МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ФЕНІЛ РТУТІ АЦЕТАТ

Група/призначення:

Хімічний елемент. Феніл ртуті ацетат використовується в гербіцидах та фунгіцидах, а також як  сперміцид у вагінальних контрацептивах.

Ця речовина більше не класифікується як безпечний компонент сперміцидів або інших безрецептурних препаратів.

Альтернативні назви / синоніми:

Нозакар (краплі/спрей для носа, феніл ртуті ацетат входить як допоміжна речовина)

Діюча речовина: феніл ртуті ацетат.
Рекомендації при вагітності: відсутня інформація.
Рекомендації при лактації: відсутня інформація.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Феніл ртуті  ацетат, використаний як вагінальний сперміцид, не асоціюється з підвищенням частоти аномального розвитку ембріону людини. Системне застосування речовини в експериментальних тварин на достатньому рівні дозування викликав аномальний результат вагітності.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Плацентарний трансфер цієї речовини чи ртуті, яка міститься в цій сполуці виявився у щурів, хоча концентрація ртуті у плода не була настільки високою як після застосування метилртуті. Дослідження розвитку птахів показало зниження здатності висиджування яєць у фазанів, зростання ембріолетальності без вад розвитку в курчат та порушення оболонки яйця та ембріолетальність без вад розвитку у перепелів. Лікування вагітних щурів, хом’яків, польових мишей та кроликів феніл ртуті ацетатом було пов’язане з токсичністю у матерів та ембріотоксичністю, але не підвищило ризик структурних аномалій у потомства. Дослідження у мишей асоціювало застосування речовини протягом вагітності з аномальною поведінкою (навчанням) у потомства. Ці ефекти посилювались при одночасному призначенні етанолу матерям.

Інформація щодо впливу на плід: відсутня інформація.
Застосування препарату під час вигодовування:

Результати японського дослідження наводяться в англійському повідомленні: феніл ртуті ацетат, застосований перорально в період лактації у морських свинок призвів до  виділення приблизно 0,4 % ртуті у молоко.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

У людини репродуктивний досвід щодо впливу фенілу ртуті ацетату повідомлені у 1982 році спільним перинатальним проектом (Collaborative Perinatal Project), який виявив 899 жінок, що використовували даний препарат як спермицід. Частота вроджених вад розвитку в їхніх дітей не була підвищеною.

Несприятливий вплив на фертильність фенілу ртуті ацетату відзначено у щурів та мишей, а також їхнього потомства.

Вплив на сперму биків фенілу ртуті ацетату in vitro призвів до втрати рухливості при концентрації 20 мг/л, приблизно 12% від середньої летальної концентрації.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Адаптовано 25.07.2018 р.:
Перекладач – К.В. Колядко.
Перевірено – Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 26.07.2018 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1437

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!