Інформація
      
Мистецтво
      
Навчання
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ФЕНІЛ РТУТІ АЦЕТАТ

Група/призначення:

Хімічний елемент. Феніл ртуті ацетат використовується в гербіцидах та фунгіцидах, а також як  сперміцид у вагінальних контрацептивах.

Ця речовина більше не класифікується як безпечний компонент сперміцидів або інших безрецептурних препаратів.

Альтернативні назви / синоніми:

Нозакар (краплі/спрей для носа, феніл ртуті ацетат входить як допоміжна речовина)

Діюча речовина: феніл ртуті ацетат.
Рекомендації при вагітності: відсутня інформація.
Рекомендації при лактації: відсутня інформація.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Феніл ртуті  ацетат, використаний як вагінальний сперміцид, не асоціюється з підвищенням частоти аномального розвитку ембріону людини. Системне застосування речовини в експериментальних тварин на достатньому рівні дозування викликав аномальний результат вагітності.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Плацентарний трансфер цієї речовини чи ртуті, яка міститься в цій сполуці виявився у щурів, хоча концентрація ртуті у плода не була настільки високою як після застосування метилртуті. Дослідження розвитку птахів показало зниження здатності висиджування яєць у фазанів, зростання ембріолетальності без вад розвитку в курчат та порушення оболонки яйця та ембріолетальність без вад розвитку у перепелів. Лікування вагітних щурів, хом’яків, польових мишей та кроликів феніл ртуті ацетатом було пов’язане з токсичністю у матерів та ембріотоксичністю, але не підвищило ризик структурних аномалій у потомства. Дослідження у мишей асоціювало застосування речовини протягом вагітності з аномальною поведінкою (навчанням) у потомства. Ці ефекти посилювались при одночасному призначенні етанолу матерям.

Інформація щодо впливу на плід: відсутня інформація.
Застосування препарату під час вигодовування:

Результати японського дослідження наводяться в англійському повідомленні: феніл ртуті ацетат, застосований перорально в період лактації у морських свинок призвів до  виділення приблизно 0,4 % ртуті у молоко.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

У людини репродуктивний досвід щодо впливу фенілу ртуті ацетату повідомлені у 1982 році спільним перинатальним проектом (Collaborative Perinatal Project), який виявив 899 жінок, що використовували даний препарат як спермицід. Частота вроджених вад розвитку в їхніх дітей не була підвищеною.

Несприятливий вплив на фертильність фенілу ртуті ацетату відзначено у щурів та мишей, а також їхнього потомства.

Вплив на сперму биків фенілу ртуті ацетату in vitro призвів до втрати рухливості при концентрації 20 мг/л, приблизно 12% від середньої летальної концентрації.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Адаптовано 25.07.2018 р.:
Перекладач – К.В. Колядко.
Перевірено – Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 26.07.2018 р.Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:


Опитування
Хто Ви?
Лікар
Середній медпрацівник
Студент (інтерн)
Вагітна жінка
Родичі вагітної жінки
Зацікавлена особа
Інше


Подивитись результати

Опитування
Ваша оцінка сайту УТІС:
Відмінно
Добре
Задовільно
Погано


Подивитись результати

Опитування
Для чого потрібна інформація?
Для роботи
Для навчання
Для лікування
Для догляду за хворим
З цікавості
Інше


Подивитись результати

Опитування
Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?
Повернусь і буду рекомендувати знайомим
Повернусь, бо потрібна інформація
Зайшов на сайт випадково
Не повернусь, бо не цікаво


Подивитись результати