.

Інформація щодо впливу на плід:

Прийом прокарбазину при вагітності разом з іншими препаратами описали в 9 випадках, з них 5 – в І триместрі. В одному з випадків впливу в І триместрі проведено медичне переривання без роз’яснень щодо стану плода. Серед 4 випадків впливу прокарбазину в І триместрі діагностовано наступні вади:

  1. Множинні гемангіоми;
  2. Олігодактилія обох стоп із синдактилією ІІІ-IV, 4 метатарзальні кістки зліва, 3 – справа, викривлення правої великогомілкової кістки, церебральна геморагія – вагітність закінчилась самовільним перериванням у термін 24-х тижнів;
  3. Деформація нирок – гіпоплазія, неправильне розташування;
  4. Малий вторинний дефект міжпередсердної перетинки, затримка внутрішньоутробного розвитку.

Повідомляється про пацієнтку, яка в 12 тижнів приймала прокарбазин в дозі 50 мг/день протягом 30 днів помилково замість заліза/вітамінних добавок.

Довготривалі дослідження щодо фізичного та розумового розвитку дітей, які зазанали впливу прокарбазину в ІІ триместрі, не проводилось.

Дані одного дослідження свідчать, що у 40% новонароджених, які зазнали впливу антинеопластичних препаратів, спостерігали малу вагу.

Невідомо, чи прокарбазин проникає до плаценти, але його молекулярна вага це припускає.

Повідомляється про 22 жінок з лімфомою Ходжкіна, які лікувались комбінацією наступних препаратів: прокарбазину, мехлоретаміну, вінкристину (антинеопластичні препарати) та преднізону. Всі 22 немовлята мали нормальну вагу та зріст, в них не виявили вроджених вад. При цитогенетичному дослідженні кісткового мозку не виявлено відхилень. Більше того, при аналізі шкільних результатів дітей не спостерігали порушень в навчанні та поведінці.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація. Молекулярна вага препарату припускає проникнення його в грудне молоко. Жінки, які приймають прокарбазин, не повинні годувати новонароджених.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Відсутня інформація. Лікування прокарбазином може асоціюватися з транзиторною дисфункцією яєчників та яєчок. Дослідження у самців щурів припустили, що попереднє введення андрогенів або гонадотропін-релізінг гормону може попередити порушення сперматогенезу та фертильності. Поки що невідомо, чи такий підхід є прийнятним для чоловіків.  У щурів мелатонін (гормон шишковидної залози) обмежує тестикулярну токсичність у щурів.

Дослідження щодо дитячого раку (Childhood Cancer Survivor Study) виявило підвищений ризик гострої яєчникової недостатності при лікуванні прокарбазином.

Проводився аналіз результатів вагітностей, де партнер-чоловік лікувався в дитинстві від раку. Не було виявлено зростання несприятливих результатів вагітностей, але спостерігали змінене співвідношення чоловіки:жінки у потомків чоловіків, лікованих прокарбазином.

Дослідження 2009 року із залученням 248 дорослих чоловіків, які в дитинстві пролікувались  прокарбазином та циклофосфамідом (антинеопластичний препарат), вважає це лікування єдиною причиною гонадальної дисфункції у дорослих.

Наступні дослідження ідентифікували прокарбазин як один з найважливіших засобів для лікування дитячого раку, який може асоціюватися зі зниженням фертильності.

Дослідження в групі пацієнтів з лімфомою відзначали зниження кількості, рухливості, життєздатності сперматозоїдів після лікування. Чоловіки після деяких видів хіміотерапії демонстрували відновлення кількості сперматозоїдів через 12 місяців, але у чоловіків, лікованих прокарбазином, відновлення не наступало.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 25.01.2016 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 11.02.2016 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!