МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

МЕТОКСИФЛУРАН

Група/призначення:  

Засоби для загальної анестезії. Це галогенований вуглеводневий інгаляційний анестетик. Метаболізується до неорганічного фтору та дихлороцтової кислоти.

До цього класу також належать: енфлуран, галотан ізофлуран, севофлуран, десфлуран.

Покази: інгаляційний наркоз.

Альтернативні назви / синоніми: пентрокс.
Діюча речовина: метоксифлуран.
Рекомендації при вагітності:

Обмежені дані про використання у людини; дані від експериментальних тварин припускають низький ризик, проте наявні гепато- та ренотоксичність.

Рекомендації при лактації: відсутня інформація.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):      

Відсутність досвіду застосування в період органогенезу не дозволяє оцінити ризик виникнення структурних аномалій. Окрім того, загальна анестезія, як правило, пов’язана із застосуванням багатьох препаратів. Досвід застосування в І триместрі доступний тільки для галотану. Вплив на матку (релаксація та посилення кровотечі) також аналогічний до дії інших препаратів цього класу. Всі анестетики можуть призводити до пригнічення новонародженого, що може тривати 24 години і довше.

Метоксифлуран є гепато- та ренотоксичним.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Високі концентрації метоксифлурану пригнічують фертилізацію у морського їжака, однак, в результаті ембріони розвивались нормально. Одне дослідження повідомляє про індукцію скелетних аномалій у потомства лікованих мишей та щурів. Інші повідомлення інформують про затримку розвитку плода та затримку осифікації у щурів і мишей, що радше обумовлено не специфічною ембріотоксичністю, аніж тератогенним ефектом.

Інформація щодо впливу на плід:

Досвід застосування обмежений.

Метоксифлуран проникє через плаценту в людини. Анестезія цим препаратом застосовується у овець, також при пологах у людини – вагінальних та кесаревому розтині без несприятливих результатів у потомства. Однак, при дослідженні в овець високі дози метоксифлурану асоціювались з гіпотензією, зменшенням артеріального маткового кровотоку у матерів та загрозою для плода.

Повідомляється про слабку асоціацію (1,5, 95% ДІ 1,1-2,0) між використанням метоксифлуранової анестезії в пологах та наступним розвитком пухлин головного мозку дитячого віку. Дослідження включало аналіз лікування 570 дітей з такими пухлинами.

Застосування препарату під час вигодовування: відсутня інформація.

Інший галогенований анестетик галотан американською академією педіатрії вважається сумісним з грудним вигодовуванням.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
 Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org). 

 

Адаптовано 15.03.2018 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету. 
Переглянуто редакційною колегією 15.03.2018 р. 


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!