МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

НІЗОЛЬДИПІН

Група/призначення:

Локатор кальцієвих каналів, селективний антагоніст іонів кальцію.

Блокатори кальцієвих каналів (антагоністи кальцію) — це гетерогенна група лікарських препаратів, що мають антиангінальні та антигіпертензивні властивості, однаковий механізм дії — блокування повільних кальцієвих каналів L-типу, які розміщені в міокарді, провідній системі серця та в гладких м’язах судин.

Покази: лікування артеріальної гіпертензії.

Альтернативні назви / синоніми: нісольдипін.
Діюча речовина: нізольдипін.
Рекомендації при вагітності:

Відсутні дані про застосування у людини; дані від експериментальних тварин припускають ризик.

Рекомендації при лактації:

Відсутні дані про використання у людини; ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Хоча відсутність досвіду застосування у людини не дозволяє оцінити ембріо-фетальний ризик препарату, в експериментальних тварин  не спостерігали тератогенності, а фетотоксичність – тільки при токсичних для матері дозах.

Інші блокатори кальцієвих каналів призначаються при вагітності для лікування гіпертонії та токолізу* без підвищення частоти вроджених вад та токсичності для плодів (див. Ніфедипін).

*Токоліз – гальмування пологових перейм при гострій внутрішньоматковій асфіксії, іммобілізація матки перед кесаревим розтином, перед поворотом плода з поперечного положення, при пролапсі пуповини, при ускладненій пологовій діяльності. Як екстрений захід при передчасних пологах перед доставкою вагітної до лікарні.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились в 3 видів тварин. У щурів та кролів не відзначали тератогенності, але в обох видів виникала фетотоксичність, ймовірно, за рахунок материнської токсичності. При введенні вагітним щурам доз, які у 5 та 16 разів перевищували максимальну рекомендовану для людини, спостерігали зменшення ваги плодів. При найвищій дозі також спостерігали зростання частоти резорбції плодів. У вагітних кролів відзначали зниження ваги плодів та плаценти при дозах, приблизно в 10 разів вищих від максимально рекомендованої для людини. У вагітних мавп при дозах, в 30 разів вищих від максимально рекомендованої для людини, в єдиного плода, який вижив, діагностовано аномалії передніх кінцівок та хребта, чого перед тим не спостерігали в цього виду мавп. В цьому окремому дослідженні у мавп контрольної групи також спостерігали вищу частоту абортів та смертності.

Інформація щодо впливу на плід:

Відсутній досвід застосування при вагітності. Невідомо, чи нізольдипін проникає до плаценти, але його молекулярна вага це припускає.

Дослідження 1992 року повідомляє про успішне лікування важкої післяпологової гіпертензії у 12 жінок.

 Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація про використання нізольдипіну при грудному вигодовуванні. Невідомо, чи препарат проникає до грудного молока, але його молекулярна вага це припускає. Вплив на немовля невідомий.

До прикладу, американська академія педіатрії вважає ніфедипін сумісним з грудним вигодовуванням.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Згідно з інструкцією до препарату не відзначали порушення фертильності у самок та самців щурів при лікуванні нізольдипіном в дозі 30 мг/кг/день.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 15.11.2016 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 16.11.2016 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1437

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!