МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ПІПЕРАЗИН

Група/призначення:

Протиглисний (антигельмінтний) засіб.

Альтернативні назви / синоніми: немає.
Діюча речовина: піперазину адипінат.
Рекомендації при вагітності:

Обмежений дані про використання у людини; відсутні релевантні дані від експериментальних тварин.

Рекомендації при лактації:

Сумісний з деякою засторогою.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Відсутня інформація про асоціацію використання піперазину при вагітності з вродженими вадами розвитку, проте досвід застосування препарату дуже обмежений. Також відсутні відповідні дані від експериментальних тварин. Вторинне джерело повідомило про підвищення частоти вроджених вад в деяких експериментальних тварин.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Згідно з даними вторинного джерела, які важко оцінити, піперазин підвищує ризик вроджених вад при тестуванні у щурів та свиней. Перший абстракт повідомив про пряму аплікацію біля 50 мкг/плід, інший був доступний тільки через вторинне посилання.

База даних небезпечний речовин (Hazardous Substance Database) повідомила результати експериментальних досліджень з піперазином. Репродуктивні дослідження у кролів з використанням перорально піперазину фосфату в дозах 100-500 мг/кг/день відзначили материнську токсичність та розщілину піднебіння і пупкову килу на фоні найвищих доз. При призначенні вагітним щурам не виявлено ознак тератогенності на фоні тестованих доз (аж до 500 мг/кг/день). Дослідження в двох поколіннях щурів виявило зниження індексу вагітності та числа сайтів імплантації на фоні дози 300 мг/кг/день.

Інформація щодо впливу на плід:

Досвід застосування обмежений.

Рев’ю лікування глистних інвазій в період вагітності наводить особисті дані про двох немовлят з вродженими вадами розвитку з впливом піперазину. В однієї дитини була двобічна розщілина губи, розщілина піднебіння, анофтальмія, але вплив піперазину відбувався на 12-14 тижнях вагітності, після терміну можливого спричинення вад препаратом. В другому випадку мама приймала протигельмінтний препарат на 6-8 тижнях вагітності, в немовляти виявлено дефект правої нижньої кінцівки. Виходячи з терміну впливу та недостатності інформації причинний зв’язок з препаратом в обох випадках є сумнівним.

Спільний перинатальний проект (Collaborative Perinatal Project) моніторував 50,282 пар мати-дитина, в 3 випадках виявлено вплив піперазину в І триместрі. Не виявлено доказів для припущення зв’язку препарату з вродженими вадами розвитку.

Німецьке повідомлення описало деформацію кінцівок в дитини з пренатальним впливом піперазину. Це повідомлення спонукало британських відповідальних за регулювання медикаментів підкреслити засторогу в інструкції до препарату щодо використання при вагітності.

Застосування препарату під час вигодовування:

Піперазин проникає до грудного молока, але детальніша інформація відсутня. Згідно з даними одного оглядача, мамі слід приймати препарат одразу після годування дитини, а потім зцідити і не використовувати молоко протягом наступних 8 годин.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 02.05.2019 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 03.05.2019 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1437

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!