МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ПІОГЛІТАЗОН

Назва англійською мовою: pioglitazone.
Група/призначення:

Aнтидіабетичні препарати. Гіпоглікемічні засоби за виключенням інсулінів. Тіазолідиндіони.

Альтернативні назви / синоніми: піоглар, актос.
Діюча речовина: піоглітазон.
Рекомендації при вагітності:

Відсутні дані про використання у людини; дані від експериментальних тварин припускають помірний ризик.

Рекомендації при лактації:  

Відсутні дані про використання у людини; ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Відсутня інформація про використання піоглітазону в період вагітності у людини. Дані від експериментальних тварин припускають низький ризик, але відсутність досвіду застосування у людини не дозволяє коректно оцінити ембріо-фетальний ризик. Препаратом вибору для лікування вагітних з цукровим діабетом є інсулін, тому що інші гіпоглікемічні препарати не так чітко контролюють рівень цукру. Крім того, інсулін не проникає крізь плаценту до плода, усуваючи таким чином несприятливий вплив самого препарату на плід.

Якщо гіперглікемія виникає на ранніх термінах вагітності, вона тісно асоціюється з рядом несприятливих наслідків для матері та плода, включно зі структурними аномаліями. Для попередження таких наслідків американська колегія акушерів-гінекологів рекомендує при діабеті 1 та 2 типів в період вагітності призначати інсулін, а також при гестаційному діабеті, якщо дієта не допомагає.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у щурів та кролів з використанням доз, які у 17 та 40 разів відповідно перевищували максимальну рекомендовану для людини дозу, виходячи з площі поверхні тіла.  У вагітних щурів доза ≥10 разів від максимальної рекомендованої для людини продемонструвала ембріотоксичність, що проявилось підвищенням частоти постімплантаційних втрат, затримки розвитку, зменшенням ваги плодів. Доза ≥2 разів від максимальної рекомендованої для людини, призначена з пізніх термінів вагітності і до лактації призводила до затримки розвитку, що проявлялось зменшенням ваги тіла. У кролів спостерігали ембріотоксичність на фоні дози, яка в 40 разів перевищувала максимальну рекомендовану для людини.

Інформація щодо впливу на плід:

Піоглітазон – це пероральний гіпоглікемічний препарат тіазолідиндіонового ряду, який використовується додатково до дієти та фізичних вправ для покращення глікемічного контролю у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу. Використовується самостійно або в комбінації з іншими протидіабетичними препаратами (інсулін, метформін, препарати сульфонілсечовини). Піоглітазон не є секретагогом інсуліну, але знижує резистентність інсуліну на периферії та в печінці.  Дія піоглітазону залежить від наявності інсуліну. Піоглітазон проходить екстенсивний метаболізм шляхом гідроксилації та оксидації, три метаболіти є фармакологічно активними.

Невідомо, чи піоглітазон або його активні матаболіти проникають через плаценту у людини. Молекулярна вага основної сполуки припускає такий трансфер.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація про використання піоглітазону  в період лактації у людини. Молекулярна вага припускає проникнення до грудного молока. Три активні метаболіти також можуть проникати до грудного молока. Наслідки впливу на немовля на грудному вигодовуванні невідомий. Як відомо, слабкі основи акумулюються в молоці в концентрації вищій, ніж показник в материнській плазмі.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Eleventh edition, 2017, Wolters Kluwer. 1646 pages. ISBN: 978-1-4963-4962-0.
  2. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  3. База даних “Drugs and Lactation Database (LactMed)” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK501067/.

 

Адаптовано 15.06.2021 р.:
Еріка Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 16.06.2021 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!