МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ПАРИТАПРЕВІР

Назва англійською мовою: Paritaprevir.
Група/призначення:

Противірусні засоби прямої дії (“direct-acting” antiviral medications, DAA).

Для лікування вірусного гепатиту С призначається в комбінації з  омбітасвіром і ритонавіром, а до цієї фіксованої суміші ще може додаватись дасабувір.

Альтернативні назви / синоніми: верупревір.

Комбіновані препарати: Вікейра Пак (паритапревір, омбітасвір, ритонавір в комбінованій таблетці і додатково дасабувір;  Viekira PAK); Technivie (паритапревір, омбітасвір, ритонавір); вієкіракс (паритапревір, омбітасвір, ритонавір; Viekirax), вільвіо (паритапревір, омбітасвір, ритонавір; Vylvio).

З комбінованими препаратами Вікейра Пак та вієкіракс може призначатись рибавірин.

Паритапревір є інгібітором протеази NS3/4A вірусу гепатиту С, яка є необхідною для протеолітичного розщеплення поліпротеїну вірусу (у зрілі форми білків N83, NS4A, NS4B, NS5A та NS5B) і відіграє ключову роль у вірусній реплікації. Ритонавір не має активності проти вірусу гепатиту С, він є потужним інгібітором CYP3A, що підвищує системну експозицію субстрату CYP3A, паритапревіру. Омбітасвір є інгібітором NS5A – білку вірусу гепатиту С, який відіграє ключову роль у вірусній реплікації.

Діюча речовина: паритапревір.
Рекомендації при вагітності:

Обмежені дані про використання у людини – не рекомендовано EMA (Європейське агенство з лікарських засобів) – протипоказаний/у складі комбінованих препаратів в комбінації з рибавірином.

Рекомендації при лактації:

Відсутні дані про використання у людини – не рекомендовано EMA – протипоказаний/у складі комбінованих препаратів в комбінації з рибавірином.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Доступні дуже обмежені дані про використання вієкіраксу (паритапревір, омбітасвір, ритонавір) у вагітних жінок. Дослідження з цими трьома препаратами, які входять до комбінованих, в експериментальних тварин продемонстрували мальформації. Потенційний ризик для людини невідомий. Не слід призначати вагітним, а жінкам репродуктивного віку – тільки на фоні ефективної контрацепції. Якщо до комбінації з цих трьох препаратів додається рибавірин, то слід керуватись інформацією про те, що останній протипоказаний вагітним (рибавірин не можна використовувати жінкам в період вагітності та чоловікам, якщо їхня жінка/партнерка вагітна. І жінка, і чоловік повинні застосовувати ефективну контрацепцію (подвійну) весь період лікування та ще, принаймні, 6 місяців після останньої дози).

Інформація щодо досліджень на тваринах:                            

Паритапревір/ритонавір.

Паритапревір в дослідженні хромосомних аберацій у людини in vitro продемонстрував позитивний результат. Результат аналізу бактеріальних мутацій був негативним.

Паритапревір/ритонавір не проявили карциногенності у 6-місячному дослідженні у трансгенних мишей з найвищими дозами до 300 мг/30 мг кг/день, що призводило до експозицій AUC  приблизно у 38 разів вищих від показника в людини на фоні рекомендованої дози 150 мг паритапревіру. Аналогічно ця комбінація (паритапревір/ритонавір) не продемонструвала карциногенності в ході 2-річного дослідження у щурів з найвищими дозами до 300 мг/30 мг/кг/день, в результаті чого експозиції AUC для паритеправіру були у 8 разів вищими від показника в людини на фоні дози 150 мг. Паритапревір/ритонавір у мишей призводив до мальформацій (відкритих повік) при експозиції в 32/8 разів вищій від показника в людини. Комбінація паритапревір/ритонавір не впливала на життєздатність ембріонів/плодів  та фертильність у щурів на фоні експозиції у 2-8 разів вищої, аніж в людини на фоні клінічної дози. Паритапревір та продукт його гідролізу М13 переважали в молоці щурів без впливу на дитинчат. Похідний матеріал паритапревіру продемонстрував мінімальний плацентарний трансфер у вагітних щурів.

Омбітасвір.

Призначення омбітасвіру вагітним кролям призводило до виникнення мальформацій на фоні максимально можливих експозицій, що в 4 рази перевищували експозицію AUC* при рекомендованій клінічній дозі в людини. Переважно спостерігали наступні дефекти: очей (мікроофтальмія) та зубів (відсутні різці). У мишей відзначали підвищену частоту відкритих повік у плодів, матері яких отримували омбітасвір, хоча зв’язок є непевним. Основний неактивний метаболіт омбітасвіру не продемонстрував тератогенності у мишей на фоні 26-кратної рекомендованій для людини дози. Також у мишей не зареєстровано впливу препарату на фертильність. Основним компонентом, виявленим в молоці щурів був не змінений омбітасвір, без впливу на дитинчат. Похідний матеріал омбітасвіру продемонстрував мінімальний плацентарний трансфер у вагітних щурів.

*AUC – фармакокінетичний параметр, який характеризує сумарну концентрацію лікарського препарату в плазмі крові протягом всього часу спостереження; це абревіатура від англ. Area Under the Curve (площа під кривою).

Інформація щодо впливу на плід:                        

Комбінований препарат вієкіракс: вплив на ембріон/плід в період вагітності невідомий. Вієкіракс не слід призначати вагітним або жінкам репродуктивного віку, які не користуються надійною контрацепцією. Не можна використовувати контрацептиви з вмістом етинілестрадіолу разом з вієраксом. Ця інформація стосується всіх комбінованих препаратів, до складу яких входять омбітасвір, паритапревір, ритонавір.

Застосування препарату під час вигодовування:

Невідомо, чи паритапревір, омбітасвір, ритонавір та їхні метаболіти проникають до грудного молока. Фармакокінетика в експериментальних тварин свідчить про екскрецію активних субстанцій та метаболітів до молока. Через потенційний несприятливий вплив на немовля на грудному вигодовуванні, слід обирати або лікування, або грудне вигодовування, керуючись станом матері.

Рівень зв’язування з білками плазми  становить 99,5% для дасабувіру, 99,9% для омбітасвіру, 97% для паритапревіру, що припускає незначну екскрецію до грудного молока.

У випадку додаткового призначення рибавірину слід керуватись тим, що останній протипоказаний в період лактації.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Етинілестрадіол протипоказаний в комбінації з вієкіраксом та, очевидно, з іншими комбінованими препаратами з аналогічним складом.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox”.
  2. Paritaprevir. Інформація з бази даних “Drugs.com”.
  3. Paritaprevir. Drug Information Portal – U.S. National Library of Medicine – Quick Access to Quality Drug Information.
  4. Technivie – ombitasvir, paritaprevir and ritonavir tablets. Інформація з бази даних “RxList” мережі WebMD.
  5. Paritaprevir. База даних “Drugs and Lactation Database (LactMed)”.
  6. Ombitasvir, Paritaprevir, Ritonavir, and Dasabuvir. Інформація про ліки з сайту Національної медичної бібліотеки США “MedlinePlus”.
  7. Overview | Ombitasvir–paritaprevir–ritonavir with or without dasabuvir for treating chronic hepatitis C | Guidance | NICE. Сайт національної служби охорони здоров’я Великої Британії.
  8. Viekirax-INN-ombitasvir, paritaprevir, ritonavir. Інформація з сайту Європейського агентства з лікарських засобів “European Medicines Agency”.

 

 

Адаптовано 22.08.2022 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету
Переглянуто редакційною колегією 22.08.2022 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!