МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ПАЛОНОСЕТРОН

Група/призначення:

Антиеметичний препарат, селективний антагоніст 5HT3 серотонінових рецепторів. Призначається внутрішньовенно для попередження нудоти та блювоти, асоційованих з хіміотерапією.

Альтернативні назви / синоніми: немає.
Діюча речовина: палоносетрон.
Рекомендації при вагітності:

Відсутній досвід застосування у людини; дані від експериментальних тварин припускають низький ризик.

Рекомендації при лактації:

Відсутній досвід застосування у людини; ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Відсутня інформація про застосування при вагітності у людини. Дані від експериментальних тварин не припускають зростання ризику вроджених вад розвитку. Обмежена інформація про інші препарати цієї групи, як наприклад, ондасетрон не свідчить про теретогенність.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у вагітних щурів та кролів. У цих тварин дози, які у 1894 та у 3789 разів, відповідно, перевищували рекомендовану внутрішньовенну для людини, виходячи з площі поверхні тіла не порушували фертильності та розвитку плоду. Найвищі дози палоносетрону у самок та самців щурів не порушували репродуктивної поведінки.

Інформація щодо впливу на плід:

Відсутній досвід застосування при вагітності.

Зв’язування з білками плазми становить 62%, 50% препарату метаболізується до 2-х неактивних метаболітів, середній кінцевий період напіввиведення становить 40 годин.

Невідомо, чи палоносетрон проникає до плаценти, його молекулярна вага, помірне зв’язування з білками та метаболізм, довгий період напіввиведення припускають, що значна кількість активного препарату буде надходити до плоду на тривалий період.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація. Невідомо, чи палоносетрон проникає до грудного молока, його молекулярна вага, помірне зв’язування з білками та метаболізм, довгий період напіввиведення це припускають. Оскільки палоносетрон призначається тільки на короткий період, ризик для немовляти видається низьким.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 16.05.2016 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету
Переглянуто редакційною колегією 17.05.2016 р.