МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

НЕФАЗОДОН

Група/призначення:

Фенілпіперазиновий антидепресант з активністю до серотоніну 2, інгібує зворотне захоплення серотоніну. Структурно подібний до тразодону (антидепресант).

Покази: депресія, передменструальний синдром.

Альтернативні назви / синоніми: немає.
Діюча речовина: нефазодон.
Рекомендації при вагітності:

 Обмежені дані про застосування у людини; дані від експериментальних тварин припускають помірний ризик.

Рекомендації при лактації:

 Обмежені дані про застосування у людини; потенційно токсичний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Спираючись на дані від експериментальних тварин та невеликий досвід застосування у людини, не очікується зростання частоти вроджених вад при вживанні нефазодону при вагітності. Проте дослідження щодо тривалого впливу не проводились.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Згідно з результатами тератологічних досліджень, зазначених в інструкції до препарату, нефазодон не викликає зростання частоти вроджених вад у щурів та кролів при материнській дозі до 300 та 200 мг/кг/день, відповідно. Ці дози в 6 та 3 рази перевищують рекомендовану для людини. У щурів при дозі, яка в 5 разів перевищує рекомендовану для людини, спостерігали підвищення частоти загибелі плодів.

Зниження ваги плодів відмічали при дозах, які більш ніж в 1,3 рази перевищували терапевтичну.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

Повідомляється про народження здорових дітей при 2 вагітностях з впливом нефазодону в І триместрі.

Проспективне дослідження 2003 року описує результати 147 вагітностей з впливом нефазодону (N=89) та тразодону в І триместрі (в 52-х випадках протягом вагітності). Результати порівнювали з результатами двох контрольних груп (одна з впливом інших антидепресантів, друга – нетератогенних препаратів). Не виявлено значимої різниці між 3 групами в частоті спонтанних та медичних абортів, мертвонароджень, великих вад, гестаційного віку, ваги при народженні. Серед народжених живими діагностовано 2 (1,6%) великі вади. Ця ж тератологічна служба через рік повідомила про немовля з хворобою Гіршпрунга серед 49 вагітностей з впливом нефазодону.

Мета-аналіз 7 проспективних когортних досліджень (2005 рік) залучив 1774 вагітності для оцінки зв’язку між 7 новими антидепресантами та вродженими вадами. Це були наступні антидепресанти: бупропіон, флуоксетин, флувоксамін, нефазодон, пароксетин, сертралін, тразодон. Ризик вроджених вад не перевищував загально популяційного рівня 1-3%.

Проводилось проспективне когортне дослідження великої групи вагітних з прийомом антидепресантів в І триместрі для з’ясування наявності або відсутності асоціацій з великими вродженими вадами. Це 928 вагітних з бази даних Motherisk та контрольна група з 928 вагітних з аналогічними характеристиками (вік, паління, вживання алкоголю), які не приймали антидепресанти або інші відомі тератогени. Це були наступні антидепресанти: нефазодон (N=39), бупропіон (N=113), циталопрам (N=184), есциталопрам (N=21), флуоксетин (N=61), флувоксамін (N=52), міртазапін (N=68), пароксетин (N=148), сертралін (N=61), тразодон (N=17), венлафаксин (N=154). В групі антидепресантів діагностували 24 (2,5%) великі вроджені вади, а в контрольній – 25 (2,6%). В групі нефазодону виявлена 1 вроджена вада – хвороба Гіршпрунга.

Застосування препарату під час вигодовування:

Нефазодон та його метаболіти проникають в грудне молоко в невеликій кількості. Концентрацію препарату та метаболітів в грудному молоці та плазмі визначали у 2 жінок. Одна з цих жінок приймала нефазодон в дозі 400 мг/день протягом 7 місяців, а обстеження проводилось на 4 тиждень після пологів, інша жінка обстежувалась на 21 тиждень після пологів, лікувалась 6 тижнів із збільшенням дози до 200 мг/день за 6 днів до обстеження. Основні метаболіти нефазодону не виявлялись ні в молоці, ані в плазмі. Підраховано, що немовлята на грудному вигодовуванні отримали 2,2% та 0,4% від материнської дози, скоригованої на вагу, відповідно. Недоношена, народжена на 27 тижні дитина, яка знаходилась виключно на грудному вигодовуванні, зазнала впливу нефазодону (материнська доза 300 мг/день) починаючи з 7 тижня життя ще перебуваючи в стаціонарі. Дитина виписана на 8 тижні, але на 9 знову повернулась до лікарні через летаргію та слабкість. Симптоми зникли через 72 години після припинення грудного вигодовування. Підрахували дозу, яку отримало немовля – 0,45% материнської з корекцією на вагу. Токсичність пов’язали з недоношеністю дитини. У березні 2002 року FDA видало засторогу про випадки загрозливої для життя печінкової недостатності у пацієнтів, що приймають нефазодон. Американська академія педіатрії класифікує нефазодон як препарат з невідомим впливом на немовля, що викликає занепокоєння.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

В інструкції до препарату зазначається, що при дослідженні у щурів спостерігали зниження фертильності при введенні доз, які втричі перевищують рекомендовані для людини. Стать тварин не зазначена.

Препарати з альфа-адренергічними властивостями можуть пригнічувати детуменесценцію пеніса уві сні, що подовжує час туменесценції. Таку помірно виражену активність має і нефазодон.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.
  3. Сайт “MotherToBaby – a service of the Organization of Teratology Information Specialists (OTIS)” (http://www.mothertobaby.org/).

 

Адаптовано 11.01.2016 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 08.02.2016 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!