Інформація
      
Мистецтво
      
Навчання
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

МЕСНА

Група/призначення:

Цитопротективний препарат; засоби, що застосовуються для усунення токсичних ефектів протипухлинної терапії. Месна (натрію 2-меркаптоетан сульфонал) – це цитопротективний препарат, який використовується для попередження геморагічного циститу, спричиненого іфосфамідом і циклофосфамідом.

Альтернативні назви / синоніми: уромітексан, меснекс.
Діюча речовина: месна.
Рекомендації при вагітності:

Сумісний; користь для матері перевищує ризик для плода.

Рекомендації при лактації: сумісний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Обмежені дані від експериментальних тварин і дані про використання у людини, а також фармакокінетичні властивості месни припускають низький ризик для плода, якщо він взагалі існує. Однак, досвід застосування в І триместрі відсутній. Більше того, месна, ймовірно не захищає від вроджених вад, індукованих іфосфамідом і циклофосфамідом, якщо ці препарати використовуються в І триместрі. Однак, користь для матері від використання разом з іфосфамідом чи циклофосфамідом для зниження чи попередження геморагічного циститу, як здається, перевищує не відомий ризик для плоду.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у щурів і кролів. Обидва види тварин отримували дози до 1000 мг/кг в період вагітності без шкоди для плода. Два дослідження вивчали репродуктивні наслідки месни у вагітних щурів і кролів. У щурів внутрішньовенні дози 400- 800 мг/кг на 7-17 дні вагітності асоціювались з поперековими ребрами (400 мг/кг) і зниженням ваги плодів на (800 мг/кг). Спостерігали підвищення активності «відкритого поля» у дитинчат щурів з пренатальним впливом дози 400 мг/кг та вищими. У вагітних кролів, лікованих аналогічно, відзначали зменшення ваги плодів, а на фоні дози 600 мг/кг – поперекові ребра.

Дослідження 1986 року у щурів оцінювало дві дози месни для з’ясування захисної дії проти індукованої циклофосфамідом тератогенності. Низька доза (5 мг/кг) не мала захисної дії, але висока доза (30 мг/кг) істотно знижувала кількість плодів із зовнішніми та скелетними мальформаціями. Однак, цей захист не був достатнім, щоб вважатися ефективним у вагітних, яких лікують циклофосфамідом.

В дослідженні 2003 року месну поєднали з іфосфамідом, щоб виявити, чи знижує препарат токсичні ефекти іфосфаміду для яєчок і сперматозоїдів у кролів. Три групи самців кролів отримували різні дози комбінації (іфосфамід 30, 45 чи 60 мг/кг + месна 6, 9 чи 12 мг/кг, через 4 години друга аналогічна доза месни, відповідно).   Кожна група отримала 10 щотижневих введень, а контрольна група – або тільки месну (3 групи), або сольовий розчин (1 група). Спостерігали залежне від дози іфосфаміду-месни пригнічення сперматогенезу і дозрівання сперматозоїдів у придатках. Крім того відмітили неповне відновлення гермінального епітелію.

Інформація щодо впливу на плід:

Після призначення препарат швидко окислюється до єдиного метаболіту – дисульфіду месни (димесна). Димесна залишається в інтраваскулярній частині і швидко елімінується нирками, де знову перетворюється на месну. Період напіввиведення месни та димесни в крові становив 0,36 і 1,17 годин, відповідно.

Невідомо, чи месна проникає через плаценту у людини. Молекулярна вага припускає такий трансфер, але короткий період напіввиведення основної сполуки та швидкий метаболізм до метаболіту, який обмежено розміщується в інтраваскулярному відділі припускає невеликий вплив на ембріон/плід, якщо такий взагалі існує.

Два повідомлення описали використання месни при вагітності у людини. В обох випадках месну комбінували з іфосфамідом в ІІ та ІІІ триместрах.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація про використання месни при лактації у людини. Молекулярна вага препарату припускає екскрецію до грудного молока, але короткий період напіввиведення основної сполуки (0,36 годин) та швидкий метаболізм до метаболіту, який обмежено розміщується в інтраваскулярному відділі припускає, що тільки невелика кількість препарату проникатиме до грудного молока, якщо це взагалі відбувається. Однак, месна завжди призначається в комбінації з іфосфамідом і циклофосфамідом, а жінки, які отримують таке лікування повинні відмовитись від грудного вигодовування. .

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Eleventh edition, 2017, Wolters Kluwer. 1646 pages. ISBN: 978-1-4963-4962-0.

 

Адаптовано 17.04.2020 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету. 
Переглянуто редакційною колегією 17.04.2020 р.Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:


Опитування
Хто Ви?
Лікар
Середній медпрацівник
Студент (інтерн)
Вагітна жінка
Родичі вагітної жінки
Зацікавлена особа
Інше


Подивитись результати

Опитування
Ваша оцінка сайту УТІС:
Відмінно
Добре
Задовільно
Погано


Подивитись результати

Опитування
Для чого потрібна інформація?
Для роботи
Для навчання
Для лікування
Для догляду за хворим
З цікавості
Інше


Подивитись результати

Опитування
Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?
Повернусь і буду рекомендувати знайомим
Повернусь, бо потрібна інформація
Зайшов на сайт випадково
Не повернусь, бо не цікаво


Подивитись результати