МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

МІРЕКС

Група/призначення:

Хлорорганічні сполуки, інсектицид. Колись широко використовувався в південно-східній частині США як препарат вибору проти червоних вогняних мурах. Під назвою дихлоран використовувався в якості антипірену (речовина, що утруднює займання матеріалів та знижує швидкість поширення полум’я) і був активним інгредієнтом пестициду феріаміциду. В США заборонений з 1976 року.

Мірекс стійкий до розпаду та біоакумулюється в навколишньому середовищі, хоча на сонячному світлі повільно розпадається до моно- та дигідро- похідних та до дехлорованого агенту хлордекону, який також є пестицидом.

Альтернативні назви/синоніми: дихлоран.
Діюча речовина: мірекс.
Рекомендації при вагітності: уникнення впливу.
Рекомендації при лактації: уникнення впливу.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

В експериментальних щурів мірекс викликав набряк та кардіотоксичність після пренатального впливу. Інформація про вплив на людину відсутня.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

У щурів призводив до перинатальної смертності за рахунок впливу на кардіоваскулярну систему. При лікуванні вагітних щурів в дозі 6 мг/кг/день спостерігали наступні прояви токсичності без материнської смертності: 14% померлих; 16% з блокадою серця І ступеня; 2% – з блокадою ІІ ступеня;  6%- повільний слабкий передсердний ритм, можливо, блокада ІІІ ступеня. Жодна тварина з контрольної групи не загинула і не мала порушені електрокардіограми.

При іншому дослідженні з використанням таких самих доз тварин досліджували за 3 дні до пологів. 50% мали блокаду І ступеня, 10% – ІІ ступеня, 1% померлих. Автори відзначають наростання симптомів з боку серцево-судинної системи з часом, незважаючи на відміну препарату. Продемонстровано залежність від дози мірексу частоту кардіоваскулярних проблем.

Продовження дослідження в післяпологовому періоді показало збереження нелетальних блокад серця. Важкість симптомів була пропорційна ступеню візуального набряку (едеми), тобто, щури з невеликим набряком або без набряку мали нормальну електрокардіограму, в той час, як тварини з вираженим набряком були мертвими або помирали з аномальними кардіограмами. Наявність набряку кількісно залежить від зниження рівня білків у плазмі та порівнянне зниження колоїдного осмотичного тиску, що свідчить про те,  що пренатальний вплив мірексу  викликає гіпопротеїнемію у плода. Інші дослідники припускають, що зниження кровотоку до матки, плода, інших органів під час органогенезу призводило до гіпоксії і може бути пов’язано зі зниженням ваги дитинчат, набряком плода, пренатальною загибеллю. Рівень перинатальної смертності становив 65% при материнській дозі 19 мг/кг/день та 100% при дозі 38 мг/кг/день.

Вплив мірекса на ріст, гістологію, баланс катіонів в кришталику ока плодів щурів та викликані ним зміни корелювали зі ступенем набряку. У 50% лікованих плодів спостерігали катаракту, зменшення ваги кришталиків, зменшення співвідношення К+/Na+, кришталики мали набряклі волокна. Автори дійшли висновку, що фетальні катаракти були індуковані мірексом.

Інформація щодо впливу на плід:

Іспанські дослідники повідомили, що наявність мірексу у 27 з 104 плацент людини асоціювалась з погіршенням когнітивного розвитку у потомків віком 4 років. У дітей з визначеним пренатальним впливом мірексу виявлено зниження на 5,15 балів робочої пам’яті та на 7,33 балів кількісної при порівнянні з дітьми аналогічного віку без впливу мірексу. Не виявлено асоціації між плацентарним рівнем мірексу та 8 іншими показниками неврологічного розвитку.

Діагностичне дослідження по визначенню 111 органічних сполук в сироватці та сечі виявило, що рання менопауза асоціювалась з 15 сполуками, включно з мірексом. Асоціація могла виникнути випадково внаслідок множинних порівнянь.

Застосування препарату під час вигодовування:

Слідова кількість мірексу виявлялась в грудному молоці людини. Як вважається, основним джерелом мірексу з навколишнього середовища є споживання забрудненої риби.

Мірекс був одним з багатьох хлорорганічних пестицидів, які виявлялись в грудному молоці матерів хлопчиків з крипторхізмом, але не виявлено істотної різниці в порівнянні з контрольною групою в концентрації мірексу або інших інших агентів, за винятком транс-хлордану.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Адаптовано 08.08.2016 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету
Переглянуто редакційною колегією 15.08.2016 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!