МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

МІРЕКС

Група/призначення:

Хлорорганічні сполуки, інсектицид. Колись широко використовувався в південно-східній частині США як препарат вибору проти червоних вогняних мурах. Під назвою дихлоран використовувався в якості антипірену (речовина, що утруднює займання матеріалів та знижує швидкість поширення полум’я) і був активним інгредієнтом пестициду феріаміциду. В США заборонений з 1976 року.

Мірекс стійкий до розпаду та біоакумулюється в навколишньому середовищі, хоча на сонячному світлі повільно розпадається до моно- та дигідро- похідних та до дехлорованого агенту хлордекону, який також є пестицидом.

Альтернативні назви/синоніми: дихлоран.
Діюча речовина: мірекс.
Рекомендації при вагітності: уникнення впливу.
Рекомендації при лактації: уникнення впливу.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

В експериментальних щурів мірекс викликав набряк та кардіотоксичність після пренатального впливу. Інформація про вплив на людину відсутня.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

У щурів призводив до перинатальної смертності за рахунок впливу на кардіоваскулярну систему. При лікуванні вагітних щурів в дозі 6 мг/кг/день спостерігали наступні прояви токсичності без материнської смертності: 14% померлих; 16% з блокадою серця І ступеня; 2% – з блокадою ІІ ступеня;  6%- повільний слабкий передсердний ритм, можливо, блокада ІІІ ступеня. Жодна тварина з контрольної групи не загинула і не мала порушені електрокардіограми.

При іншому дослідженні з використанням таких самих доз тварин досліджували за 3 дні до пологів. 50% мали блокаду І ступеня, 10% – ІІ ступеня, 1% померлих. Автори відзначають наростання симптомів з боку серцево-судинної системи з часом, незважаючи на відміну препарату. Продемонстровано залежність від дози мірексу частоту кардіоваскулярних проблем.

Продовження дослідження в післяпологовому періоді показало збереження нелетальних блокад серця. Важкість симптомів була пропорційна ступеню візуального набряку (едеми), тобто, щури з невеликим набряком або без набряку мали нормальну електрокардіограму, в той час, як тварини з вираженим набряком були мертвими або помирали з аномальними кардіограмами. Наявність набряку кількісно залежить від зниження рівня білків у плазмі та порівнянне зниження колоїдного осмотичного тиску, що свідчить про те,  що пренатальний вплив мірексу  викликає гіпопротеїнемію у плода. Інші дослідники припускають, що зниження кровотоку до матки, плода, інших органів під час органогенезу призводило до гіпоксії і може бути пов’язано зі зниженням ваги дитинчат, набряком плода, пренатальною загибеллю. Рівень перинатальної смертності становив 65% при материнській дозі 19 мг/кг/день та 100% при дозі 38 мг/кг/день.

Вплив мірекса на ріст, гістологію, баланс катіонів в кришталику ока плодів щурів та викликані ним зміни корелювали зі ступенем набряку. У 50% лікованих плодів спостерігали катаракту, зменшення ваги кришталиків, зменшення співвідношення К+/Na+, кришталики мали набряклі волокна. Автори дійшли висновку, що фетальні катаракти були індуковані мірексом.

Інформація щодо впливу на плід:

Іспанські дослідники повідомили, що наявність мірексу у 27 з 104 плацент людини асоціювалась з погіршенням когнітивного розвитку у потомків віком 4 років. У дітей з визначеним пренатальним впливом мірексу виявлено зниження на 5,15 балів робочої пам’яті та на 7,33 балів кількісної при порівнянні з дітьми аналогічного віку без впливу мірексу. Не виявлено асоціації між плацентарним рівнем мірексу та 8 іншими показниками неврологічного розвитку.

Діагностичне дослідження по визначенню 111 органічних сполук в сироватці та сечі виявило, що рання менопауза асоціювалась з 15 сполуками, включно з мірексом. Асоціація могла виникнути випадково внаслідок множинних порівнянь.

Застосування препарату під час вигодовування:

Слідова кількість мірексу виявлялась в грудному молоці людини. Як вважається, основним джерелом мірексу з навколишнього середовища є споживання забрудненої риби.

Мірекс був одним з багатьох хлорорганічних пестицидів, які виявлялись в грудному молоці матерів хлопчиків з крипторхізмом, але не виявлено істотної різниці в порівнянні з контрольною групою в концентрації мірексу або інших інших агентів, за винятком транс-хлордану.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Адаптовано 08.08.2016 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету
Переглянуто редакційною колегією 15.08.2016 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...