МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

НЕЛАРАБІН

Група/призначення:

Антинеопластичний препарат, антиметаболіт, піримідиновий нуклеозидний аналог цитидину. Неларабін є проліками* 9-β-D-арабінофуранозилгуаніну (ара-Г), аналогу дезоксигуанозину. Під дією аденозиндезамінази неларабін швидко трансформується до ара-Г і далі, в результаті  фосфорилювння утворюється його 5-монофосфат й надалі – ара-гуанозинтрифосфат (ара-ГТФ). В результаті накопичення ара-ГТФ в бластних клітинах при лейкозі він конкурентно вбудовується в ланцюг ДНК, що пригнічує синтез ДНК і, відповідно, викликає загибель клітини. In vitro продемонстровано, що T-клітини більш чутливі до цитотоксичних ефектів неларабіну, аніж В-клітини.

Аналогічного класу препарати: децитабін, азацитидин.

*Проліки (англ. prodrugs) — хімічно модифіковані форми продуктів (речовин), які в біосередовищах організму внаслідок метаболічних процесів перетворюються на ліки.

Альтернативні назви / синоніми: атріанс.
Діюча речовина: азацитидин.
Рекомендації при вагітності:

Відсутні дані про використання у людини; дані від експериментальних тварин припускають ризик.

Рекомендації при лактації: протипоказаний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Відсутня інформація про використання неларабіну при вагітності у людини. Дані від експериментальних тварин та властивості препарату припускають істотний ембріо-фетальний ризик. Неларабін протипоказаний при вагітності, особливо в І триместрі. Якщо жінка потребує такого лікування або випадково приймала препарат (не знаючи про вагітність), то її необхідно попередити про потенційний серйозний несприятливий вплив на ембріон та плід.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у кролів. Введення вагітним особинам внутрішньовенно дози в межах 0,25-2-кратної рекомендованій для людини, виходячи з площі поверхні тіла, підвищувало частоту вроджених вад та варіацій: відсутність жовчного міхура, відсутність додаткових долей легені, злиті або додаткові грудинні ребра, затримку осифікації (на фоні всіх доз); розщілину піднебіння (двократна доза); відсутність пальців (0,75-кратна доза). Відзначали зменшення ваги плодів та набирання ваги матерями на фоні 3-кратної дози.

Інформація щодо впливу на плід:

Відсутній досвід застосування.

Період напіввиведення  неларабіну та ара-Г становить біля 30 хвилин та 3 годин, відповідно, але термінальний період напіввиведення не можливо точно підрахувати через тривалий внутрішньоклітинний рівень ара-Г. Зв’язування з білками плазми становить <25%. Невідомо, чи неларабін або ара-Г проникають через плаценту. Молекулярна вага неларабіну та відсутність зв’язування з білками такий трансфер припускають. Короткий період напіввиведення зменшить вплив на ембріон/плід.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація про використання в період лактації у людини. Молекулярна вага препарату та відсутність зв’язування з білками  припускають екскрецію неларабіну та ара-Г до грудного молока. Короткий період напіввиведення  неларабіну та ара-Г – біля 30 хвилин та 3 годин, відповідно, – зменшить вплив, але термінальний період напіввиведення неможливо точно підрахувати через тривалий внутрішньоклітинний рівень ара-Г.

Потенційні наслідки такого впливу невідомі, але можуть бути дуже важкими. У дорослих найчастішими несприятливими наслідками є важкі токсичні неврологічні прояви: виражена сонливість, судоми, периферична нейропатія та висхідна периферична нейропатія, подібна до такої при синдромі Гієна-Барре**.

Неларабін несумісний з грудним вигодовуванням.

**Синдром Гієна-Барре (Guillain-Barré syndrome) – це гостра аутоімунна запальна полірадикулонейропатія, яка проявляється млявими парезами і паралічами, порушеннями чутливості, вегетативними розладами. Так як на сьогодні поліомієліт є майже усуненим у більшості країн світу, то синдром Гієна-Барре залишається на даний час найбільш частою причиною гострого млявого паралічу і являє собою одну з серйозних надзвичайних ситуацій в неврології. Також синдром Гієна-Барре може бути описаний як сукупність клінічних синдромів, що включають гостру запальну полірадикулонейропатію з наявністю слабкості та уповільнення рефлексів.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 20.11.2017 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 21.11.2017 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!