МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ПОДОФІЛІН

Група/призначення:  

Суміш природних сполук. Подофілін – це суміш смолистих речовин і лігнатів, з цитостатичною активністю, блокуючи мітози на стадії метафази. Крім того препарат виявляє послаблюючу та жовчогінну дію, пригнічує діяльність центральної нервової системи.

Покази: папіломатоз гортані, папіломи сечового міхура.

Альтернативні назви / синоніми:

Американська мандрагора, подофілум.

Діюча речовина: подофілум.
Рекомендації при вагітності: протипоказаний.
Рекомендації при лактації: відсутня інформація.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Парентеральне призначення подофіліну вагітним гризунам може порушувати ріст та виживання плодів. Місцеве використання при вагітності у людини не асоціюється з підвищеним ризиком вроджених вад розвитку. Однак, препарат протипоказаний при вагітності з теоретичних міркувань.

 Інформація щодо досліджень на тваринах:

При введенні вагітним мишам подофілотоксину в дозі 10 мг/кг підшкірно або 80 мг/кг перорально спостерігали підвищення частоти загибелі ембріонів та плодів, але не частоти вроджених вад розвитку. Аналогічні ефекти відзначали при внутрішньоперитонеальному введенні 5-15 мг/кг подофіліну при вагітності. При введенні інтраперитонеально щурам подофіліну в дозі 0,5-20 мг/кг/день або подофілотоксину 0,5-5 мг/кг/день також виявляли підвищення рівня загибелі плодів та затримку внутрішньоутробного розвитку. При іншому дослідженні у щурів високі дози подофіліну асоціювались тільки з підвищенням частоти скелетних дефектів. Коли екстракт кореневища Podophyllum hexandrum (подофіл шеститичинковий або гімалайський) вводили інтраперитонеально вагітним щурам на 17 день вагітності не спостерігали несприятливого впливу на вагу потомства чи рефлекси.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

Спільний перинатальний проект (Collaborative Perinatal Project) не виявив підвищення частоти вроджених вад розвитку у 14 жінок, які повідомили про використання подофіліну в І триместрі. Доступні повідомлення про аномальний розвиток при вагітностях з впливом полофіліну. Один з них включав використання дуже великих кількостей препарату в якості проносного засобу, а інші – нанесення на шкіру препарату в ІІ триместрі. Жоден з випадків не може адекватно прогнозувати наслідки шкірного нанесення подофіліну протягом вагітності. Третій випадок описує мертвонароджену дитину, мама якої з 10 дня ІІІ триместру приймала подофілін. Підраховано, що 1,8 грам смолистого подофілуму в 7,5 мл прикладали до вагінальних бородавок на 34 тижні вагітності. В результаті у жінки розвинулась сенсорна та моторна нейропатія, від чого вона повільно одужала.

Деякі дослідники застерігають від уникнення «надмірного» використання подофіліну при вагітності. Інші класифікують подофілін як протипоказаний при вагітності, наголошуючи, що будь-яке лікування кондилом (аногенітальних бородавок) не є необхідним, а якщо лікування є виправданим, то перевагу слід надати альтернативним методам лікування (хірургічне, електрокоагуляція, кріохірургія,  бі- та трихлороцтова кислота) з меншим ризиком, ніж у подофіліну.

Випадкове (ненавмисне) застосування подофіліну при вагітності не є показом до переривання вагітності.

Застосування препарату під час вигодовування: відсутня інформація.
Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Лікування самців щурів інтраперитонеальним введенням препарату висушеного кореневища (200 мг/кг) не продемонструвало несприятливого впливу на вагу яєчок та морфологію сперми.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Адаптовано 29.06.2017 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету 
Переглянуто редакційною колегією 29.06.2017 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!