МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ПАКРИТИНІБ

Назва англійською мовою:  Pacritinib.
Група/призначення:

Антинеопластичний препарат, інгібітор янус-кіназ (Janus kinase, JAK).

Покази: мієлофіброз, істинна поліцитемія.

Альтернативні назви / синоніми: вонжо.
Діюча речовина: пакритиніб.
Рекомендації при вагітності: не рекомендований
Рекомендації при лактації:  не рекомендований.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):  

Дані від експериментальних тварин продемонстрували токсичний вплив на ембріон/плід, летальність ембріонів/плодів, тератогенність, подовження тривалості гестації на фоні токсичних для матері доз. Крім цього виявлено зниження фертильності та парування у самців. Контрольованих досліджень у людини не проводилось.

РЕКОМЕНДОВАНО:

1. ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ЛІКУВАННЯ ОТРИМАТИ НЕГАТИВНИЙ ТЕСТ НА ВАГІТНІСТЬ;

2. ВИКОРИСТОВУВАТИ НАДІЙНІ МЕТОДИ КОНТРАЦЕПЦІЇ ПІД ЧАС ЛІКУВАННЯ

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Пакритиніб призначали перорально вагітним мишам в дозах 30, 100 та 250 мг/кг/день від 6-го до 15-го дня вагітності. Вагітних кролів лікували пероральними дозами 15, 30 та 60 мг/кг/день з 7-го до 20-го дня вагітності. В обох видів тварин на фоні такого лікування були присутні ознаки материнської токсичності, що проявлялось постімплантаційними втратами у мишей, абортами у кролів, зниженням ваги плодів у мишей і кролів на фоні впливу на рівні 0,1 (миші) і 0,3 (кролі) від впливу, отримуваного від рекомендованої для людини дози, виходячи з AUC (AUC – фармакокінетичний параметр, який характеризує сумарну концентрацію лікарського препарату в плазмі крові протягом всього часу спостереження; це абревіатура від англ. Area Under the Curve (площа під кривою).

У мишей високі дози пакритинібу асоціювались з підвищенням частоти мальформацій (розщілина піднебіння) на фоні материнської токсичності. В дослідженні пре- та постнатального розвитку мишей використали дози 30, 100 і 250 мг/кг/день від моменту імплантації до лактації. Материнську токсичність виявили на фоні найвищої з тестованих доз (подовження тривалості вагітності та дистоція (важкі пологи), зниження ваги новонароджених, зменшення показника виживання новонароджених, порушення деяких реакцій дитинчат).

Інформація щодо впливу на плід:

Відсутній досвід застосування в період вагітності у людини.

Застосування препарату під час грудного вигодовування:

Відсутній досвід застосування в період лактації у людини.

РЕКОМЕНДОВАНО УТРИМАТИСЬ ВІД ГРУДНОГО ВИГОДОВУВАННЯ НА ПЕРІОД ЛІКУВАННЯ ТА ЩЕ ПРОТЯГОМ ДВОХ ТИЖНІВ ПІСЛЯ ОСТАННЬОЇ ДОЗИ
Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Pacritinib (Vonjo) Use During Pregnancy. Інформація з бази даних “Drugs.com”.
  2. Інформаційна система “Teratogen Information System (TERIS)”.
  3. Pacritinib: Generic, Uses, Side Effects, Dosages, Interactions, Warnings. Інформація з бази даних “RxList” мережі WebMD.
  4. Pacritinib – NCBI Bookshelf (nih.gov). Інформація з бази даних “Drugs and Lactation Database (LactMed)”.
  5. Vonjo – pacritinib capsule. Інформація з сайту “DAILYMED – US National Library of Medicine”.
  6. FDA approves drug for adults with rare form of bone marrow disorder.

 

Адаптовано 21.08.2023 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри факультетської терапії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 21.08.2023 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!