МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ПОЗАКОНАЗОЛ

Група/призначення:

Протигрибковий засіб; похідне тріазолу. Покази: грибкові інфекції.

Альтернативні назви/синоніми: ноксафіл.
Діюча речовина: позаконазол.
Рекомендації при вагітності:

Відсутні дані про застосування у людини; дані від експериментальних тварин припускають ризик.

Рекомендації при лактації:

Відсутні дані про застосування у людини; потенційно токсичний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Відсутні повідомлення про використання позаконазолу при вагітності у людини. Дані від експериментальних тварин припускають ризик. Вважається, що препарат проникає через плаценту до ембріона/плода.

Високі дози флуконазолу (400 мг/день), препарату цієї ж групи, як вважається, підвищують частоту вроджених вад розвитку, але нижчі дози не асоціюються з таким ризиком.

Найдоцільнішою рекомендацією є уникнення застосування позаконазолу при вагітності, особливо в І триместрі. Однак, якщо стан жінки потребує саме призначення позаконазолу, користь для матері перевищує невідомий ризик для плода. В такому випадку слід призначати якнайменшу ефективну дозу препарату.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились в щурів та кролів. При введенні вагітним щурам дози, яка в 1,4 рази перевищувала дозу для людини в 400 мг двічі на день, виходячи зі сталої концентрації в плазмі здорових добровольців, виникали скелетні деформації (кісток черепа та відсутні ребра). Доза, яка не викликала подібних ефектів, становила 0,7 від рекомендованої для людини.

У вагітних щурів дози, які у 2,9 разів перевищували рекомендовану для людину та вищі, призводили до зростання частоти резорбції плодів. При дозі, яка у 5,2 рази перевищувала клінічну, відзначали материнську токсичність (зменшення набирання ваги) та зменшення розмірів потомства. У кролів дозою, яка не спричиняла несприятливих наслідків була така, що в 1,4 рази перевищувала рекомендовану для людини.

Дослідження у мишей не продемонструвало карциногенності та мутагенності препарату. Позаконазол не порушував фертильності у самців та самок щурів при дозах, які у 1,7 та 2,2 рази перевищували клінічну, відповідно.

Інформація щодо впливу на плід:

Позаконазол частково метаболізується (17%), але щільно зв’зується з білками плазми (>98%), особливо альбуміном. Середній період напіввиведення становить 35 годин (20-66 годин).

Невідомо, чи позаконазол проникає до плаценти. Його молекулярна вага, низький рівень метаболізму, довгий період напіввиведення припускають проникнення до ембріона/плода. Однак, високий рівень зв’зування з білками обмежить такий вплив.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація про застосування позаконазолу при грудному вигодовуванні.

Молекулярна вага препарату, низький рівень метаболізму, довгий період напіввиведення припускають проникнення до грудного молока. Однак, високий рівень зв’зування з білками обмежить кількість препарату, що потрапить до молока. Наслідки такого впливу, якщо вони взагалі існують, невідомі. Проте повідомляється про важку токсичність, пов’язану з позаконазолом, у дорослих: гепатотоксичність, нудота, блювота.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 27.02.2017 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 28.02.2017 р.