МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

МЕСНА

Група/призначення:

Цитопротективний препарат; засоби, що застосовуються для усунення токсичних ефектів протипухлинної терапії. Месна (натрію 2-меркаптоетан сульфонал) – це цитопротективний препарат, який використовується для попередження геморагічного циститу, спричиненого іфосфамідом і циклофосфамідом.

Альтернативні назви / синоніми: уромітексан, меснекс.
Діюча речовина: месна.
Рекомендації при вагітності:

Сумісний; користь для матері перевищує ризик для плода.

Рекомендації при лактації: сумісний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Обмежені дані від експериментальних тварин і дані про використання у людини, а також фармакокінетичні властивості месни припускають низький ризик для плода, якщо він взагалі існує. Однак, досвід застосування в І триместрі відсутній. Більше того, месна, ймовірно не захищає від вроджених вад, індукованих іфосфамідом і циклофосфамідом, якщо ці препарати використовуються в І триместрі. Однак, користь для матері від використання разом з іфосфамідом чи циклофосфамідом для зниження чи попередження геморагічного циститу, як здається, перевищує не відомий ризик для плоду.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у щурів і кролів. Обидва види тварин отримували дози до 1000 мг/кг в період вагітності без шкоди для плода. Два дослідження вивчали репродуктивні наслідки месни у вагітних щурів і кролів. У щурів внутрішньовенні дози 400- 800 мг/кг на 7-17 дні вагітності асоціювались з поперековими ребрами (400 мг/кг) і зниженням ваги плодів на (800 мг/кг). Спостерігали підвищення активності «відкритого поля» у дитинчат щурів з пренатальним впливом дози 400 мг/кг та вищими. У вагітних кролів, лікованих аналогічно, відзначали зменшення ваги плодів, а на фоні дози 600 мг/кг – поперекові ребра.

Дослідження 1986 року у щурів оцінювало дві дози месни для з’ясування захисної дії проти індукованої циклофосфамідом тератогенності. Низька доза (5 мг/кг) не мала захисної дії, але висока доза (30 мг/кг) істотно знижувала кількість плодів із зовнішніми та скелетними мальформаціями. Однак, цей захист не був достатнім, щоб вважатися ефективним у вагітних, яких лікують циклофосфамідом.

В дослідженні 2003 року месну поєднали з іфосфамідом, щоб виявити, чи знижує препарат токсичні ефекти іфосфаміду для яєчок і сперматозоїдів у кролів. Три групи самців кролів отримували різні дози комбінації (іфосфамід 30, 45 чи 60 мг/кг + месна 6, 9 чи 12 мг/кг, через 4 години друга аналогічна доза месни, відповідно).   Кожна група отримала 10 щотижневих введень, а контрольна група – або тільки месну (3 групи), або сольовий розчин (1 група). Спостерігали залежне від дози іфосфаміду-месни пригнічення сперматогенезу і дозрівання сперматозоїдів у придатках. Крім того відмітили неповне відновлення гермінального епітелію.

Інформація щодо впливу на плід:

Після призначення препарат швидко окислюється до єдиного метаболіту – дисульфіду месни (димесна). Димесна залишається в інтраваскулярній частині і швидко елімінується нирками, де знову перетворюється на месну. Період напіввиведення месни та димесни в крові становив 0,36 і 1,17 годин, відповідно.

Невідомо, чи месна проникає через плаценту у людини. Молекулярна вага припускає такий трансфер, але короткий період напіввиведення основної сполуки та швидкий метаболізм до метаболіту, який обмежено розміщується в інтраваскулярному відділі припускає невеликий вплив на ембріон/плід, якщо такий взагалі існує.

Два повідомлення описали використання месни при вагітності у людини. В обох випадках месну комбінували з іфосфамідом в ІІ та ІІІ триместрах.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація про використання месни при лактації у людини. Молекулярна вага препарату припускає екскрецію до грудного молока, але короткий період напіввиведення основної сполуки (0,36 годин) та швидкий метаболізм до метаболіту, який обмежено розміщується в інтраваскулярному відділі припускає, що тільки невелика кількість препарату проникатиме до грудного молока, якщо це взагалі відбувається. Однак, месна завжди призначається в комбінації з іфосфамідом і циклофосфамідом, а жінки, які отримують таке лікування повинні відмовитись від грудного вигодовування. .

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Eleventh edition, 2017, Wolters Kluwer. 1646 pages. ISBN: 978-1-4963-4962-0.

 

Адаптовано 17.04.2020 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету. 
Переглянуто редакційною колегією 17.04.2020 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1437

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!