МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ПРЕДНІКАРБАТ

Група/призначення:  

Кортикостероїд для місцевого застосування, похідне преднізолону і метаболізується до нього.

Альтернативні назви / синоніми:

Дерматоп, преднізолон-17-етилкарбонат-21-пропіонат.

Діюча речовина:

Преднізолон-17-етилкарбонат-21-пропіонат.

Рекомендації при вагітності:

Відсутні дані про використання у людини – ймовірно сумісний.

Рекомендації при лактації:

Відсутні дані про використання у людини – ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Преднікарбат підвищував частоту розщілини піднебіння у кролів при дозі, яка в 45 разів перевищувала рекомендовану місцеву для людини.

Виходячи з даних, отриманих при тестуванні у 8 добровольців, системне поглинання преднікарбату після нашкірного нанесення було низьким і не впливало на ендогенну секрецію кортизолу. При пероральному введенні препарат метаболізувався до преднізолону.

Системні кортикостероїди при вагітності асоціюються з ризиком структурних аномалій  і затримкою росту плоду у тварин та людини.

Відсутній досвід застосування у людини при вагітності.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Згідно інструкції до препарату введення преднікарбату вагітним щурам та кролям підшкірно в дозах в 1900 (щури) та 45 (кролі) разів вищих за рекомендовані для людини для місцевого застосування продемонструвало тератогенність та ембріотоксичність. У щурів спостерігали затримку розвитку та потовщення і звивистість ребер, що не є вродженою вадою. У кролів виявлено підвищення частоти розщілини піднебіння, зменшення ваги плаценти, омфалоцеле, аномальне положення (поза) передніх кінцівок, невелике зростання рівня внутрішньоутробної загибелі.

Інформація щодо впливу на плід:

Відсутній досвід застосування.

Застосування препарату під час вигодовування:  відсутня інформація.
Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Адаптовано 22.08.2016 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 23.08.2016 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1437

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!