МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

МЕТІОНІН

Група/призначення:

Амінокислота; антидот. Метіонін – незамінна амінокислота, що бере участь у процесах переметилювання.

Альтернативні назви / синоніми: L-метіонін, D,L-метіонін.
Діюча речовина: метіонін.
Рекомендації при вагітності: сумісний.
Рекомендації при лактації: сумісний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Вживання метіоніну при вагітності може знизити частоту дефектів нервової трубки* у плодів. Метіонін і фолієва кислота можуть діяти синергічно в запобіганні дефектів нервової трубки.

*Дефекти нервової трубки (ДНТ; Neural tube defects) – група вроджених вад, пов’язаних з порушенням нормального розвитку нервової трубки: аненцефалія, розщілина хребта (spina bifida), енцефалоцеле.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

При дослідженні у мишей тестували дію фолієвої кислоти та метіоніну, окремо або разом, при індукованих ретіноєвою кислотою розщілинах піднебіння.  Призначення їх окремо (4,0 мг/кг фолієвої кислоти та 187 мг/кг метіоніну) інтраперитонеально на 8-11 дні вагітності істотно знижувало ризик, але комбінація обох препаратів була найефективнішою.

При культивуванні ембріонів щурів необхідний метіонін в середовищі для нормального процесу закриття нервової трубки. Надлишок метіоніну (1,6-6%) в харчуванні асоціювався з втратою плодів у щурів. Додавання 0,3% метіоніну кролям з харчуванням не порушувало репродуктивної поведінки. Оцінка тератогенних ефектів не входила до завдань цього дослідження. Не спостерігали тератогенних наслідків у потомства щурів, яких при вагітності лікували перорально метіоніном в дозі 43 мг/кг/день.

Інформація щодо впливу на плід:

Епідеміологічні дослідження групи вчених не виявили зрозумілої асоціації між вживанням матерями метіоніну та орофаціальними розщілинами, гіпоспадією, діафрагмальною килою або вадами кінцівок.

Дослідження 2011 року виявило, що відносне збільшення метіоніну було одним з ключових моментів в зниженні частоти вроджених вад серця в групі більш ніж 400 жінок. Повідомили про 30-40% зменшення частоти дефектів нервової трубки у дітей жінок, які отримували метіонін понад 1341 мг/день.

Низьке споживання метіоніну може асоціюватися з дефіцитом інших поживних речовин, таких як цинк, цистеїн, кальцій, білок. При наступних дослідженнях цих же авторів не підтримано зв’язку між прийомом метіоніну матерями та частотою дефектів нервової трубки у плодів.

Дослідження 2010 року в групі мексикано-американських жінок з високим рівнем споживання метіоніну припустили потенційний захисний ефект щодо дефектів нервової трубки при підвищенні прийому метіоніну з харчуванням.

Близько 1% популяції має порушену здатність метаболізувати метіонін через аутосомно-рецесивний розлад. Цей стан характеризується підвищеним рівнем проміжного продукту метаболізму – гомоцистеїну в крові та сечі. У гетерозигот підвищується рівень гомоцистеїну при отриманні високих доз метіоніну. Група данських дослідників повідомляє про високу частоту гетерозигот з гіпергомоцистеїнурією у невеликій групі жінок, які народили дітей з ДНТ. Оскільки непереносимість метіоніну часто коригується високими дозами піридоксину (вітамін В6) або фолієвої кислоти, ці вчені підняли питання щодо користі від призначення полівітамінів гетерозиготам за цими генами.

Введення високих доз метіоніну використали для індукції гіпергомоцистеїнемії при вагітності у щурів. При аналізі тканин головного мозку виявлено підвищення частоти апоптозу та сповільнене дозрівання, а у молодих дорослих особин – при тестуванні порушення навчання та запам’ятовування.

Застосування препарату під час вигодовування:

Повідомлення з Угорщини інформує про виявлення метіоніну в невеликій концентрації в грудному молоці людини (приблизно 0,15 ммоль/л) та співвідношення цистеїн/метіонін – 2:1.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Адаптовано 03.05.2016 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 06.05.2016 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1437

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!