МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

МЕТИРОЗИН

Група/призначення:

Інгібітор тирозингідроксилази, ферменту, який каталізує перетворення тирозину в дигідроксифенілаланін (DOPA), що є першою біотрансформацією в синтезі катехоламінів.

Покази: лікування неоперабельної феохромоцитоми; короткочасне лікування перед оперативним втручанням.

Альтернативні назви / синоніми: альфа-метилтирозин, демсер.
Діюча речовина: метирозин.
Рекомендації при вагітності:

Обмежені дані про використання у людини; відсутні співставні дані від тварин.  

Рекомендації при лактації:

Відсутні дані про використання у людини; потенційно токсичний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Оскільки феохромоцитома рідко зустрічається при вагітності, досвід застосування обмежений. Також відсутні відповідні дані від експериментальних тварин. Однак, якщо пацієнтка потребує такого лікування, його не слід відміняти з настанням вагітності.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Введення препарату в куряче яйце призводило до зростання частоти дефектів нервової трубки у ембріонів. Проте це не можна екстраполювати на людину.

Інформація щодо впливу на плід:

Досвід застосування обмежений. Молекулярна вага препарату припускає його трансфер до плода.

У 1986 році повідомили про 24-річну вагітну у терміні 30 тижнів вагітності, яку лікували від рецидиву феохромоцитоми комбінацією метирозину, празозину (селективний альфа-1-адреноблокатор, антигіпертензивний препарат), тимололу (не селективний бета-адреноблокатор). Гіпертензію виявили при першому пренатальному візиті у 12 тижнів. Через 2 тижні після початку лікування відзначили уповільнення дихання та рухів плода, об’єму навколоплідних вод, тому на 33 тижні шляхом кесаревого розтину народилась дівчинка вагою 1450 грам, оцінкою за шкалою Апгар 3 та 5 балів на 1-й та 5-й хвилинах, відповідно. При газовій хроматографії пуповинної крові виявлено помірний метаболічний ацидоз. В плаценті виявлено численні інфаркти, але не відзначались метастази. Немовля із затримкою розвитку в хорошому стані виписано додому на 53 день життя.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація. Молекулярна вага препарату припускає його проникнення до грудного молока.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Дофамін є важливою субстанцією в центральній регуляції сексуальної функції. Метирозин призводить до його дефіциту. У самців щурів лікування метирозином пригнічувало копулятивну поведінку, у самок щурів – підвищувало продукцію пролактину, що узгоджується зі зниженням дофаміну, інгібітору пролактину.

Рівень пролактину підвищувався у жінок, лікованих метирозином, хоча концентрація гонадотропінів не змінювалась. Невідомо, чи це впливає на фертильність.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 20.10.2016 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 21.10.2016 р.