МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ПЕНІЦИЛАМІН

Група/призначення:

Хелатний агент. Пеніциламін − синтетичний препарат, продукт розпаду пеніциліну; від цистеїну відрізняється наявністю двох метильних груп. Це хелатний агент для важких металів, використовується в лікуванні хвороби Вільсона (Вільсона-Коновалова, Wilson disease; гепатолентикулярна дегенерація, генетичне захворювання, при якому мідь накопичується в організмі), ревматоїдного артриту, цистинурії. Хелатна функція пеніциламіну також використовується для зняття навантаження від ртуті, кадмію, свинцю.

Альтернативні назви / синоніми:

Купреніл, диметил цистеїн, D-пеніциламін.

Діюча речовина: пеніциламін.
Рекомендації при вагітності:

Дані про використання у людини припускають ризик.

Рекомендації при лактації:

Обмежені дані про використання у людини; потенційно токсичний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Дані від експериментальних тварин та невелика кількість повідомлень про використання у людини припускають, що вроджені порушення сполучної тканини, включно із в’ялістю шкіри (сutis laxa) та паховими килами виникали в асоціації з лікуванням матері пеніциламіном.

Хоча інформація по препарату обмежена, підтримка добової дози ≤500 мг може знизити частоту пеніциламін-індукованої токсичності у новонароджених. Виробник рекомендує обмежувати дозу до 1 граму/день, а при плануванні кесаревого розтину  – до 250 мг/день протягом 6 тижнів перед пологами і в післяопераційному періоді до повного загоєння рани.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Високі дози у вагітних щурів асоціювались з підвищенням частоти дефектів скелету, піднебіння, легенів у потомства. Однак, інше дослідження не виявило підвищення частоти вроджених вад розвитку на фоні високих доз. Зазначені дефекти асоціювалися зі зниженням в тканинах рівнів міді, а, при певних дозах, і цинку. Окрім того, добавки міді можуть знижувати тератогенні ефекти препарату. В деяких дослідженнях у мишей (але не у всіх) пеніциламін асоціювався з аномаліями сполучної тканини та нервової системи у потомства, ці ефекти також попереджалися додатковим введенням міді. Було припущено, що порушення розвитку сполучної тканини є основою асоційованих з пеніциламіном аномалій.

Інформація щодо впливу на плід:

Застосування пеніциламіну спостерігали при понад 100 вагітностях. Матерів лікували з приводу ревматоїдного артриту, цистинурії, хвороби Вільсона. Більшість вагітностей закінчились народженням здорових дітей з нормальним наступним розвитком, аномалії відзначали у 8 новонароджених:

 • Cutis laxa (синдром в’ялої шкіри), гіпотонія, перерозгинання кульшових та плечових суглобів, пілоростеноз, ламкість венозних судин, варикозит, порушення заживання ран, смерть (доза 2 г/день, цистинурія в матері);
 • Cutis laxa, затримка розвитку, пахова кила, поперечна борозна на долоні, перфорація кишківника, смерть;
 • Cutis laxa;
 • Cutis laxa, помірна мікрогнатія, низько розташовані вуха, пахова кила;
 • Cutis laxa, пахова кила;
 • Значні флексорні деформації кінцівок, вивих кульшових суглобів, гідроцефалія, внутрішньо шлуночкові крововиливи, смерть;
 • Дитячий церебральний параліч, сліпота, двобічна клишоногість, раптова неонатальна смерть у віці 3 місяців;
 • Гідроцефалія;
 • Малий дефект міжшлуночкової перетинки;
 • Двобічна розщілина губи з повною розщілиною піднебіння;

У випадку сutis laxa матері приймали дози 900-1500 мг/день.

Зв’язок останніх вищеперерахованих 5 випадків з пеніциламіном суперечливий, оскільки не включають дефекти сполучної тканини. Препарат може частково відповідати за такі наслідки, але інші фактори, такі як інфекція у матері та хірургічне втручання можуть суттєвіше впливати на формування вад.

Рев’ю 2000 року навело дані літератури щодо 111 жінок з хворобою Вільсона, які мали 153 вагітності. Результати включали 144 здорових новонароджених (1 недоношений), 4 медичні аборти, 1 спонтанний аборт, 4 випадки вроджених вад розвитку (маннозидоз; розщілина губи та піднебіння; 2 випадки транзиторної cutis laxa).

Пеніциламін проникає до плода через плаценту. Повідомляється про жінку, ліковану з приводу цистинурії протягом вагітності пеніциламіну гідрохлоридом в дозі 1050 мг/день (843 мг пеніциламіну). Препарат виявлявся в сечі новонародженого. Дитина розвивалась нормально, фізично та розумово, у віці 3 місяців.

Повідомлення 1993 року описує вплив нелікованої хвороби Вільсона на плід. 23-річна жінка з діагностованою хворобою Вільсона у віці 12 років проходила лікування пеніциламіном, але припинила його у віці 15 років. В ІІ триместрі вагітності розвинулись цироз печінки, тромбоцитопенія, низький рівень протеїну в сироватці і повторно було встановлено діагноз хвороби Вільсона (пацієнтка приховала інформацію про попередні обстеження та встановлений раніше діагноз). Проведено плановий кесаревий розтин на 36 тижні вагітності. У новонародженого хлопчика вагою 2380 грам була гепатомегалія, підвищені рівні печінкових ферментів, незначно знижений рівень церулоплазміну в сироватці, висока екскреція міді з сечею. Дитина нормально розвивалась протягом 1 року життя, концентрація церулоплазміну була нормальною, але рівень печінкових ферментів залишався підвищеним, можливо, за рахунок акумуляції міді в печінці плода.

Коротке клінічне повідомлення з Ізраїлю описало транзиторний гіпотиреоз із зобом в двох сибсів від матері з хворобою Вільсона, яка приймала D-пеніциламін. Також повідомили про субклінічний гіпотиреоз в невеликої кількості пацієнтів з хворобою Вільсона, які приймали D-пеніциламін. Автори припустили, що цей препарат може порушувати функцію щитоподібної залози шляхом пригнічення активності тиреопероксидази.

Кілька суперечливих рекомендацій з’явились в літературі стосовно використання пеніциламіну в період вагітності. Автори одного рев’ю вважають, що слід заборонити використання препарату при вагітності. На думку інших терапію пеніциламіном потрібно продовжувати протягом вагітності у випадку хвороби Вільсона і припиняти лікування у жінок з ревматоїдним артритом. Існує також думка, що хворобу Вільсона слід лікувати в період вагітності, за винятком І триместру.

Застосування препарату під час вигодовування:

Декілька повідомлень описують  використання пеніциламіну в період лактації. Рев’ю 2000 року інформує про відсутність несприятливих наслідків у немовлят на грудному вигодовуванні зі слів матерів, які приймали пеніциламін, навіть хоча одне дослідження виявило нижчий рівень цинку та міді в грудному молоці.

Аналіз молока від жінок з хворобою Вільсона припустив, що пеніциламін може знижувати концентрацію міді і цинку. Автори рекомендують призначати добавки немовлятам, які знаходяться на виключно грудному вигодовуванні. Повідомлення 1983 року описало жінку, яка приймала 1500 мг пеніциламіну щодня з приводу цистинурії і годувала дитину протягом 3 місяців без несприятливих наслідків для немовляти. Згідно з іншим повідомленням мама з хворобою Вільсона успішно годувала дитину протягом 3 місяців протягом 2 вагітностей, приймаючи пеніциламін. В підсумку японської публікації від 2012 року стверджується, що не було виявлено пеніциламіну в грудному молоці 4 жінок, які приймали препарат в дозах 500-800 мг/день.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
 1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
 2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 07.11.2018 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 08.11.2018 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!