МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ПОДОФІЛОТОКСИН

Група/призначення:  

Противірусний засіб. Подофілотоксин – найбільш активна у терапевтичному відношенні фракція подофіліну, яку отримують з рослинних екстрактів; запобігає розмноженню вірусів, які спричиняють появу гострокінцевих кондилом, завдяки тому, що він є інгібітором метафази в клітинах; у більш високих концентраціях препарат інгібує також транспорт нуклеозидів через клітинні мембрани; хіміотерапевтична дія його також зумовлена інгібуванням росту і здатністю проникати у тканини інфікованих вірусом клітин.

Покази: місцеве лікування аногенітальних гострокінцевих кондилом, папіломавірусної інфекції.

Альтернативні назви / синоніми:

Вартек, конділін, конділокс, подофілокс.

Діюча речовина: подофілотоксин.
Рекомендації при вагітності: ймовірно протипоказаний.
Рекомендації при лактації: відсутня інформація.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Подофілотоксин не призводить до мальформацій у щурів та мишей. Контрольованих досліджень у людини не проводилось.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Деякі дослідження у щурів та мишей продемонстрували резорбцію плодів у випадку введення препарату перед 9 днем вагітності, а при пізнішому призначенні несприятливих наслідків не спостерігали. Інші дослідження відзначали ембріотоксичність та малі скелетні зміни, але не вроджені вади розвитку. В культурі цілих ембріонів мишей подофілін не продемонстрував тератогенних ефектів. Проте це не використовується для оцінки ризику у людини.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

Занепокоєння щодо використання подофіліну при вагітності людини грунтувалось на системній токсичності, пов’язаній з місцевим застосуванням цього препарату. Це включало зміну психічного стану кількох молодих жінок, смерті матерів та плодів. Ці пацієнти отримували дуже високі дози подофіліну на фоні загальної анестезії, яка могла потенціювати системний вплив препарату.

Доступні два повідомлення про ймовірний тератогенний ефект, асоційований з пренатальним використанням подофіліну. Однак, в одному випадку препарат використовувався в терміні 23-29 тижнів вагітності, тому правдоподібність асоціації є спірною. В іншому випадку вживання матір’ю великої кількості подофіліну (в якості проносного) відбулося на 5-9 тижнях вагітності. У новонародженої дитини діагностували множинні вроджені вади розвитку із залученням кінцівок, серця, вух.

У 1994 році зазначено, що ненавмисне лікування подофіліном або подофілотоксином в період вагітності не є показом до переривання вагітності.

Застосування препарату під час вигодовування: відсутня інформація.
Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Адаптовано 29.06.2017 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету. 
Переглянуто редакційною колегією 29.06.2017 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!