МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

НІЗАТІДІН

Група/призначення:  

Стимулятори та блокатори Н2-рецепторів та подібні за дією препарати. Засоби для лікування пептичної виразки та гастроезофагеальної рефлюксної хвороби.

Альтернативні назви / синоніми: тазак, аксід.
Діюча речовина: нізатідін.
Рекомендації при вагітності:

Обмежена інформація про використання у людини; дані від експериментальних тварин припускають низький ризик.

Рекомендації при лактації:

обмежена інформація про використання у людини; ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Дані від експериментальних тварин та обмежений досвід застосування при вагітності у людини не дозволяють оцінити ризик для плода повною мірою. В цілому антагоністи Н2-рецепторів не асоціюються з підвищеним ризиком вроджених вад розвитку. Нізатідін втричі потужніший за препарат цієї ж групи циметидин.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

При лікуванні щурів в період вагітності дозами, які в 6-250 разів перевищували рекомендовані для людини, не спостерігалось зростання частоти вроджених вад розвитку. На найвищих дозах відзначали зменшення ваги матері та плода. Хоча в інструкції до препарату не вказано про наявність несприятливих наслідків у кролів, інші огляди посилаються на результати досліджень в цих тварин, які свідчать про асоціацію пренатального впливу нізатідіну з розширенням серця, коарктацією аорти, шкірними набряками (цитовано за одним джерелом). При дослідженні in vitro з моделями перфузованої плаценти виявлено проникнення препарату через плаценту у бабуїнів в середині вагітності.

Інформація щодо впливу на плід:

Досвід застосування при вагітності у людини обмежений.

Повідомляється про жінку, яка приймала нізатідін на 14-16 тижнях після запліднення і народила здорового хлопчика на 37 тижні вагітності вагою 3547 грам, який не мав проблем при спостереженні до віку 1-го року.

Спостереження за групою з 553 вагітних з впливом Н2-блокаторів, 15 з яких приймали  нізатідін, не продемонструвало підвищення частоти вроджених вад розвитку в порівнянні з контрольною групою. В групі нізатідіну не було виявлено вродженої патології.

Проспективне когортне дослідження 1996 року порівнювало результати вагітностей 178 жінок, які при вагітності приймали антагоністи Н2 рецепторів з 178 жінками контрольної групи з урахуванням віку, куріння, вживання алкоголю. В основній групі мова йде про наступні препарати: 71% жінок – ранітидин (добова доза 258 мг), 16% – циметидин (487 мг), 8% – фамотидин (32 мг), 5% – нізатідін (283 мг). Не виявлено різниці між двома групами в частоті народжених живими, спонтанних переривань вагітності, гестаційного віку при народженні, вазі при народженні, маловагових новонароджених, великих вроджених вад. В основній групі виявлено 3 вроджені вади (2,1%) серед 142 вагітностей з впливом препаратів в І триместрі: дефект міжпередсердної перетинки, дефект міжшлуночкової перетинки, тетрада Фалло. Серед 165 немовлят, які зазнали впливу препаратів в будь-якому терміні вагітності виявлено 5 вроджених вад (3%). В контрольній групі частота вроджених вад становила 3,1%. Одна дитина в кожній групі мала затримку розвитку. Автори дійшли висновку, що вживання антагоністів Н2 рецепторів в І триместрі не становить тератогенного ризику.

Застосування препарату під час вигодовування: 

Нізатідін проникає до грудного молока. Дані від 5 жінок в період лактації свідчать про співвідношення молоко:плазма на рівні 1-4,9 за 10-годинний період після прийому препарату. Виявлено, що найвище співвідношення реєструється через 1 годину після прийому, знижуючись до найнижчого рівня після 4 годин. Доза, яка проникає до грудного молока, становить 0,150 мг протягом перших 12 годин після одноразової дози в 150 мг. Потенційна токсичність цієї дози для новонародженого не піддається визначенню. Оскільки нізатідін відносно швидко виводиться (період напіввидення становить 2 години), мама може мінімізувати вплив на дитину, приймаючи препарат одразу після грудного годування,  подовжуючи час до наступного кормління.

До прикладу, американська академія педіатрії класифікує препарат цієї групи – циметидин – як сумісний з грудним вигодовуванням.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Виходячи з результатів обстежень в самців тварин та чоловіків нізатідіну не притаманні антиандрогенні ефекти, властиві циметидину. У щурів хронічне вживання з харчуванням нізатідіну в дозі понад 500 мг/кг/день не впливає на вагу простати та яєчок.  Навіть високі дози не призводили до несприятливих репродуктивних наслідків в дослідженні з вивчення фертильності в 2 поколіннях щурів.

При введенні препарату двом самцям собак в дозі 400 мг/кг/день протягом року відзначали значне зниження концентрації тестостерону та естрадіолу. Вага репродуктивних органів при цьому не змінювалась.

Дослідження з порівняння нізатідіну та плацебо у чоловіків не виявило впливу на гонадотропіни та продукцію сперми. Повідомляється про імпотенцію в кількох чоловіків, які отримували нізатідін, яка зникала після припинення лікування.  Цей побічний ефект також притаманний іншим антагоністам Н2-рецепторів.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 05.03.2017 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 07.03.2017 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!