МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ПЕНЦИКЛОВІР

Група/призначення:

Препарат для противірусної терапії. Для лікування герпетичної інфекції, викликаної вірусами простого герпесу 1 та 2 типів.

Також див. статтю Герпетична інфекція та вагітність.

Альтернативні назви / синоніми: денавір.
Діюча речовина: пенцикловір.
Рекомендації при вагітності:

Обмежені дані про застосування у людини; дані від експериментальних тварин припускають низький ризик.

Рекомендації при лактації:

Відсутні дані про застосування у людини; потенційно токсичний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Виходячи з даних від експериментальних тварин не очікується зростання ризику вроджених вад при прийомі пенцикловіру в період вагітності. Одне дослідження асоціює протигерпетичні препарати з гастрошизисом.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

При преклінічних дослідженнях, результати яких повідомляються в інструкції до препарату, не спостерігали несприятливих наслідків у щурів та кролів, яким вводили 80 та 60 мг/кг/день пенцикловіру внутрішньовенно, відповідно.

Інформація щодо впливу на плід:

Досвід застосування у людини обмежений.

Повідомлення 2010 року інформує про 118 вагітностей з прийомом в І триместрі пенцикловіру. Не виявлено істотної асоціації між впливом препарату та підвищеним ризиком великих вроджених вад розвитку.

Невідомо, чи пенцикловір проникає до плаценти, але молекулярна вага це припускає.

Дослідження від проекту попередження вроджених вад (National Birth Defects Prevention Study) повідомляє про можливу асоціацію між протигерпетичними препаратами (фамцикловір, ацикловір, валацикловір)  на ранніх термінах вагітності та гастрошизисом. Матері 941 дитини з гастрошизисом та 8339 жінок контрольної групи приймали антигерпетичні препарати за місяць до запліднення та до третього місяця вагітності. Співвідношення шансів для гастрошизису становило 4,68 (95% ДІ 1,65-13,28) в цілому та 4,68 (95% ДІ 1,15-19,03) у жінок з або без самоповідомлень про генітальний герпес при порівнянні з жінками без вживання антигерпетичних препаратів або герпетичної інфекції; у жінок, які повідомили про генітальний герпес і не приймали антигерпетичних препаратів – 3,0 (95% ДІ 1,58-5.68). Автори відзначають, що на основі отриманих даних неможливо з’ясувати, чи підвищений ризик гастрошизису пов’язаний з прийомом антигерпетичних препаратів, чи з генітальним герпесом, для лікування якого вони призначалися. Інформація щодо фамцикловіру окремо не надавалась.

Застосування препарату під час вигодовування:  

Відсутня інформація. Згідно з інструкцією до препарату фамцикловір, який є проліками пенцикловіру,  накопичується в молоці щурів. Хоча дані про екскрецію фамцикловіру та пенцикловіру до грудного молока відсутні, виробник рекомендує уникати грудного вигодовування при прийомі мамою фамцикловіру.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

 Згідно з інструкцією до препарату при введенні щурам 80 мг/кг пенцикловіру не спостерігали несприятливого впливу на фертильність. Введення високих доз щурам та собакам (160 та 100 мг/кг/день, відповідно) продемонструвало токсичність для яєчок. Однак, дослідження в групі 18 чоловіків, які отримували лікування від генітального герпесу, не продемонструвало негативного впливу на параметри сперми.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Адаптовано 18.04.2016 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 27.04.2016 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!