МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ПАЛОНОСЕТРОН

Назва англійською мовою: Palonosetron.
Група/призначення:

Антиеметичний препарат, селективний антагоніст 5HT3 серотонінових рецепторів. Призначається внутрішньовенно для попередження нудоти та блювоти, асоційованих з хіміотерапією.

Альтернативні назви / синоніми: алоксі.

Комбінований препарат: акінзео (нетупітант та палоносетрон). Нетупітант – це селективний антагоніст субстанції Р людини/рецепторів нейрокініну 1 (NK1).

Діюча речовина: палоносетрон.
Рекомендації при вагітності:

Відсутній досвід застосування у людини; дані від експериментальних тварин припускають низький ризик.

Рекомендації при лактації:

Відсутній досвід застосування у людини.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Відсутня інформація про застосування при вагітності у людини. Дані від експериментальних тварин не припускають зростання ризику вроджених вад розвитку. Обмежена інформація про інші препарати цієї групи, як наприклад, ондансетрон не свідчить про теретогенність.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у вагітних щурів та кролів. У цих тварин дози, які у 1894 та у 3789 разів, відповідно, перевищували рекомендовану внутрішньовенну для людини, виходячи з площі поверхні тіла не порушували фертильності та розвитку плоду. Найвищі дози палоносетрону у самок та самців щурів не порушували репродуктивної поведінки.

Інформація щодо впливу на плід:

Відсутній досвід застосування у вагітних жінок.

Зв’язування з білками плазми становить 62%, 50% препарату метаболізується до 2-х неактивних метаболітів, середній кінцевий період напіввиведення становить 40 годин.

Невідомо, чи палоносетрон проникає до плаценти, його молекулярна вага, помірне зв’язування з білками та метаболізм, довгий період напіввиведення припускають, що значна кількість активного препарату буде надходити до плоду на тривалий період.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація. Невідомо, чи палоносетрон проникає до грудного молока, його молекулярна вага, помірне зв’язування з білками та метаболізм, довгий період напіввиведення це припускають. Оскільки палоносетрон призначається тільки на короткий період, ризик для немовляти видається низьким.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.
  2. Palonosetron (Aloxi) Use During Pregnancy. Інформація з бази даних “Drugs.com”.
  3. Palonosetron: Generic, Uses, Side Effects, Dosages, Interactions, Warnings. Інформація з бази даних “RxList” мережі WebMD.
  4. Інформаційна система “Teratogen Information System (TERIS)”.
  5. Palonosetron: Summary of Product Characteristics. Інформація з сайту Європейського агентства з лікарських засобів “European Medicines Agency”.

 

Адаптовано 16.05.2016 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри факультетської терапії Ужгородського національного університету
Переглянуто редакційною колегією 16.05.2016 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!