МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей
УКРАЇНСЬКІ ДІТИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ!

ПАКРИТИНІБ

Назва англійською мовою:  Pacritinib.
Група/призначення:

Антинеопластичний препарат, інгібітор янус-кіназ (Janus kinase, JAK).

Покази: мієлофіброз, істинна поліцитемія.

Альтернативні назви / синоніми: вонжо.
Діюча речовина: пакритиніб.
Рекомендації при вагітності: не рекомендований
Рекомендації при лактації:  не рекомендований.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):  

Дані від експериментальних тварин продемонстрували токсичний вплив на ембріон/плід, летальність ембріонів/плодів, тератогенність, подовження тривалості гестації на фоні токсичних для матері доз. Крім цього виявлено зниження фертильності та парування у самців. Контрольованих досліджень у людини не проводилось.

РЕКОМЕНДОВАНО:

1. ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ЛІКУВАННЯ ОТРИМАТИ НЕГАТИВНИЙ ТЕСТ НА ВАГІТНІСТЬ;

2. ВИКОРИСТОВУВАТИ НАДІЙНІ МЕТОДИ КОНТРАЦЕПЦІЇ ПІД ЧАС ЛІКУВАННЯ

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Пакритиніб призначали перорально вагітним мишам в дозах 30, 100 та 250 мг/кг/день від 6-го до 15-го дня вагітності. Вагітних кролів лікували пероральними дозами 15, 30 та 60 мг/кг/день з 7-го до 20-го дня вагітності. В обох видів тварин на фоні такого лікування були присутні ознаки материнської токсичності, що проявлялось постімплантаційними втратами у мишей, абортами у кролів, зниженням ваги плодів у мишей і кролів на фоні впливу на рівні 0,1 (миші) і 0,3 (кролі) від впливу, отримуваного від рекомендованої для людини дози, виходячи з AUC (AUC – фармакокінетичний параметр, який характеризує сумарну концентрацію лікарського препарату в плазмі крові протягом всього часу спостереження; це абревіатура від англ. Area Under the Curve (площа під кривою).

У мишей високі дози пакритинібу асоціювались з підвищенням частоти мальформацій (розщілина піднебіння) на фоні материнської токсичності. В дослідженні пре- та постнатального розвитку мишей використали дози 30, 100 і 250 мг/кг/день від моменту імплантації до лактації. Материнську токсичність виявили на фоні найвищої з тестованих доз (подовження тривалості вагітності та дистоція (важкі пологи), зниження ваги новонароджених, зменшення показника виживання новонароджених, порушення деяких реакцій дитинчат).

Інформація щодо впливу на плід:

Відсутній досвід застосування в період вагітності у людини.

Застосування препарату під час грудного вигодовування:

Відсутній досвід застосування в період лактації у людини.

РЕКОМЕНДОВАНО УТРИМАТИСЬ ВІД ГРУДНОГО ВИГОДОВУВАННЯ НА ПЕРІОД ЛІКУВАННЯ ТА ЩЕ ПРОТЯГОМ ДВОХ ТИЖНІВ ПІСЛЯ ОСТАННЬОЇ ДОЗИ
Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Pacritinib (Vonjo) Use During Pregnancy. Інформація з бази даних “Drugs.com”.
  2. Інформаційна система “Teratogen Information System (TERIS)”.
  3. Pacritinib: Generic, Uses, Side Effects, Dosages, Interactions, Warnings. Інформація з бази даних “RxList” мережі WebMD.
  4. Pacritinib – NCBI Bookshelf (nih.gov). Інформація з бази даних “Drugs and Lactation Database (LactMed)”.
  5. Vonjo – pacritinib capsule. Інформація з сайту “DAILYMED – US National Library of Medicine”.
  6. FDA approves drug for adults with rare form of bone marrow disorder.

 

Адаптовано 21.08.2023 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри факультетської терапії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 21.08.2023 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...