МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ОНДАНСЕТРОН

Назва англійською мовою: ondansetron.
Група/призначення:

Антиеметичний засіб. Селективний антагоніст 5-НТ3 серотонінових рецепторів. Схвалений для лікування нудоти та блювоти, спричиненої хіміотерапією, радіотерапією, після хірургічного втручання. Також призначається вагітним з приводу токсикозу

Згідно статистики FDA за період 2001 – 2015 років антиеметики використовувались при 2,3 млн. вагітностях, з них в 15,2% це був ондансетрон. Найчастіше препарат застосовували в І триместрі вагітності.
ДАНІ ПРО АСОЦІЙОВАНІ З ОНДАСЕНТРОНОМ ВРОДЖЕНІ ВАДИ РОЗВИТКУ Є СУПЕРЕЧЛИВИМИ.

НАЙБІЛЬШ ЙМОВІРНІ АСОЦІАЦІЇ З РОЗЩІЛИНОЮ ПІДНЕБІННЯ ТА ВРОДЖЕНИМИ ВАДАМИ СЕРЦЯ

інші вади, які можливо асоціюються з ондансетроном: діафрагмальна кила, агенезія/дизгенезія нирок, аномалії вуха, аномалії органів дихання
НИЖЧА ЧАСТОТА СПОНТАННОГО ПЕРЕРИВАННЯ ВАГІТНОСТІ ТА БІЛЬША КІЛЬКІСТЬ НАРОДЖЕНИХ ЖИВИМИ ДІТЕЙ у жінок, які з приводу гіперемезис вагітних (hyperemesis gravidarum) отримували ондансентрон
ВАЖЛИВО: ЄДИНИМ СХВАЛЕНИМ FDA МЕДИКАМЕНТОМ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ТОКСИКОЗУ ВАГІТНИХ Є

ДОКСИЛАМІН-ПІРИДОКСИН

ТАКА КОМБІНАЦІЯ ВВАЖАЄТЬСЯ БЕЗПЕЧНОЮ ДЛЯ ПЛОДУ І ТОМУ РЕКОМЕНДОВАНА ТАКОЖ АМЕРИКАНСЬКОЮ КОЛЕГІЄЮ АКУШЕРІВ/ГІНЕКОЛОГІВ ЯК ПРЕПАРАТ ВИБОРУ ДЛЯ ВАГІТНИХ 
Також при призначенні ондансетрону рекомендовано проводити моніторинг серцевої діяльності вагітної (електрокардіографію).
Альтернативні назви / синоніми: зофран, zuplenz.
Діюча речовина: ондансетрон.
Рекомендації при вагітності:

Протипоказаний, принаймі, в І триместрі.

Рекомендації при лактації:

Відсутні дані про застосування у людини; ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Два великі національні дослідження (Данія та Швеція) виявили значне збільшення частоти серцевих аномалій при використанні ондансетрону в І триместрі. Також велике національне дослідження в США виявило підвищений ризик орофаціальних розщілин, але невроджених вад серця. Ондансетрон, зазвичай, призначається в період органогенезу, коли спостерігається пік проявів токсикозу вагітних. У випадку необхідності призначення ондансетрону для матері, слід уникати цього в І триместрі.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження у щурів та кролів з пероральними дозами, які у 6 разів та 24 рази перевищували максимальну рекомендовану дозу для людини відповідно не продемонстрували неспричтливого впливу на фертильність та розвиток плоду. Не виявлено карциногенності та мутагенності.

Інформація щодо впливу на плід:

РЕЗУЛЬТАТИ ТЕРАТОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ:

Великі вроджені вади загалом: не виявлено асоціації з плікуванням матерів 3277 новонароджених ондансетроном у І триместрі (когортне дослідження на основі програми Medicaid (США). Аналогічні дані від шведського дослідження в групі 1349 немовлят, чиї матері отримали рецепт на ондансетрон на дуже ранніх термінах вагітності, 1233 – у І триместрі данського дослідження з вивчення бази рецептурних призначень, 211 – за даними австралійського, пов’язаного з рецептурними базами дослідження. 90% матерів  922 новонароджених лікували гіперемезис ондансетроном в І триместрі без істотного підвищення частоти вроджених вад в порівнянні з контрольною групою. Мета-аналіз доступних досліджень не продемонстрував підвищеного ризику вроджених вад.

Кардіоваскулярні аномалії: шведське дослідження повідомило про підвищення ризику (співвідношення шансів 1,62, 95% ДІ 1,04-2.54), особливо дефекти перетинок серця (відносний ризик 2,05, 95% ДІ 1,19-3,28) – серед 1349 немовлят, чиї мами отримали рецепт на ондансетрон на ранньому терміні вагітності. Аналіз випадок-контроль 303 дітей з вродженими вадами серця показав зв’язок з лікуванням матері ондансетроном в І триместрі (співвідношення шансів 1,43, 95% ДІ 1,28-1,61) – за рахунок дефекту міжшлуночкової перетинки  (ДМШП) (1,29, 95% ДІ 1,03-1,61), дефекту міжпередсердної перегортинки (ДМПП) (1,49, 95% ДІ 1,32-1,69), атріовентрикулярного септального дефекту (2,71, 95% ДІ 1,62-4,52), інших (1,75, 95% ДІ 1,39-2,20). В той же час не було виявлено такої асоціації серед 1345 немовлят з ДМШП та 1205 з вторинним ДМПП в дослідженні з запобігання вродженим вадам розвитку (the National Birth Defects Prevention Study) та серед 1327 дітей з ДМШП і 364 з вторинним ДМПП в дослідженні the Slone Birth Defects Study. Не виявлено асоціації і в данському дослідженні з охопленням 1233 жінок, які лікувались в І триместрі.

Розщілна піднебіння: когортне дослідження від Medicaid США виявило вищу за очікувану частоту серед 88465 новонароджених, чиї мами отримували в І триместрі ондансетрон (відносний ризик 1,24, 95% ДІ 1,03-1,48, n=124). Аналогічна асоціація з розщілиною піднебіння отримана в двох дослідженнях від the National Birth Defects Prevention Study –  525 та 418 дітей – відносний ризик 2,4, 95% ДІ 1,2-4,8 та 1,6, 95% ДІ 1,1-2,3 відповідно. В той же час дослідження the Slone Birth Defects Study не знайшло такого зв’язку з ондансетроном серед 287 немовлят з розщілиною піднебіння, а також іншими проектами з охопленням 1590 та 1068 дітей з розщілинами піднебіння.

Інші вади розвитку: 1) діафрагмальна кила – вища за очікувану частота лікування ондансетроном в І триместрі матерів 464 дітей (співвідношення шансів 1,40, 95% ДІ 1,05-1,87), подібні дані в the National Birth Defects Prevention study (1,5, 95% cДІ 1,0-2,4). На противагу цим даним – жодного випадку діафрагмальної кили в групі 1349 та 1233 новонароджених з пренатальним впливом ондансетрону в ході датських та шведських досліджень; 2) агенезія/дизгенезія нирок у 159 немовлят – частіша за очікувану частота використання в І триместрі ондансетрону – the Slone Birth Defects Study (1,8, 95% ДІ 1,4-13,0), аналогічні дані від 8638 немовлят з аномаліями збиральної системи нирок (1,07, 95% ДІ 1,00-1,16) -від бази даних медичного страхування США; але рідко зустрічались ці аномалії серед 1349 або 1233 немовлят, які отримували ондансетрон, у шведських і датських дослідженнях; 3) аномалії вуха та органів дихання – (відносний ризик 1,67, 95% ДІ 1,17-2,37) та  (відносний ризик=1,13, 95% ДІ 1,01-1,28) серед 88 446 немовлят, матері яких отримували ондансетрон за рецептом під час І триместру вагітності в когортному дослідженні Medicaid США; не виявлено такого зв’язку в шведському і датському дослідженнях. 

Спонтанні аборти, мертвонародження, інші результати вагітностей: у жінок, які приймали ондансетрон з приводу гіперемезис гравідарум відмічено нижчу частоту самовільних переривань І триместру (співвідношення шансів 0,09, 95% ДІ 0,06-0,13) та більшу кількість ніроджених живими (3,59, 95% ДІ 2,91-4,44) в порівнянні з жінками з таким самим станом без лікування цим препаратом – згідно опитування ретроспективного когортного дослідження (2016). Подібні дані щодо самовільних абортів отримано і в ході проспективного когортного дослідження з охопленням жінок, які з приводу токсикозу приймали ондансетрон і звернулись в тератологічну службу (2017). Інші дослідження не виявили асоціації ондакнсетрону з самовільним перериванням, передчасним народженням, мертвонародженням, зниженням ваги новонароджених (2004, 2013, 2016).

Продемонстровано  плацентарний трансфер ондансетрону в І триместрі.

Окремі випадки, пов’язані з використанням ондансетрону у вагітних:

Повідомляється про 21-річну першовагітну з важкими проявами токсикозу, яка безуспішно лікувалась протягом 4 тижнів, починаючи з 6 тижня наступними препаратами: метоклопрамідом 10 мг внутрішньовенно тричі на день (стимулятор перистальтики), дименгідринатом ректально 100 мг двічі на день та внутрішньовенно (антигістамінний препарат). Стан плода та матері було визнано загрозливим і, починаючи з 11 тижня, призначено ондансетрон внутрішньовенно 8 мг тричі на день на 14 днів. На другий день терапії спостерігали значне покращення стану вагітної. Жінка народила здорову дівчинку вагою 3,2 кг.

Інше повідомлення інформує про 22-річну вагітну з нефротичним синдромом. Лікування ондансетроном розпочали на 30 тижні – 8 мг внутрішньовенно тричі на день протягом одного дня, далі – перорально до 33 тижня (доза не зазначена). Народилась здорова дитина шляхом планового кесаревого розтину вагою 2,05 кг.

У 2004 році повідомили про випадок кишкової непрохідності у вагітної після прийому ондансетрону протягом 3 місяців при вагітності. Після припинення прийому препарату та зникнення непрохідності народилась здорова дитина у віці 41 тижня. Кишкова непрохідність вважається побічним ефектом ондансетрону також згідно з іншими повідомленнями.

У 2008 році повідомили про транзиторні екстрапірамідні порушення у недоношеного немовляти, чия мама приймала циталопрам  та ондансетрон на пізніх термінах вагітності. Такий побічний ефект пояснюється впливом 2 препаратів.

Повідомляється про внутрішньовенне введення ондансетрону в дозі 8 мг двічі на день вагітній у терміні 14 тижнів після 6 тижнів безуспішного лікування з перервами прометазином, прохлорперазиномметоклопрамідом, внутрішньовенною гідратацією. Ондансетрон контролював блювоту, але не нудоту. Через 2 дні жінку перевели на пероральний прийом препарату в дозі 4 мг 1-2 рази на день до 33 тижня вагітності. Нудота тривала до кінця вагітності, блювота – періодично. Жінка народила здорового хлопчика вагою 2,7 кг на 39 тижні вагітності.

Застосування препарату під час вигодовування:

Застосування ондансетрону матерям, які годують груддю після пологів недостатньо вивчено, але препарат призначений для застосування немовлятам віком від 1 місяця. Комп’ютерна модель продемонструвала, що кількість медикаменту в грудному молоці   нижча за клінічну дозу.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Згідно з інструкцією до препарату тестування у щурів при дозах, які у 3,8 разів перевищували рекомендовану для людини внутрішньовенну дозу – 15 мг/кг/день перорально не призводило до порушень фертильності. Відсутня інформація про вплив на фертильність у людини.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox”.
  2. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. 12th edition, 2022, Wolters Kluwer. 1461 pages. ISBN: 978-1975-1-6237-5.
  3. Сайт “MotherToBaby – a service of the Organization of Teratology Information Specialists (OTIS)” (http://www.mothertobaby.org/).
  4. https://www.drugs.com/pregnancy/ondansetron.html. Інформація з бази даних “Drugs.com”.
  5. Інформаційна система “Teratogen Information System (TERIS)”.
  6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK500798/. База даних “Drugs and Lactation Database (LactMed)”.
  7. https://www.webmd.com/baby/what-to-know-about-taking-zofran-for-morning-sickness. Інформація з сайту WebMD.
  8. https://www.rxlist.com/ondansetron-hydrochloride-drug.htm#warnings. Інформація з бази даних “RxList” мережі WebMD.

 

Адаптовано 30.03.2016 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент факультетської терапії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 07.05.2023 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!