Інформація
      
Мистецтво
      
Навчання
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ПРОКАРБАЗИН

Група/призначення:

Антинеопластичний препарат. Покази: лімфогранулематоз (хвороба Ходжкіна), неходжкінські лімфоми. В комбінації з хіміотерапією.

Альтернативні назви / синоніми: матулан.
Діюча речовина: прокарбазин.
Рекомендації при вагітності: протипоказаний в І триместрі.
Рекомендації при лактації: протипоказаний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

При прийомі в І триместрі, хоча і в комбінації з іншими препаратами, спостерігали структурні аномалії. Найкраще уникати препарат в І триместрі в період органогенезу.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Давніші тератологічні дослідження у щурів повідомляють, що прокарбазин при вагітності індукує вроджені вади очей, кінцівок, головного мозку при дозах 10 мг/кг. Призначення 200 мг/кг вагітним щурам призводило до зростання частоти розщілини піднебіння та аномалій черепа. Подальші дослідження цієї ж групи авторів продемонстрували, що ці наслідки можна попередити одночасним призначенням фолієвої кислоти. Автори припустили, що фолієва кислота може відігравати непряму роль в сприянні внутрішньоутробного виправлення залежних від прокарбазину розщілин. В цьому дослідженні вагітним щурам вводили перорально 50 мг/кг, що не призводило до структурних аномалій у потомства. Однак, при такій дозі описали фетальну токсичність, включно із затримкою моторного розвитку.

Інформація щодо впливу на плід:

Прийом прокарбазину при вагітності разом з іншими препаратами описали в 9 випадках, з них 5 – в І триместрі. В одному з випадків впливу в І триместрі проведено медичне переривання без роз’яснень щодо стану плода. Серед 4 випадків впливу прокарбазину в І триместрі діагностовано наступні вади:

  1. Множинні гемангіоми;
  2. Олігодактилія обох стоп із синдактилією ІІІ-IV, 4 метатарзальні кістки зліва, 3 – справа, викривлення правої великогомілкової кістки, церебральна геморагія – вагітність закінчилась самовільним перериванням у термін 24-х тижнів;
  3. Деформація нирок – гіпоплазія, неправильне розташування;
  4. Малий вторинний дефект міжпередсердної перетинки, затримка внутрішньоутробного розвитку.

Повідомляється про пацієнтку, яка в 12 тижнів приймала прокарбазин в дозі 50 мг/день протягом 30 днів помилково замість заліза/вітамінних добавок.

Довготривалі дослідження щодо фізичного та розумового розвитку дітей, які зазанали впливу прокарбазину в ІІ триместрі, не проводилось.

Дані одного дослідження свідчать, що у 40% новонароджених, які зазнали впливу антинеопластичних препаратів, спостерігали малу вагу.

Невідомо, чи прокарбазин проникає до плаценти, але його молекулярна вага це припускає.

Повідомляється про 22 жінок з лімфомою Ходжкіна, які лікувались комбінацією наступних препаратів: прокарбазину, мехлоретаміну, вінкристину (антинеопластичні препарати) та преднізону. Всі 22 немовлята мали нормальну вагу та зріст, в них не виявили вроджених вад. При цитогенетичному дослідженні кісткового мозку не виявлено відхилень. Більше того, при аналізі шкільних результатів дітей не спостерігали порушень в навчанні та поведінці.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація. Молекулярна вага препарату припускає проникнення його в грудне молоко. Жінки, які приймають прокарбазин, не повинні годувати новонароджених.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Відсутня інформація. Лікування прокарбазином може асоціюватися з транзиторною дисфункцією яєчників та яєчок. Дослідження у самців щурів припустили, що попереднє введення андрогенів або гонадотропін-релізінг гормону може попередити порушення сперматогенезу та фертильності. Поки що невідомо, чи такий підхід є прийнятним для чоловіків.  У щурів мелатонін (гормон шишковидної залози) обмежує тестикулярну токсичність у щурів.

Дослідження щодо дитячого раку (Childhood Cancer Survivor Study) виявило підвищений ризик гострої яєчникової недостатності при лікуванні прокарбазином.

Проводився аналіз результатів вагітностей, де партнер-чоловік лікувався в дитинстві від раку. Не було виявлено зростання несприятливих результатів вагітностей, але спостерігали змінене співвідношення чоловіки:жінки у потомків чоловіків, лікованих прокарбазином.

Дослідження 2009 року із залученням 248 дорослих чоловіків, які в дитинстві пролікувались  прокарбазином та циклофосфамідом (антинеопластичний препарат), вважає це лікування єдиною причиною гонадальної дисфункції у дорослих.

Наступні дослідження ідентифікували прокарбазин як один з найважливіших засобів для лікування дитячого раку, який може асоціюватися зі зниженням фертильності.

Дослідження в групі пацієнтів з лімфомою відзначали зниження кількості, рухливості, життєздатності сперматозоїдів після лікування. Чоловіки після деяких видів хіміотерапії демонстрували відновлення кількості сперматозоїдів через 12 місяців, але у чоловіків, лікованих прокарбазином, відновлення не наступало.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 25.01.2016 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 11.02.2016 р.Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:


Опитування
Хто Ви?
Лікар
Середній медпрацівник
Студент (інтерн)
Вагітна жінка
Родичі вагітної жінки
Зацікавлена особа
Інше


Подивитись результати

Опитування
Ваша оцінка сайту УТІС:
Відмінно
Добре
Задовільно
Погано


Подивитись результати

Опитування
Для чого потрібна інформація?
Для роботи
Для навчання
Для лікування
Для догляду за хворим
З цікавості
Інше


Подивитись результати

Опитування
Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?
Повернусь і буду рекомендувати знайомим
Повернусь, бо потрібна інформація
Зайшов на сайт випадково
Не повернусь, бо не цікаво


Подивитись результати