МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей
УКРАЇНСЬКІ ДІТИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ!

ПІПЕРАЗИН

Група/призначення:

Протиглисний (антигельмінтний) засіб.

Альтернативні назви / синоніми: немає.
Діюча речовина: піперазину адипінат.
Рекомендації при вагітності:

Обмежений дані про використання у людини; відсутні релевантні дані від експериментальних тварин.

Рекомендації при лактації:

Сумісний з деякою засторогою.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Відсутня інформація про асоціацію використання піперазину при вагітності з вродженими вадами розвитку, проте досвід застосування препарату дуже обмежений. Також відсутні відповідні дані від експериментальних тварин. Вторинне джерело повідомило про підвищення частоти вроджених вад в деяких експериментальних тварин.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Згідно з даними вторинного джерела, які важко оцінити, піперазин підвищує ризик вроджених вад при тестуванні у щурів та свиней. Перший абстракт повідомив про пряму аплікацію біля 50 мкг/плід, інший був доступний тільки через вторинне посилання.

База даних небезпечний речовин (Hazardous Substance Database) повідомила результати експериментальних досліджень з піперазином. Репродуктивні дослідження у кролів з використанням перорально піперазину фосфату в дозах 100-500 мг/кг/день відзначили материнську токсичність та розщілину піднебіння і пупкову килу на фоні найвищих доз. При призначенні вагітним щурам не виявлено ознак тератогенності на фоні тестованих доз (аж до 500 мг/кг/день). Дослідження в двох поколіннях щурів виявило зниження індексу вагітності та числа сайтів імплантації на фоні дози 300 мг/кг/день.

Інформація щодо впливу на плід:

Досвід застосування обмежений.

Рев’ю лікування глистних інвазій в період вагітності наводить особисті дані про двох немовлят з вродженими вадами розвитку з впливом піперазину. В однієї дитини була двобічна розщілина губи, розщілина піднебіння, анофтальмія, але вплив піперазину відбувався на 12-14 тижнях вагітності, після терміну можливого спричинення вад препаратом. В другому випадку мама приймала протигельмінтний препарат на 6-8 тижнях вагітності, в немовляти виявлено дефект правої нижньої кінцівки. Виходячи з терміну впливу та недостатності інформації причинний зв’язок з препаратом в обох випадках є сумнівним.

Спільний перинатальний проект (Collaborative Perinatal Project) моніторував 50,282 пар мати-дитина, в 3 випадках виявлено вплив піперазину в І триместрі. Не виявлено доказів для припущення зв’язку препарату з вродженими вадами розвитку.

Німецьке повідомлення описало деформацію кінцівок в дитини з пренатальним впливом піперазину. Це повідомлення спонукало британських відповідальних за регулювання медикаментів підкреслити засторогу в інструкції до препарату щодо використання при вагітності.

Застосування препарату під час вигодовування:

Піперазин проникає до грудного молока, але детальніша інформація відсутня. Згідно з даними одного оглядача, мамі слід приймати препарат одразу після годування дитини, а потім зцідити і не використовувати молоко протягом наступних 8 годин.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 02.05.2019 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 03.05.2019 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...