МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

МЕТИРОЗИН

Група/призначення:

Інгібітор тирозингідроксилази, ферменту, який каталізує перетворення тирозину в дигідроксифенілаланін (DOPA), що є першою біотрансформацією в синтезі катехоламінів.

Покази: лікування неоперабельної феохромоцитоми; короткочасне лікування перед оперативним втручанням.

Альтернативні назви / синоніми: альфа-метилтирозин, демсер.
Діюча речовина: метирозин.
Рекомендації при вагітності:

Обмежені дані про використання у людини; відсутні співставні дані від тварин.  

Рекомендації при лактації:

Відсутні дані про використання у людини; потенційно токсичний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Оскільки феохромоцитома рідко зустрічається при вагітності, досвід застосування обмежений. Також відсутні відповідні дані від експериментальних тварин. Однак, якщо пацієнтка потребує такого лікування, його не слід відміняти з настанням вагітності.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Введення препарату в куряче яйце призводило до зростання частоти дефектів нервової трубки у ембріонів. Проте це не можна екстраполювати на людину.

Інформація щодо впливу на плід:

Досвід застосування обмежений. Молекулярна вага препарату припускає його трансфер до плода.

У 1986 році повідомили про 24-річну вагітну у терміні 30 тижнів вагітності, яку лікували від рецидиву феохромоцитоми комбінацією метирозину, празозину (селективний альфа-1-адреноблокатор, антигіпертензивний препарат), тимололу (не селективний бета-адреноблокатор). Гіпертензію виявили при першому пренатальному візиті у 12 тижнів. Через 2 тижні після початку лікування відзначили уповільнення дихання та рухів плода, об’єму навколоплідних вод, тому на 33 тижні шляхом кесаревого розтину народилась дівчинка вагою 1450 грам, оцінкою за шкалою Апгар 3 та 5 балів на 1-й та 5-й хвилинах, відповідно. При газовій хроматографії пуповинної крові виявлено помірний метаболічний ацидоз. В плаценті виявлено численні інфаркти, але не відзначались метастази. Немовля із затримкою розвитку в хорошому стані виписано додому на 53 день життя.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація. Молекулярна вага препарату припускає його проникнення до грудного молока.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Дофамін є важливою субстанцією в центральній регуляції сексуальної функції. Метирозин призводить до його дефіциту. У самців щурів лікування метирозином пригнічувало копулятивну поведінку, у самок щурів – підвищувало продукцію пролактину, що узгоджується зі зниженням дофаміну, інгібітору пролактину.

Рівень пролактину підвищувався у жінок, лікованих метирозином, хоча концентрація гонадотропінів не змінювалась. Невідомо, чи це впливає на фертильність.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 20.10.2016 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 21.10.2016 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!