Інформація
      
Мистецтво
      
Навчання
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

НІТРАЗЕПАМ

Група/призначення:

Похідне бензодіазепіну, снодійний засіб та транквілізатор.

Покази: порушення сну різного характеру, сомнамбулізм; неврози різного генезу і психопатії з перевагою тривоги; епілепсія у дітей від 4 місяців до 2 років; абстинентний синдром при алкоголізмі.

Альтернативні назви / синоніми: могадон.
Діюча речовина: нітразепам.
Рекомендації при вагітності:

Обмежені дані про застосування у людини припускають низький ризик.

Рекомендації при лактації:

 Обмежені дані про застосування у людини; потенційно токсичний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Спричиняє несприятливі ефекти у щурів, але не у мишей, при введенні в період вагітності. Припускається метаболічна активація у щурів. Щодо людини, то доступними є кілька повідомлень.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

При введенні щурам високих доз нітразепаму через гастральний зонд на 8-14 дні гестації спостерігали зростання частоти наступних вроджених вад: ектродактилії, розщілини піднебіння, омфалоцеле, аномалій хвоста.

При порівнянні токсичності 5 інших бензодіазепінів нітразепам визнано найактивнішим. Одне дослідження виявило, що призначення антибіотиків для пригнічення нітроредукції нітразепаму  кишковою мікрофлорою у щурів значно знижує тератогенний вплив бензодіазепінів. Ці дані припускають, що активність препарату залежить від метаболізму в кишечнику.

При наступних дослідженнях з вивчення метаболізму порівнювали тератогенні ефекти нітразепаму у щурів та мишей. Тератогенні дози для щурів  не спричиняли аномалій у мишей. Цю різницю можна пояснити швидким утворенням ацетильованих метаболітів у щурів, хоча, невідомо, чи ці метаболіти були активними.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

Інформація про використання нітразепаму при вагітності обмежена. Одне повідомлення описує дитину з вадами серця від мами, яка приймала при вагітності нітразепам та інші препарати, включаючи літій (антипсихотичний засіб).

Інший випадок описує немовля з розщілиною губи та піднебіння від мами, яка приймала нітразепам та етазолам (інше похідне бензодіазепіну) до та після останньої менструації.

Група дослідників виявила 12 вагітностей з впливом нітразепаму без підвищеного ризику несприятливих результатів.

В 6 з 25 народжених живими немовлят, чиї мами передозували нітразепам при вагітності, виявили вроджені вади розвитку. В 3 випадках діагностовано пахову килу, коли жінки приймали препарат на 12, 29 та 30 тижнях вагітності, відповідно.  Автори дійшли висновку, що ці дефекти не пов’язані з впливом нітразепаму.

Серед 1201 немовляти, які зазнали пренатального впливу нітразепаму не виявили зростання частоти розщілин обличчя або множинних вроджених вад.

Дослідження в Угорщині в проекті з нагляду за вродженими вадами при аналізі випадок-контроль (Hungarian Case-Control Surveillance of Congenital Abnormalities) за період 1980-1996 років оцінювали тератогенність 5 бензодіазепінів: клоназепаму, алпразоламу, медазепаму, нітразепаму, тофізопаму. Не було виявлено зростання частоти вроджених вад. За період 1963-1990 років 107 жінок здійснили спробу суїциду високими дозами тільки нітразепаму (середня доза 204 мг) або в комбінації з іншими препаратами. Багато з цих жінок палили та зловживали алкоголем.  У 13 з 43 народжених живими дітей діагностували вроджені вади розвитку, крім того в двох з них також і фетальний алкогольний синдром. При порівнянні з  3 з 29 сибсів, які склали контрольну групу співвідношення шансів склало 3,8 (95% ДІ 1,0-14,6). Автори вважають, що сибси також зазнали подібного впливу факторів середовища, таких як алкоголь, тютюн, вживання заборонених препаратів, психічні захворювання, низький соціально-економічний рівень , але невисокі  дози нітразепаму.  Передозування відбувалось не в періоди формування вроджених вад.

Нітрозепам проникає до плаценти повільніше, ніж діазепам (транквілізатор групи бензодазепінів). Повідомляється про 2 жінок, які приймали нітразепам при вагітності. Одна дитина була загальмована, іншу описали як “в’ялу”*. Мати другої дитини також приймала діазепам.

*Синдром в’ялої дитини (floppy infant syndrome): гіпотонія, летаргія, порушення смоктання.

Застосування препарату під час вигодовування:

Нітразепам проникає в грудне молоко в невеликій кількості. У невеликій кількості випадків підрахували співвідношення препарату в молоці та плазмі, воно склало 0,28 після прийому мамою препарату протягом 5 днів. Немовля на грудному вигодовуванні отримає 2,3-3,6% материнської дози з корекцією на вагу. Рівень нітразоламу в плазмі немовляти був нижчим за рівень визначення на 5 день прийому препарату мамою. У немовлят не спостерігали побічних ефектів. Робоча група ВООЗ з грудного вигодовування дійшла висновку, що короткотривале вживання нітразепаму при лактації видається безпечним.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Нітразепам призводить до аномалій голівки сперматозоїдів у мишей та щурів, тестикулярної токсичності  зі зниженням фертильності.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Адаптовано 16.12.2015 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 22.01.2016 р.Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:


Опитування
Хто Ви?
Лікар
Середній медпрацівник
Студент (інтерн)
Вагітна жінка
Родичі вагітної жінки
Зацікавлена особа
Інше


Подивитись результати

Опитування
Ваша оцінка сайту УТІС:
Відмінно
Добре
Задовільно
Погано


Подивитись результати

Опитування
Для чого потрібна інформація?
Для роботи
Для навчання
Для лікування
Для догляду за хворим
З цікавості
Інше


Подивитись результати

Опитування
Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?
Повернусь і буду рекомендувати знайомим
Повернусь, бо потрібна інформація
Зайшов на сайт випадково
Не повернусь, бо не цікаво


Подивитись результати