МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ПЕНТОБАРБІТАЛ

Група/призначення:

Барбітурати. Це барбітурат короткої дії, снодійний засіб.

Альтернативні назви / синоніми: нембутал.
Діюча речовина: пентобарбітал.
Рекомендації при вагітності:

Обмежені дані про застосування у людини; ймовірно сумісний.

Рекомендації при лактації:

Обмежені дані про застосування у людини; потенційно токсичний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Пентобарбітал не асоціюється з вродженими вадами розвитку. Проте інші барбітурати, які призначають для лікування епілепсії при вагітності, асоціюються з підвищеним ризиком аномалій. При вживанні пентобарбіталу перед пологами можливий неонатальний синдром відміни у новонародженого.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

При тестуванні у мишей пентобарбітал призводить до виникнення широкого спектру аномалій, але він не виявився тератогенним у щурів, кролів, морських свинок. У хом’яків пентобарбітал асоціювався зі зростанням частоти загибелі плодів та хромосомними аномаліями, що пов’язали з пригніченням дихання та дисбалансом pH внаслідок високих доз препарату.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

Ретроспективні дослідження, які проводились для з’ясування асоціації між вродженими вадами та використанням седативних препаратів при вагітності не дійшли спільної думки. Хронічне вживання барбтуратів тривалої дії для контролю судом асоціюється з підвищеним ризиком вроджених вад серця, аномалій обличчя, іншими вадами. Однак, такі наслідки не спостерігали у жінок, які приймали пентобарбітал при вагітності.

Спільний перинатальний проект (Collaborative Perinatal Project) моніторував 50282 пари мати-дитина і ідентифікував 250 жінок, які приймали пентобарбітал в І триместрі. Не було виявлено зв’язку з великими та малими вродженими вадами, а також окремими дефектами.

При неодноразовому призначенні барбітуратів на пізніх термінах вагітності в деяких новонароджених виникало порушення коагуляції, чутливе до терапії вітаміном К. У немовлят, які пренатально зазнали тривалого впливу барбітуратів може розвинутись неонатальний синдром відміни у вигляді  гіперактивності та тремору.

Застосування препарату під час вигодовування:

Пентобарбітал проникає в грудне молоко. Після введенні матері пентобарбіталу 100 мг/день протягом 32 днів в зразках молока через 19 годин після останньої дози визначали 0,17 мкг/мл препарату. Вплив препарату на немовля, що знаходиться на грудному вигодовуванні, невідомий.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 18.01.2016 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 09.02.2016 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!