МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

МЕТИЛЕНДІОКСІМЕТАМФЕТАМІН

Група/призначення:

Рекреаційний наркотик*. Напівсинтетична психоактивна сполука амфетамінового ряду, що належить до групи фенілетиламінів, сленгова назва «екстазі». В більшості країн заборонений.

*Рекреаційне використання психоактивних речовин – періодичне нерегулярне або епізодичне вживання психоактивних речовин, не пов’язане з медичними показами, для отримання задоволення або інших цілей. Ці препарати називаються рекреаційними.

Альтернативні назви / синоніми:

MDMA, екстазі, Адам, ХТС, Е, Х, моллі, менді.

Діюча речовина: метилендіоксіметамфетамін.
Рекомендації при вагітності: протипоказаний.
Рекомендації при лактації: протипоказаний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Екстазі приймається неконтрольовано, часто разом з іншими наркотичними речовинами, тому важко визначити отриману жінкою реальну дозу. Дослідження у людей проводяться тільки на основі добровільного повідомлення про вживання препарату, тому істинна частота великих вроджених вад не може бути визначена. У щурів при одному експерименті не виявлено асоціації між препаратом та вродженими вадами. В загальному екстазі не вважається тератогеном.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

У щурів дози до 10 мг/кг між 6 та 18 гестаційними днями не викликали зростання частоти вроджених вад.  При введенні щурам дози 20 мг/кг на 14-17 дні гестації виникала гіпертермія, зниження ваги матері та розмірів плода. Аналіз зразків головного мозку плодів та посліду  свідчить про можливий нейротоксичний ефект у посліду, але не у плодів. Спостереження за щуренятами, які зазнали пренатального впливу екстазі, не продемонструвало порушень  дослідницької діяльності та робочої пам’яті, однак, щури, які зазнали пренатального впливу і екстазі, і алкоголю продемонстрували зниження цих показників у віці 3 місяців життя, а в дорослому віці порушення нейрогенезу гіпокампу та дефіцит пам’яті.

При введенні екстазі BALB/c мишам (лабораторні миші-альбіноси, виведені з домашньої миші) при вагітності спостерігали зниження виживання дитинчат, зниження моторних функцій та реакції уникнення скали (cliff avoidance reaction, CAR). Лікування щурів жіночої та чоловічої статі дозами між 1,25 та 20 мг/кг/день перед копуляцією та протягом вагітності  і лактації не викликало клінічних ефектів чи зміни ваги поколінь тварин F0 або F1. Однак, аномалії виявили у 7 потомків, включно з розщілиною піднебіння, анофтальмією та іншими скелетними аномаліями, але загальна кількість аномалій не була значно підвищена.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

Невідомо, чи екстазі проникає через плаценту, але амфетаміни швидко долають цей бар’єр. Більше того, його молекулярна вага припускає швидкий трансфер.

У 1998 році опубліковано результати вагітностей 49 жінок, які звернулись у тератологічну інформаційну службу в Голландії, стурбовані вживанням тільки екстазі або подібних амфетамінів. В 47 випадках препарати приймали в І триместрі. Середній вік жінок становив 26 років (17-44). 43% жінок також вживали кокаїн або марихуану, 34% – алкоголь, а 63% – палили. На момент повідомлення 11 вагітностей ще тривали. Результати 38 вагітностей наступні: 2 спонтанні аборти, 2 медичні аборти (1 плід з підозрою на омфалоцеле), 36 народжених живими дітей (6 передчасно, включаючи 1 трійню). 1 немовля, яке зазнало тільки впливу екстазі, народилось з вродженою вадою серця і померло через кілька годин після народження.

У 1999 році повідомлена інформація британської національної тератологічної інформаційної служби на основі звернень 302 жінок, які вживали екстазі за період від січня 1989 року до червня 1998 року. 31 вагітність ще тривала, 131 була втрачена із спостереження. Повідомляються результати 136 вагітностей (1 двійня). Серед цих жінок 74 приймали тільки екстазі, 62 – екстазі з іншими препаратами, а саме: амфетамінами (N=37), кокаїном (N=20),  марихуаною (N=16), алкоголем (Т=13), ЛСД (N=9). В І триместрі екстазі приймали 127 вагітних (з них 71 тільки екстазі, 56 – екстазі та інші наркотичні речовини), 2 вагітні в І та ІІ триместрах, 2 вагітні в І триместрі, 1 – в ІІІ, 4 вагітні протягом всієї вагітності.  Таким чином, 133 вагітні (98%) вживали екстазі в І триместрі. Результати вагітностей включали наступні: 11 (8%) спонтанних абортів, 48 (35%) медичних абортів. 1 медичний аборт проводився у терміні 22 тижнів вагітності через вроджені вади розвитку у плода: відсутні верхні кінцівки, відсутні ліва лопатка та ключиці, гіпоплазія першої пари ребер. Мама дитини приймала екстазі в І триместрі. Інформація про інші перервані вагітності відсутня. Серед 78 народжених живими виявлено 12 вроджених вад (15,4%, 95%  ДІ 8,2-25,4). Одне немовля без видимих вроджених вад, яке зазнало внутріутробного впливу екстазі, героїну, метадону (наркотичний анальгетик) протягом вагітності померло з невідомої причини. Вроджені вади описані у дітей матерів, які приймали препарати в І триместрі (за винятком 1 випадку), з них 6 – тільки екстазі з наступними вадами: накладання 4-го пальця лівої стопи на 3-й; правобічна плагіоцефалія; 2 випадки однобічної клишоногості; двобічна клишоногість; стеноз пілоруса.  В 2 випадках поєднано вживання екстазі та амфетамінів описані наступні вроджені вади: синдроклацаючого стегна; внутрішньоутробна затримка розвитку, неоднозначні геніталії (одна дитина з двійні народилась в терміні 25 тижнів вагітності). В 1-му випадку вживання мамою екстазі, амфетаміну та γ-оксимасляної кислоти (анестетик, седативний засіб, заборонений в багатьох країнах) діагностовано наступні вади: дефект міжшлуночкової перетинки (можливо міжшлуночкової та міжпередсердної), двобічний гідронефроз, двобічну клинодактилію; в 3 випадках екстазі та алкоголь: дефект міжшлуночкової перетинки; пігментація правої стегна; птоз лівого ока (вплив в ІІ триместрі). Описано 3 дітей жіночої статі з клишоногістю (3,8%, 95% ДІ 8-109) в порівнянні з очікуваною частотою 0,1%. На додаток слід зауважити, що в Британії  частота ідіоматичної клишоногості переважає у дівчат із співвідношенні 3:1. 2 новонароджені з вадами серця склали частоту 26 на 1000 народжень (95% ДІ 3,0-90,0).

Дослідження випадок-контроль описує асоціацію екстазі та інших судинозвужуючих препаратів з гастрошизисом (співвідношення шансів 3,3, 95% Д 1,0-10,5). Серед описаних вагітних тільки 7 споживали екстазі, а 95% довірчий інтервал не виключає асоціації.

2 проспективні дослідження порівнювали показники поведінки 28 немовлят з пренатальним впливом екстазі з 68 дітьми матерів, які приймали багато препаратів. У віці 4 місяців діти з групи екстазі мали слабшу рухову активність та нижчий рівень навичок у відповідності до кількості спожитого мамою препарату.

У віці 12 місяців пренатальний вплив екстазі спричинив гірші показники розумового та моторного розвитку в кореляції з отриманою малюком дозою, хоча затримка моторного розвитку була значно виражена тільки у немовлят, які зазнали значного пренатального впливу.  Наступне обстеження у віці 24 місяців продемонструвало значну затримку психомоторного розвитку дітей. Було висловлено припущення, що такі несприятливі неврологічні ефекти виникають внаслідок надмірної продукції кортизолу матір’ю в І триместрі, оскільки рекреаційне вживання екстазі може призвести до 800% зростання кортизолу (гідрокортизону) в слині.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація про вживання екстазі в період лактації. Проте молекулярна вага припускає його проникнення в грудне молоко. Близький до екстазі амфетамін накопичується в грудному молоці у співвідношенні молоко:плазма в межах 2,8-7,5.

Американська академія педіатрії відносить екстазі до препаратів, заборонених при лактації.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

У мишей не спостерігали несприятливих ефектів на рівень копуляції або кількість вагітних самок, але спостерігали значне зниження рівня фертильності при всіх використаних дозах (1,25-20 мг/кг/день). В цьому дослідженні самцям мишей щодня вводили через гастральний зонд препарат за 4 дні до та протягом копуляції з самкою. Самкам вводили через зонд щодня за 2 тижні до копуляції до 15 дня гестацї. Не було виявлено змін у вазі репродуктивних органів в жодної із статей.

Доступним є одне повідомлення про молодого чоловіка з пріапізмом**, індукованим вживанням екстазі.

**Пріапізм — це тривала та болюча ерекція статевого члена, що не супроводжується статевим збудженням та статевим потягом.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 26.11.2015 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 14.12.2015 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!