МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

МІКАФУНГІН

Група/призначення:

Протигрибковий засіб для системного застосування. Покази: лікування інвазивного кандидозу, кандидозу стравоходу у пацієнтів, яким необхідна внутрішньовенна антимікотична терапія; профілактика кандидозу у пацієнтів, яким проводиться алогенна трансплантація гематопоетичних стовбурових клітин або у яких прогнозується нейтропенія (кількість нейтрофілів <500 клітин на 1 мкл) протягом 10 або більше днів.

Мікафунгін — напівсинтетичний протигрибковий препарат з групи ехінокандинів, що є похідними ліпопептидів. Механізм дії – інгібування синтезу (1,3)-β-D-глюкану, який є важливим компонентом клітинної стінки багатьох патогенних грибків. Оскільки β-глюкан відсутній у клітинах ссавців, то цей механізм дії препарату забезпечує вищу специфічність у лікуванні мікозів та більший профіль безпеки лікарського засобу.

Альтернативні назви / синоніми: мікамін.
Діюча речовина: мікафунгін.
Рекомендації при вагітності:

Відсутні дані про застосування у людини; дані від експериментальних тварин припускають середній ризик.

Рекомендації при лактації:

Відсутні дані про застосування у людини; ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Враховуючи дані отримані від експериментальних тварин, відсутність повідомлень про використання у людини, ризик від застосування препарату при вагітності вважається середнім. Хоча дані від експериментальних тварин не завжди збігаються з отриманими у людини, найбезпечнішою рекомендацією є уникнення вживання препарату в І триместрі.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у кролів. При введенні внутрішньовенно в період органогенезу дози, яка в 4 рази перевищувала рекомендовану для людини, спостерігали аномалії внутрішніх органів та аборти. Мова йде про наступні аномалії: порушення лобуляції легень, аномалія положення сечоводу,  аномалія правої підключичної артерії, розширення сечоводу.

Інформація щодо впливу на плід:

Відсутня інформація про використання у людини.

Невідомо, чи мікафунгін проникає через плаценту, але такі його властивості як висока молекулярна вага, низька розчинність в жирах та високий рівень зв’язування з білками повинні це обмежувати.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація про вживання мікафунгіну при лактації. Невідомо, чи він проникає в грудне молоко, але знову ж таки його властивості (висока молекулярна вага, низька розчинність в жирах та високий рівень зв’язування з білками)  повинні це обмежувати.

Хоча наслідки впливу мікафунгіну при лактації на немовлят невідомі, ризик здається низьким, якщо він взагалі існує.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

При введені внутрішньовенно самцям щурів дози 0,6 від рекомендованої для людини протягом 9 тижнів спостерігали вакуолізацію епідідімуса. При дозах, що вдвічі перевищували рекомендовану для людини, виявляли збільшення ваги епідідімуса та зменшення кількості сперматозоїдів. При дослідженні у собак тривалістю 39 тижнів з дозами, які в 2 та 7 разів перевищували рекомендовані для людини, спостерігали атрофію сім’явиносної протоки та зменшення кількості сперматозоїдів в епідідімусі. Фертильність в цих видів тварин не була порушена.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 01.05.2015 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 07.09.2015 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!