МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ВАКЦИНА ПРОТИ ПАПІЛОМАВІРУСУ ЛЮДИНИ, РЕКОМБІНАНТНА

Група/призначення:

Вакцина. Віруси папіломи людини (ВПЛ) типів 16 і 18 відповідають за приблизно 70% випадків раку шийки матки в світі. ВПЛ типів 6 і 11 несуть основну відповідальність за розвиток гострих кондилом (генітальних бородавок).

Покази: профілактика раку шийки матки, передракових епітеліальних дисплазій, гострих кондилом. Дівчата та жінки віком 9-26 років.

Альтернативні назви / синоніми:

Церварикс (бівалентна, адсорбована, рекомбінантна, містить суміш вірусоподібних частин поверхневих рекомбінантних білків ВПЛ типів 16 та 18); гардасил (ад’ювантна неінфекційна рекомбінантна квадривалентна вакцина, виготовлена з вірусоподібних частин високого ступеня очистки, яка містить основний білок (L1) капсиду, характерний для ВПЛ типів 6, 11, 16 и 18). 

Діюча речовина:

Церварикс: 20 мкг вірусу папіломи людини тип 16L1 протеїн; 20 мкг вірусу папіломи тип 18L1 протеїн; гардасил: рекомбінантні антигени: L1 білок вірусу папіломи людини (тип 6 (20 мкг), тип 11 (40 мкг), тип 16 (40 мкг), тип 18 (20 мкг).

Рекомендації при вагітності:

Обмежені дані про використання у людини; ймовірно сумісна.

Рекомендації при лактації:

Бівалентна вакцина: відсутня інформація про використання у людини, ймовірно сумісна; квадривалентна вакцина: сумісна.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Дослідження одного виду експериментальних тварин не продемонстрували репродуктивної токсичності та порушень розвитку при дозах, які значно перевищують рекомендовані для людини. Досвід використання у людини підтримує дані про відсутність ембріофетальної токсичності при вакцинуванні в період запліднення. Крім того, вакцина є неінфекційною і не містить консервантів. З 2010 року CDC рекомендує уникати щеплення при вагітності. В США про вакцинацію вагітної рекомендовано повідомляти тератологічну інформаційну службу OTIS (Organization of Teratology Information Specialists).

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Вакцини гардасил та церварикс не призводили до несприятливих ефектів у вагітних щурів при проведенні преклінічних досліджень, про що інформує інструкція до препарату та наступні публікації. В цих дослідженнях самки щурів отримували дозу, яка в 200-300 разів перевищувала рекомендовану для людини (з розрахунку на вагу тіла).

Інформація щодо впливу на плід:

ВПЛ-інфекція.

Повідомляється про вертикальну трансмісію ВПЛ від матері до новонародженого в пологах. Рівень трансмісії коливається від 5,3% до 77%. Також досліджували можливу трансплацентарну трансмісію.  ВПЛ виявляли в плаценті та пуповинній крові. Здається, що для новонароджених ризик інфекції ротоглотки є вищим  за інфекцію статевих органів. Жінки з латентною ВПЛ- інфекцією мають нижчий ризик трансмісії вірусу до дитини.

Дискутується можлива асоціація між ВПЛ та частотою спонтанних абортів, передчасних пологів, передчасним розривом плодових оболонок. Популяційне угорське спостереження випадок-контроль щодо вроджених аномалій (Population-Based Hungarian Case-Control Surveillance of Congenital Abnormalities) припустило асоціацію між візуально діагностованою гострою кондиломою у вагітних та зростанням в 3,6 разів частоти передчасних пологів. Одне дослідження припустило можливий зв’язок між прееклампсією у 314 жінок з ВПЛ при порівнянні їх з 628 жінками контрольної групи. Менше дослідження в Кореї не виявило асоціації з прееклампсією. Інформація про вроджені вади розвитку, характерні для ВПЛ-інфекції відсутня.

Бівалентна вакцина (церварикс).

Об’єднаний аналіз 2 рандомізованих сліпих досліджень з використанням цервариксу повідомив про відсутність підвищеного ризику самовільного переривання вагітності.

Інші дослідження також не виявили зростання ризику самовільних абортів при вакцинації у жінок, які завагітніли в період вакцинації або невдовзі після неї.

Проводилось клінічне дослідження, яке включало інформацію про 7276 вагітностей у 3696 жінок, які отримали вакцину та 3580 жінок, які отримали вакцину від гепатиту А або плацебо.  Результати вагітностей щодо спонтанних та штучних абортів, порушень у немовлят (крім вроджених вад), передчасних пологів в обох групах збігалися. Також не виявлено різниці в частоті вроджених вад розвитку, мертвонароджень, позаматкових вагітностей. Субаналіз розглянув 761 жінку (396 основна група та 365 контрольна), в якої остання менструація наступила за 30 днів до або через 45 днів після вакцинації. Результати в 2 групах були подібними, тільки в основній частіше зустрічались спонтанні викидні (13,6% проти 9,6%). Проте невідомо, чи це пов’язано з вакциною.

Дослідження 2010 року перевіряло можливу асоціацію ВПЛ-вакцини з самовільними викиднями. Порівнювали жінок, які отримали 3 дози вакцини (N=13075) з контрольною групою жінок, які отримали вакцину проти гепатиту А ( N=13055). Рівень самовільних викиднів в обох групах складав 11,5% та 10,2% відповідно. При додатковому описовому аналізі вагітностей, які наступили через 3 місяці після вакцинації рівень самовільних викиднів складав 14,7% та 9,1%. Автори дійшли висновку про відсутність асоціації між вакциною та самовільними абортами.

Квадривалентна вакцина (гардасил).

Клінічне дослідження гардасилу охопило 3620 вагітних, приблизно одна половина з яких отримувала препарат, а інша – плацебо.  Не було виявлено значної різниці між 2 групами вагітних. В групі гардасилу зареєстровано 18 народжених живими без вроджених вад.

Третій щорічний звіт Реєстру вагітностей виробника гардасилу (реєстр створено у 2006 році, Merсk Pregnancy Registry) за період від червня 2006 до травня 2009 років включав 1636 вагітностей з проспективним спостереженням, з яких 396 стали недоступними для подальшого аналізу, а 132 жінки ще були вагітними. Наводяться наступні результати 1108 вагітностей: 968 народжені живими, 64 спонтанні аборти, 65 штучні аборти, 10 завмерлих вагітностей, 2 позаматкові вагітності.   Зареєстровано 21 велику вроджену ваду розвитку та 26 малих, також 1 випадок ранньої неонатальної смерті немовляти від передчасних пологів із внутрішньоутробною затримкою розвитку (у матері антифосфоліпідний синдром, вона гомозигота за мутацією гену метилентетрагідрофолатредуктази). Поширеність вроджених вад розвитку у новонароджених склала 2,4 випадки на 100 тисяч народжених живими. Вроджені вади включали в тому числі гастрошиз, гіпоспадію, трисомію 21, шизенцефалію, стеноз легеневої артерії, синдром prune belly, аненцефалію з гіпоплазією серця, артрогрипоз з дисплазією кульшового суглобу та клишоногістю, розщілину губи/піднебіння, полідактилію. Серед ретроспективно повідомлених результатів 261 вагітності виявили 12 великих вроджених вад. Частота вроджених вад та відсутність повторюваних випадків не припускає зростання ризику вроджених вад, асоційованого з впливом препарату. Хоча реєстр закритий, виробник продовжить моніторити повідомлення про вагітності з вакцинуванням гардасилом.

Повідомляється про рандомізоване дослідження квадривалентної вакцини. Воно включало 1796 вакцинованих вагітних та 1824 вагітних, які отримали плацебо. Не виявлено суттєвої різниці між групами вагітних. Зареєстровано 40 немовлят з вродженими вадами в групі вакцинованих жінок та 30 – в групі плацебо без статистично суттєвої різниці. Це були вроджені вади, які найчастіше зустрічаються в загальній популяції, зв’язку з вакцинацією не було виявлено.

У 2012 році проведено рандомізоване, плацебо-контрольоване, подвійне сліпе дослідження для оцінки імуногенності та ефективності гардасилу. Воно включало 3819 жінок з 38 міжнародних досліджень. 44 пари мати-дитина, які отримали вакцину або плацебо спостерігались на Філіппінах та в Таїланді. Для кожного типу ВПЛ (6, 11, 16, 18) були виявлені антитіла в пуповинній крові, що високо позитивно корелювало з материнськими титрами. Автори припустили, що антитіла, індуковані квадривалентною ВПЛ-вакциною проникають через плаценту і можуть бути корисними для немовлят.

Американська колегія акушерів та гінекологів рекомендує уникати ВПЛ-вакцинацію при вагітності. Якщо жінка завагітніла до отримання всіх 3 доз вакцини, то слід припинити вакцинацію до закінчення вагітності і тоді продовжити. З 2010 року CDC  також рекомендує уникати вакцинацію при вагітності.

Застосування препарату під час вигодовування:

ВПЛ-вакцина містить інактивований вірус, тому вона не протипоказана при лактації.

В клінічних дослідженнях прийняло участь 995 жінок в період лактації, з них 500 отримали квадривалентну вакцину, а 495 – плацебо. Всього 17 (3,4%) та 9 (1,8%) немовлят з групи вакцинованих та тих, хто отримали плацебо, відповідно, мали серйозні небажані наслідки, в основному респіраторні інфекції, які не вважалися пов’язаними з вакцинацією.

Американська колегія акушерів та гінекологів вважає вакцину сумісною з грудним вигодовуванням.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

У чоловіків.

Деякі статті повідомляють про асоціацію між ВПЛ-інфекцією у чоловіків та неплідністю невідомого ґенезу.  При цьому ВПЛ в спермі коливався від 10 до 35,7%, а цей же показник в загальній популяції складає 2-31%.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 23.10.2015 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 21.11.2015 р


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!