МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ПІПЕРАЦИЛІН

Група/призначення:

Напівсинтетичний антибіотик групи пеніцилінів. Це піперазинове похідне ампіциліну, напівсинтетичний уреїдопеніцилін широкого спектру дії. Застосовується також в комбінації з тазобактамом.

Альтернативні назви / синоніми: піпрацил.
Діюча речовина: піперацилін.
Рекомендації при вагітності: сумісний.
Рекомендації при лактації: сумісний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Хоча досвід застосування при вагітності у людини обмежений, всі пеніциліни вважаються препаратами низького ризику при вагітності.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження у мишей та щурів з 4-кратними дозами для людини не продемонстрували порушення фертильності чи шкоди для плода.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

Відсутні повідомлення про зв’язок піперациліну з вродженими вадами розвитку у людини. Препарат призначається в терміні 24-35 тижнів жінкам з передчасним розривом мембран для затримки пологів. При цьому не спостерігали несприятливих наслідків для плоду чи матері.

Піперацилін швидко проникає через плаценту до плода. Трьом жінкам у терміні 22 та 33 тижнів вагітності призначили одноразову внутрішньовенну дозу 4 грам безпосередньо перед замінним переливанням крові з приводу резус-конфлікту. Середня концентрація піперациліну в сироватці плода, матері та амніотичній рідині становили: 20, 121 та 0,9 мкг/мл, відповідно. Співвідношення плід : мати склало 0,17. Фармакокінетика піперациліну при вагітності вивчалась. Жінкам призначали 4 грами внутрішньовенно перед кесаревим розтином. Середня концентрація в пуповинній вені становила 9,7 мкг/мл, співвідношення плід: мати – 0,27. Як і з іншими пеніцилінами при вагітності спостерігається підвищення кліренсу.

Дослідження in vitro з плацентою людини повідомило, що 7% дози піперациліну, призначеного матері потрапляє до кровообігу плода на термін пологів. Інше дослідження виявило, що близько до пологів об’єм розподілу та кліренс піперациліну були істотно вищими від відповідно показників поза періодом вагітності. Ці знахідки припускають, що на пізніх термінах вагітності виникає потреба у призначенні вищих доз препарату. У невеликій групі жінок, яким вводили внутрішньовенно піперацилін протягом 72 годин після передчасного розриву мембран, продемонстровано, що латентний період між розривом та пологами був істотно тривалішим при порівнянні з жінками контрольної групи, де використовували плацебо.

Застосування препарату під час вигодовування:

Піперацилін в невеликій кількості проникає до грудного молока. Хоча концентрація низька, існують три потенційні проблеми для немовляти на грудному вигодовуванні: модифікація флори кишківника, прямий вплив на немовля, ускладнення інтерпретації результатів культури у випадку необхідності обстеження з приводу гіпертермії.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 12.05.2019 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 13.05.2019 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!