МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ОКСИД АЗОТУ

Група/призначення:

Це природний вазодилятатор. Використовується в промисловості та медицині.

Альтернативні назви / синоніми: немає.
Діюча речовина: оксид азоту.
Рекомендації при вагітності: ймовірно сумісний.
Рекомендації при лактації:

Відсутня інформація про використання у людини; ймовірно сумісний

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Відсутня інформація про несприятливі результати вагітностей, асоційовані з оксидом азоту.

Генерування незначних кількостей оксиду азоту відіграє важливу роль в регуляції судинного опору, особливу увагу привертає можлива фізіологічна роль оксиду азоту в функціонуванні плаценти.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

У курячих ембріонів агенти, які порушують нормальну присутність оксиду азоту підвищують, тим самим, частоту морфологічних дефектів. При дослідженні у курчат та даніо (акваріумна рибка) лікування оксидом азоту істотно знижувало частоту дефектів кінцівок, індукованих талідомідом, що частково обумовлено  посиленням ангіогенезу.

У моделі миші з дефіцитом ендотеліальної синтази оксиду азоту (оксид азоту синтезується в організмі з аргініну за участю кисню та НАДФ ферментом синтазою оксиду азоту) виявлено зменшення ваги плода, як результат порушення нормального збільшення кровотоку в пуповині та діаметру пупкової вени. Також спостерігали зменшення індексу опору в артеріях пуповини на пізніх термінах вагітності. У мишей з відсутньою синтазою оксиду азоту відзначали порушення матково-плацентарної адаптації до вагітності як у матерів, так і в плодів. Проте затримка розвитку плода первинно пов’язана швидше з дефіцитом ферменту у плода, аніж у матері.

Досліджували використання нітрогліцерину, який метаболізується до оксиду азоту для розширення фетально-плацентарних судин за умов аномально підвищеного опору. Нітрогліцерин асоціюється з деяким покращенням плацентарної циркуляції, але не з істотним покращенням росту плода. У мишей з мутацією в гені нейрональної синтази оксиду азоту в гомозиготному стані виявили більші втрати нейронів в мозочку та дефіцит залежної від цього поведінки у дитинчат з пренатальним впливом алкоголю, ніж у потомства без такої мутації в гені.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

Розглядалась роль оксиду азоту як сигнальної молекули в розвитку та функціонуванні плаценти. Можливий вплив підвищеного рівня оксиду азоту на затримку внутрішньоутробного розвитку  припустили, виходячи з даних про істотно підвищений рівень сполуки в тромбоцитах малих для гестаційного віку дітей в порівнянні з контрольною групою.

Ворсинки перфузованої плаценти людини in vitro здатні генерувати та відповідати на оксид азоту, який є вазодилятатором в цій системі.

Використання трансдермального нітрогліцерину, який, як вважається, діє виробляючи  оксид азоту, оцінювали при контролі гіпертонії, індукованої вагітністю і не виявили істотних змін в основних параметрах роботи серця та гемодинаміки.

Мета-аналіз 2013 року щодо використання трансдермального нітрогліцерину в лікуванні передчасних пологів (токоліз*) відзначає ефективність такого методу, правда, з частими головними болями у матерів, але автори не дійшли висновку про виправданість рутинного використання цього препарату для токолізу*.

*Токоліз – гальмування родових сутичок під час пологів при гострій внутрішньоматковій асфіксії, іммобілізація матки перед кесаревим розтином, перед поворотом плода з поперечного положення, при пролапсі пуповини, при ускладненій пологовій діяльності. Як екстрений захід при передчасних пологах перед доставкою вагітної до лікарні.

L-аргінін (амінокислота) є попередником синтезу оксиду азоту і пероральні добавки аргініну вивчались щодо лікування прееклампсії. Також в якості «донора» оксиду азоту використовується ізосорбіду мононітрат (вазодилятатор) для лікування прееклампсії.

Призначення оксиду азоту немовлятам з право-лівим екстрапульмональним шунтом покращувало системну оксигенацію шляхом впливу на легеневий кровотік або вентиляторний механізм.

Інгаляційно оксид азоту застосовується для лікування персистуючої легеневої гіпертензії у новонароджених.

Застосування препарату під час вигодовування: відсутня інформація.
Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

У щурів пряме введення оксиду азоту в яєчники пригнічує овуляцію. Клінічне значення цієї знахідки невідоме.

Висока концентрація оксиду азоту в спермі людини асоціювалась з несприятливим впливом на рухливість сперматозоїдів.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Адаптовано 29.08.2016 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 30.08.2016 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1437

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!