МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ПИПЕРИДОЛАТ

Група/призначення:

Парасимпатолітики/антихолінергетики. Це третинний амін з антимускариновими/антихолінергічними ефектами, що діє подібно до атропіну. Препарат недоступний в США.

Альтернативні назви / синоніми: пиперидолату гідрохлорид.
Діюча речовина: пиперидолату гідрохлорид.
Рекомендації при вагітності:

Обмежені дані про використання у людини; відсутні релевантні дані від експериментальних тварин.

Рекомендації при лактації:

Відсутні дані про використання у людини; ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Доступна інформація про велике проспективне дослідження з охопленням 2323 жінок з впливом антихолінергічних препаратів в І триместрі вагітності, 16 з яких приймали пиперидолат. Була виявлена можлива асоціація всієї цієї групи препаратів з малими аномаліями. Дослідження у щурів з пиперидолатом в комбінації з іншими препаратами не продемонструвало підвищення частоти великих вроджених вад розвитку.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Щурам призначали суміш вітаміну С з гесперидином (інформація в кінці статті) та пиперидолатом на 5-14 дні вагітності, в основному примусово (гаваж). Ця суміш була маркетинговою схемою лікування передчасних пологів і загрози аборту. Тварини отримували приблизно 83 мг/кг/день пиперидолату, що в 5 разів перевищує рекомендовану для людини дозу. Не спостерігали зміни ваги дитинчат чи підвищення ризику великих вад. Частота малих аномалій/варіацій була підвищеною. Недоліки статистичного аналізу цього дослідження не дозволяють коректно інтерпретувати знахідки.

Інформація щодо впливу на плід:

Досвід застосування обмежений. Невідомо, чи пиперидолат проникає через плаценту у людини. Молекулярна вага такий трансфер припускає.

Дослідження Латиноамериканського колаборативного проекту з вивчення вроджених вад розвитку (Latin American Collaborative Study of Congenital Malformations) повідомило в абстракті, що пиперидолат часто використовувався вагітними в Південній Америці і асоціювався з синдромом Поланда (часткова або повна однобічна відсутність великого грудного м’язу та вроджена вада розвитку кисті на боці ураження грудної клітини). Проте наведені деталі не були достатніми для оцінки повідомлення. Колаборативний перинатальний проект (Collaborative Perinatal Project) ідентифікував невелике зростання малих аномалій у дітей з пренатальним впливом парасимпатолітиків. Серед 2323 дітей основної групи тільки 16 зазнали впливу пиперидолату.

Застосування препарату під час вигодовування: відсутня інформація.

Молекулярна вага препарату припускає його проникнення до грудного молока. Вплив на немовля на грудному вигодовуванні невідомий.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Згідно з інструкцією до препарату з Японії, пиперидолат пригнічує індуковані скорочення гладкої мускулатури матки щурів на пізніх термінах вагітності.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

 Адаптовано 12.05.2019 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 13.05.2019 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1437

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!