МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

НАЛОКСЕГОЛ

Назва англійською мовою: naloxegol.
Група/призначення:

Гастроентерологічні засоби; інгібітор індукованих опіоїдами закрепів, антагоніст μ-опіоїдних рецепторів.

Альтернативні назви / синоніми: немає.
Діюча речовина: налоксегол.
Рекомендації при вагітності:

Відсутні дані про використання у людини; дані від експериментальних тварин припускають низький ризик.

Рекомендації при лактації:

Відсутні дані про використання у людини;ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Відсутня інформація про використання налоксеголу в період вагітності у людини. Дані від експериментальних тварин припускають низький ризик, проте відсутність досвіду застосування у людини не дозволяє належним чином оцінити ризик для ембріону/плода. Внаслідок незрілого гемато-енцефалічного бар’єру існує ймовірність виникнення у плода опіоїдного синдрому відміни у випадку лікування налоксеголом.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у щурів та кролів. Вплив на щурів в період органогенезу дозами, які у 1452 рази перевищували максимальну рекомендовану для людини та на кролів дозами, які у 409 разів перевищували рекомендовану для людини, виходячи з AUC* не призводив до формування вроджених вад. Також не діагностовано вроджених вад у вагітних щурів, які отримували 195-кратну максимальній рекомендованій дозі для людини, виходячи з площі поверхні тіла від періоду органогенезу і ще протягом лактації.

Налоксегон не продемонстрував карциногенності у самців і самок мишей і самок щурів. У самців щурів відзначали зростання частоти аденом клітин Лейдига в яєчках, проте це є малоймовірним у людини. Численні дослідження мутагенності були негативними. У самців та самок щурів не відмічали порушень фертильності.

*AUC – фармакокінетичний параметр, який характеризує сумарну концентрацію лікарського препарату в плазмі крові протягом всього часу спостереження; це абревіатура від англ. Area Under the Curve (площа під кривою).

Інформація щодо впливу на плід:

Налоксегол є пергільованим похідним налоксону – опіоїдного антагоніста. Налоксегол призначається для лікування закрепів, індукованих опіоїдами у дорослих пацієнтів з хронічним не раковим болем. Рівень зв’язування препарату з білками плазми становить 4%, період напіввиведення – 6-11 годин. Препарат не має активних метаболітів.

Інші препарати цієї підгрупи: альвімопан та метилналтрексон.

Невідомо, чи налоксегол проникає через плаценту в людини. Молекулярна вага, низький рівень зв’язування з білками і довгий період напівиведення припускають такий трансфер. Якщо препарат проникне до плода існує ймовірність опіоїдного синдрому відміни у плода внаслідок незрілого гемато-енцефалічного бар’єру.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація про використання налоксеголу в період лактації у людини.  Молекулярна вага, низький рівень зв’язування з білками і довгий період напівиведення припускають проникнення препарату до грудного молока.

Найчастішими побічними наслідками у дорослих були абдомінальний біль, діарея, нудота, блювота, головний біль, метеоризм. Якщо жінка отримує цей препарат в період грудного вигодовування, немовля слід моніторувати на предмет таких ефектів.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Eleventh edition, 2017, Wolters Kluwer. 1646 pages. ISBN: 978-1-4963-4962-0.
  2. База даних “Drugs and Lactation Database (LactMed)” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK543160/.

 

Адаптовано 21.06.2021 р.:
Еріка Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 22.06.2021 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1437

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!